Contact
 1. 7384-Norovirus

Tijdens een opname of polikliniekbezoek in een ziekenhuis komt u in contact met ziekenhuismedewerkers, patiënten en apparatuur. Ook krijgt u te maken met bepaalde soorten micro-organismen (dat zijn bacteriën, virussen, gisten en schimmels) die u of uw medepatiënten van nature altijd al bij zich hebben. Deze micro-organismen kunnen soms infecties veroorzaken.

Wat is het norovirus?

Het norovirus is een klein, zeer besmettelijk virus dat ‘buikgriep’ veroorzaakt (een ontsteking van het maagdarmkanaal). De klachten kunnen zijn: braken, diarree, misselijkheid, koorts, hoofdpijn, buikpijn of buikkramp.
De klachten beginnen vaak één tot drie dagen nadat u met het virus besmet bent geraakt. Het braken is vaak heftig en kan heel plotseling beginnen. U kunt ook besmet zijn zonder dat u klachten heeft. Ook dan kunt u anderen met het virus besmetten.

Wat betekent het voor u als patiënt?

Om overdracht van micro-organismen tussen patiënten zoveel mogelijk tegen te gaan, houden ziekenhuismedewerkers zich aan basis hygiëne maatregelen, bijvoorbeeld het wassen en desinfecteren van de handen.
Op het moment dat de basis hygiënemaatregelen niet voldoende zijn om overdracht van micro-organismen te voorkomen, kunnen wij besluiten isolatiemaatregelen te nemen om (verdere) verspreiding van bacteriën via de lucht, direct en indirect contact (via handen en materialen) te voorkomen.

Isolatiemaatregelen bij besmetting

Als vast staat dat u besmet bent met het norovirus, worden maatregelen genomen om de kans op verspreiding te verminderen. Ook als vermoed wordt dat u besmet bent, worden deze maatregelen genomen.

 • Als u de enige op de kamer bent die besmet is, gaat u – als dit mogelijk is – naar een eenpersoonskamer. Hiermee proberen we te voorkomen dat andere patiënten besmet raken. Om verspreiding te voorkomen worden contactisolatiemaatregelen genomen. Meer informatie hierover leest u in de folder Contactisolatie.
 • Als meerdere patiënten op een verpleegafdeling besmet zijn, worden zij vaak bij elkaar op een kamer gelegd. Alle besmette patiënten worden apart van de andere patiënten verpleegd. Dit noemen we cohortisolatie. Deze isolatie kan voor u weer opgeheven worden wanneer u na 48 uur klachtenvrij bent.
 • Ziekenhuismedewerkers dragen een schort en handschoenen als zij u onderzoeken of verzorgen. Als u braakt, dragen zij ook een masker voor hun mond en neus.
 • U mag alleen gebruikmaken van het toilet dat de verpleegkundige u heeft aangewezen.
 • U mag uw kamer alleen verlaten na toestemming van de verpleegkundige.
 • Uw bezoek neemt uw wasgoed mee naar huis. Het wasgoed moet thuis op minimaal 60 graden Celsius gewassen worden.

U kunt zelf bijdragen aan de preventie van overdracht door goede handhygiëne toe te passen.

Isolatiemaatregelen bij mogelijke besmetting

Als u op een kamer ligt waar één of meerdere patiënten besmet zijn met het virus, dan kunt u ook besmet zijn, maar nog geen klachten hebben. Als u besmet bent, kunt u ook anderen besmetten. Zo mogelijk worden de patiënten met klachten overgeplaatst naar een andere kamer. U en uw kamergenoten zonder klachten worden apart gehouden van de andere patiënten gedurende 48 uur nadat de besmette patiënten niet meer bij u op de kamer liggen. Dit noemen we cohortisolatie.

 • Ziekenhuismedewerkers dragen een schort en handschoenen als zij u onderzoeken of verzorgen.
 • U mag alleen gebruik maken van het toilet dat de verpleegkundige u heeft aangewezen.
 • U mag uw kamer alleen verlaten na toestemming van de verpleegkundige.
 • Zodra iemand op uw kamer gaat braken of diarree krijgt, wordt deze patiënt – als dat mogelijk is – naar een andere kamer verplaatst.
 • Wanneer de patiënten met klachten niet verplaatst kunnen worden en bij u op de zaal blijven liggen, dan wordt u als mogelijk besmette patiënt gezien en blijft de isolatie ook voor u gelden. Deze isolatie blijft gelden totdat u mogelijk klachten heeft ontwikkeld en daarna weer 48 uur klachtenvrij bent.

Behandeling

Er is geen medicijn tegen deze vorm van buikgriep. De verschijnselen verdwijnen meestal na één tot vier dagen.

Polikliniekbezoek of heropname

Besmetting met het norovirus is geen reden om onderzoeken of behandelingen af te zeggen. Er zijn wel extra maatregelen nodig om besmetting van andere patiënten te voorkomen. Uw afspraak voor onderzoek of behandeling wordt meestal verzet naar het einde van de dag.
Bij heropname blijven de isolatiemaatregelen gelden totdat u 48 uur klachtenvrij bent.

Maatregelen in de thuissituatie

Als u besmet bent met het norovirus zijn gewone hygiënische maatregelen voldoende om verspreiding van het virus thuis te voorkomen. Hiermee bedoelen we met name dat u altijd de handen wast na ieder toiletbezoek.

Tot slot

Mocht u vragen hebben, dan kunt u deze bespreken met de verpleegkundige of behandelend arts van de afdeling.

Laatst gewijzigd 30 november 2021 / 7384

Gerelateerde folders