Contact
 1. 7315-Wait-and-see

Niet opereren na bestraling en chemotherapie bij endeldarmkanker

Na de diagnose endeldarmkanker bent u behandeld met bestraling en chemotherapie. Graag informeren wij u over een mogelijke vervolgstap; deelname aan het wait-and-see traject of een operatie.

Operatie

Een operatie bij endeldarmkanker houdt in dat de endeldarm met het omliggende vet en lymfeklieren verwijderd wordt. Dit is een ingrijpende operatie met meestal een tijdelijk stoma en soms een blijvend stoma (ongeveer een derde van de patiënten) als gevolg. Naast de complicaties die bij deze operatie kunnen optreden, is er ook een kans op tijdelijke of blijvende moeilijkheden met de seksuele functies, de blaasfunctie en de functie van de sluitspier. 

Door de bestraling en de chemotherapie wordt de tumor vaak kleiner. Bij een kleine groep van de patiënten blijkt na de operatie uit onderzoek van de weggehaalde endeldarm dat de tumor volledig is verdwenen. Het is aannemelijk dat deze patiënten dan wellicht niet geopereerd hadden hoeven te worden. Tegelijkertijd kan zonder een operatie en zonder het onderzoek van de weggehaalde endeldarm en lymfeklieren niet met zekerheid worden vastgesteld of de tumor volledig verdwenen is. 

Wait-and-see

Wait-and-see houdt in dat patiënten bij wie de tumor is verdwenen na bestraling en chemotherapie de optie krijgen om niet te opereren, maar af te wachten met frequente controles. Onderzoek laat goede resultaten zien en de optie om af te wachten wordt nu standaard besproken met patiënten die hiervoor in aanmerking komen als alternatief voor de operatie.

Onderzoeken

Voordat u in aanmerking komt voor dit traject, moet er eerst goed worden onderzocht of de tumor en de omliggende lymfeklieren volledig zijn verdwenen. Dit gebeurt met:

Bedenktijd

Als de tumor volledig verdwenen lijkt te zijn, komt u in aanmerking voor Wait-and-see. Na uitgebreide informatie over de mogelijke voor- en nadelen krijgt u tijd om na te denken over uw behandeling. Daarna kiest u samen met uw arts om wel of niet deel te nemen aan het Wait-and-see traject, of alsnog de standaard behandeling met een operatie te ondergaan.

Soms zijn de tumor en lymfeklieren goed gekrompen, maar zijn ze nog niet helemaal verdwenen op de MRI-scan en de sigmoïdoscopie. Er bestaat dan de mogelijkheid om drie maanden af te wachten en dan opnieuw te kijken. Na die extra controle wordt samen met u besloten of u alsnog in aanmerking komt voor Wait-and-see.

Intensieve controle

Bij deelname aan Wait-and-see wordt u vijf jaar lang intensief en zorgvuldig gecontroleerd om eventuele terugkerende endeldarmkanker in een vroeg stadium op te sporen. De controles zijn gelijk aan die van patiënten die wel geopereerd worden, met de aanvulling van een MRI-scan, sigmoïdoscopie en bloedonderzoek (CEA). In onderstaand schema ziet u hoe dit er uit ziet.

Tabel van folder Wait and see
Jaar 3 maanden 6 maanden 9 maanden 12 maanden
1
 • Bloedonderzoek (CEA);
 • MRI-scan rectum;
 • Sigmoïdscopie.
 • Bloedonderzoek (CEA);
 • MRI-scan rectum;
 • Sigmoïdscopie.
 • Bloedonderzoek (CEA);
 • Totale colonoscopie.

 

 

 • Bloedonderzoek (CEA);
 • MRI-scan rectum;
 • Sigmoïdscopie;
 • CT-scan buik, lever en longen.

 

2
 • Bloedonderzoek (CEA);
 • Sigmoïdscopie.

 

 • Bloedonderzoek (CEA);
 • MRI-scan rectum;
 • Sigmoïdscopie.
 • Bloedonderzoek (CEA);
 • Sigmoïdscopie.

 

 • ​Bloedonderzoek (CEA);
 • MRI-scan rectum;
 • Sigmoïdscopie;
 • CT-scan buik, lever en longen.

 

​3

 

 

 • Bloedonderzoek (CEA);
 • Sigmoïdscopie.
 
 • Bloedonderzoek (CEA);
 • MRI-scan rectum;
 • Sigmoïdscopie;
 • CT-scan buik, lever en longen.

 

​4
 • Bloedonderzoek (CEA).
 • Bloedonderzoek (CEA);
 • MRI-scan rectum;
 • Totale colonoscopie.

 

​5
 • Bloedonderzoek (CEA).
 • ​Bloedonderzoek (CEA);
 • MRI-scan rectum;
 • Sigmoïdscopie.

 

 

Voor- en nadelen 

Hieronder ziet u een overzicht van voor- en nadelen per behandeling:

Tabel van folder Wait and see
Behandeling        Voordelen        Nadelen
Standaard operatie
 • Zekerheid dat alles weg is

 

 • Mogelijk stoma;
 • 2-5% risico op overlijden;
 • Complicaties (infectie, bloeding, naadlekkage);
 • Risico seksuele problemen;
 • Risico incontinentie.

 

Wait-and-see
 • Geen risico’s van de operatie;
 • Geen stoma;
 • Mogelijk minder seksuele problemen;
 • Mogelijk minder risico incontinentie.
 • Onzekerheid of tumor terug groeit;
 • Meer controles.

 


Ervaring laat zien dat de tumor bij een kleine groep patiënten tijdens het vervolgtraject terugkomt in de endeldarm. Wij beoordelen dan de situatie uitgebreid (met behulp van aanvullende onderzoeken) om u dan de beste behandeling aan te bieden.

Multidisciplinair team

Een multidisciplinair team bestaande uit chirurgen, radiologen, maag-, darm, leverartsen, radiotherapeuten, internist-oncologen en regieverpleegkundigen in Isala Oncologisch centrum voert het Wait-and-see traject uit. Het kan voorkomen dat uw controlemomenten door verschillende chirurgen worden gedaan. De betrokken chirurgen bij Wait-and-see zijn: dr. H.L. van Westreenen en dr. A.D. van Dalsen.

Gegevens registreren

Niet opereren, maar regelmatig controleren is een relatief nieuwe behandeling. Daarom is het belangrijk dat wij zo veel mogelijk gegevens over deze behandeling verzamelen om betrouwbare uitspraken te kunnen doen over de effecten. Dit betekent dat we uw gegevens registreren in een anonieme database.

Contact

Heeft u nog vragen, dan staat de regieverpleegkundige of behandelend arts u graag te woord. Het kan handig zijn om uw vragen van tevoren op papier te zetten. U kunt ook bellen met de regieverpleegkundigen maag-, darm- en leveroncologie 088 624 27 87 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur).

Laatst gewijzigd 30 juni 2023 / 7315

Gerelateerde folders