Contact
 1. 7963-Fysiotherapie bij een totale-knieprothese
Punt Coronavirus (COVID-19) Bent u patiënt, begeleider of bezoeker? Hier vindt u belangrijke informatie over uw bezoek aan Isala.

Binnenkort wordt u geopereerd aan uw knie en krijgt u een totale knieprothese. Voor een goed herstel na de operatie is het belangrijk dat u zich voorbereidt en houdt aan een aantal leefregels. In deze folder vindt u een film met uitleg over de fysiotherapeutische voorbereiding. Ook staan in deze folder de belangrijkste leefregels onder elkaar. Uw fysiotherapeut vertelt u in het ziekenhuis uitgebreid over deze leefregels.

In deze film geven wij u uitleg over de fysiotherapeutisch voorbereiding. Hierdoor bent beter op de hoogte van de operatie en kunt u de operatie met vertrouwen tegemoet zien.

Screenshot video Fysiotherapie bij een totale knieprothese

Fysiotherapie tijdens opname

De fysiotherapeut begeleidt uw herstel totdat u zich zelfstandig kan redden met het in en uit bed stappen, gaan staan en gaan zitten, lopen met een loophulpmiddel en zo nodig trap kunt lopen. Daarnaast neemt de fysiotherapeut de oefeningen met u door die hieronder vermeld staan. Het is aan u om deze oefeningen volgens advies zelf enkele malen per dag uit te voeren.

Illustratie fysiotherapie naast bed fast fit

Fast Fit

Twee tot vier uur na het beëindigen van de operatie zal de fysiotherapeut bij u aan bed komen om te starten met de therapie. Voor een optimaal herstel is het belangrijk dat u daarvoor al enkele oefeningen heeft gedaan. Dit zijn de oefeningen 1 t/m 5 ('oefeningen in bed'). Hiermee start u zodra u op de uitslaapkamer komt. 

Houding en beweging

 • Er zijn geen beperkingen wat betreft de slaaphouding. Het liggen op de rug wordt over het algemeen als de meest prettige (slaap)houding ervaren. Indien u ervoor kiest op de zij te liggen kunt u een kussen tussen de knieën plaatsen.
 • Bij het gaan staan en gaan zitten is het advies beide handen op de stoelleuning of bedrand te plaatsen (afbeelding 1). Probeer uzelf niet 'op te trekken' of 'te hangen' aan krukken, rekje of rollator.
 • Wanneer het buigen van de knie nog niet makkelijk gaat, wordt geadviseerd bij het gaan staan en aan zitten het geopereerde been eerst naar voren te plaatsen (afbeelding 2).

Oefeningen fysiotherapie stoel opstaan handen stoelleuning opdrukken

Afbeelding 1           

Oefeningen fysiothearpie opstaan stoel geopereerde been naar voren

Afbeelding 2

Lopen

 • Plaats uw krukken, rekje of rollator naar voren.
 • Plaats het geopereerde been tussen de krukken, het rekje of de rollator.
 • Plaats uw goede been naast of voorbij het geopereerde been (afbeelding 3, 4 en 5).
Oefening fysiotherapie lopen looprekje
Afbeelding 3
Oefening fysiotherapie lopen rollatorAfbeelding 4  
Oefening fysiotherapie lopen krukkenAfbeelding 5
 • Het gebruik van krukken kunt u afbouwen na 4 tot 6 weken na de operatie. Hoe snel u dit kunt doen, hangt af van uw herstel. Overleg het afbouwen met uw doorbehandelend fysiotherapeut.

Traplopen

 • De trap omhoog: eerst uw goede been, daarna uw geopereerde been + kruk (afbeelding 6).
Oefening fysiotherapie opratie been traplopen omhoog krukAfbeelding 6
 • De trap omlaag: eerst kruk + geopereerde been, daarna goede been (afbeelding 7).
Oefening fysiotherapie operatie been traplopen omlaagAfbeelding 7

Oefeningen in bed

Oefening 1

 • Trek de voet naar u toe (afbeelding 8) en ontspan uw voet ('flipperen') (afbeelding 9)
  Frequentie per dag: onbeperkt
Oefening fysiotherapie bed voeten flipperenAfbeelding 8 
Oefening fysiotharpie bed voeten flipperen ontspannenAfbeelding 9
 

Oefening 2

 • Duw de hak in het matras
  Frequentie per dag: onbeperkt

Oefening 3

 • Duw de knieholte in het matras (afbeelding 10 en 11)
  Frequentie per dag: onbeperkt
Oefening fysiotherapie bed gestrekt been
Afbeelding 10
Oefening fysiotherapie bed been gestrekt knieholte in matrasAfbeelding 11
 

Oefening 4

 • Knijp de billen naar elkaar toe
  Frequentie per dag: onbeperkt

Oefening 5

 • Buig de knie en 'sleep' de hak over het matras (afbeelding 12 en 13)
  Frequentie: 5 herhalingen, 2 series. Per dag 5 keer.
Oefening fysiotherapie bed gestrekt been
Afbeelding 12
Oefening fysiotherapie bed opgetrokken been gebogen knie
Afbeelding 13

Oefeningen in de stoel

Oefening 6

 • Afwisselend hakken/tenen op de grond (afbeelding 14 en 15)
  Frequentie per dag: onbeperkt
Oefening fysiotherapie tenen op de grondAfbeelding 14
Oefening fysiotherapie hakken in de grondAfbeelding 15


Oefening 7

 • Buig de knie door de hak naar achteren te trekken, eventueel met behulp van het andere been (afbeelding 16, 17 en 18)
  Frequentie: 3 herhalingen. Per dag 5 keer.
Oefening fysiotherapie op stoel knie buigen voet op matjeAfbeelding 16
Oefening fysiotherapie op stoel knie buigen matje andere been gebruikenAfbeelding 17
Oefening fysiotherapie op stoel been strekkenAfbeelding 18
 

Oefening 8

 • Strek de knie (afbeelding 19 en 20)
  Frequentie: 5 herhalingen, 2 series. Per dag 5 keer.

Oefening fysiotherapie zitten op stoel benen gebogen voeten op grondAfbeelding 19

Oefening fysiotherapie op stoel been strekken Afbeelding 20
 

Oefening 9

 • Trek de knie op (afbeelding 21 en 22)
  Frequentie: 5 herhalingen, 2 series. Per dag 5 keer.
Oefening fysiotherapie op stoel rug in rugleuning voeten op de grondAfbeelding 21
Oefening fysiotherapie op stoel knie optrekken Afbeelding 22
 

Fysiotherapie na ontslag

U heeft zelf de keuze met welke fysiotherapeut u contact zoekt voor uw nabehandeling na ontslag. Het is aan te bevelen om voorafgaand aan uw operatie al contact te zoeken met uw doorbehandelend fysiotherapeut. Vanuit Isala zijn er contacten met praktijken aangesloten bij OrthoXpert.
Voor het afnemen van pre-operatieve testen bent u wellicht al benaderd door één van deze praktijken.

Download nu de app

Met de gratis Isala Beweegcentrum app vindt u op het juiste moment de juiste informatie over uw behandeling, afspraken en nazorgtraject. Open de App Store of Google Play en zoek naar ‘Behandelpad’ (icoontje met een rood logo). Klik op downloaden en open de app ‘Isala Beweegcentrum’.

Laatst gewijzigd 16 juni 2020 / 7963

Gerelateerde folders