Contact
  1. 7387-Tuberculose

​Tijdens een opname of polikliniekbezoek in een ziekenhuis komt u in contact met ziekenhuismedewerkers, patiënten en apparatuur. Ook krijgt u te maken met bepaalde soorten micro-organismen (dat zijn bacteriën, virussen, gisten en schimmels) die u of uw medepatiënten van nature altijd al bij zich hebben. Deze micro-organismen kunnen soms infecties veroorzaken.

Wat is tuberculose?

Tuberculose (TBC) wordt veroorzaakt door de bacterie Mycobacterium tuberculosis. De meest voorkomende vorm is longtuberculose, maar de bacterie kan ook een ziekte veroorzaken op andere plaatsen in het lichaam (hart, nieren, lymfeklieren, wevels, etc.).
Tuberculose is niet altijd besmettelijk. Longtuberculose kan soms wel besmettelijk zijn. Dat heet dan open tuberculose. De meest voorkomende klachten zijn hoesten en bloed ophoesten, koorts, moeheid, vermagering en nachtzweten.

Wat betekent het voor u als patiënt?

Om overdracht van micro-organismen tussen patiënten zoveel mogelijk tegen te gaan, houden ziekenhuismedewerkers zich aan basis hygiëne maatregelen, bijvoorbeeld het wassen en desinfecteren van de handen.
Op het moment dat de basis hygiëne maatregelen niet voldoende zijn om overdracht van micro-organismen te voorkomen, kunnen wij besluiten isolatiemaatregelen te nemen om (verdere) verspreiding van bacteriën via direct en indirect contact (via handen en materialen) te voorkomen.

Isolatiemaatregelen

Als vaststaat dat u open tuberculose heeft, worden aërogene isolatiemaatregelen maatregelen om verspreiding te voorkomen. Meer informatie hierover leest u in de folder Aërogene isolatie. Bij deze aërogene isolatie wordt u op een eenpersoonskamer met sluis verpleegd.
U kunt zelf bijdragen aan de preventie van overdracht door goede hand- en hoesthygiëne toe te passen.

  • gebruik een papieren zakdoek en gooi deze na eenmalig gebruik weg;
  • was hierna uw handen.

Behandeling

Tuberculose is goed te behandelen. Uw arts schrijft hiervoor medicijnen voor. Deze medicijnen moeten lange tijd elke dag worden geslikt. Na ontslag helpt de GGD mensen hierbij.
Wanneer u behandeld wordt, bent u na twee tot drie weken na de start van de behandeling niet meer besmettelijk.

Polikliniekbezoek of heropname

Bij een polikliniekbezoek of bij een heropname worden de eerder beschreven isolatiemaatregelen getroffen.

Maatregelen in de thuissituatie

Bij open longtuberculose is een goede hoesthygiëne zeer belangrijk. Bij een behandeling in de thuissituatie moet u tijdens de besmettelijke periode, tot nader order van uw behandelend arts, (nieuwe) contacten buiten het gezin vermijden. Als dat niet mogelijk is moet u een mond-neusmasker dragen.
Gezinsleden laten zich via de GGD onderzoeken om na te gaan of ze besmet zijn.

Tot slot

Mocht u vragen hebben, dan kunt u deze bespreken met de verpleegkundige of behandelend arts van de afdeling.

Laatst gewijzigd 30 november 2021 / 7387

Gerelateerde folders