Contact
  1. 8049-Echogeleide punctie afdeling Radiologie

Een echogeleide punctie is een combinatie van een echografie en een punctie. Een echografie (echo) is een onderzoek, waarbij een beeld ontstaat door gebruik te maken van geluidsgolven.  Verschillende soorten weefsels weerkaatsen deze golven allemaal op een andere manier. Van de teruggekaatste geluidsgolven wordt op een beeldscherm een beeld gevormd.

Wat is een punctie?

Een punctie is een onderzoek waarbij de arts (radioloog) een aantal cellen wegneemt. Voor de beoordeling van het punctaat is een medewerker van de afdeling Pathologie (PA laborant) aanwezig bij het onderzoek. De radioloog brengt een naald via uw huid in het weefsel waarvan een punctie nodig is. Via de naald haalt de arts de cellen weg. De cellen worden onder een microscoop bekeken door een PA laborant om te beoordelen of er voldoende cellen zijn afgenomen voor een definitieve beoordeling. De definitieve beoordeling wordt vervolgens in het laboratorium uitgevoerd. Een punctie wordt meestal gedaan zonder plaatselijke verdoving.

Voorbereiding

Het is goed om iemand mee te nemen voor vervoer naar en in het ziekenhuis. Deze persoon kan niet bij het onderzoek aanwezig zijn.

Verloop van het onderzoek

De echografie-laborant begeleidt u naar de onderzoekskamer. U neemt plaats op de onderzoekstafel. Eerst bekijkt de echografie-laborant met behulp van echografie de punctiemogelijkheden. De radioloog voert de punctie uit en de PA laborant bekijkt of er voldoende materiaal is verkregen. Alles bij elkaar duurt een echogeleide punctie ongeveer 15 tot 30 minuten.

Na het onderzoek

  • De prikplaats van de punctie wordt met een pleister afgedekt.
  • Op de punctieplek kan een blauwe plek komen.
  • Wanneer de prikplaats pijnlijk is, kunt u een pijnstiller nemen, bijvoorbeeld paracetamol. We raden u aan geen aspirine te nemen, omdat hierdoor een grotere kans op bloedingen ontstaat.
  • Wanneer in de loop van de dag of avond een grote zwelling ontstaat, moet u contact opnemen met uw huisarts.
  • Als de prikplaats bloedt, druk dan eerst 10 tot 15 minuten op de prikplaats. Blijft de prikplaats bloeden, neem dan contact op met uw huisarts.
  • Voelt de prikplaats na 2 tot 3 dagen rood en warm aan en krijgt u koorts, neem dan contact op met uw huisarts. 

De uitslag

De patholoog in het laboratorium beoordeelt het materiaal en legt zijn bevindingen in een schriftelijk verslag vast. U krijgt de uitslag van uw behandelend arts. 

Tot slot

Een aantal onderzoeken kent risico’s en mogelijke bijwerkingen. Die heeft uw arts met u besproken. Deze risico’s zijn afhankelijk van het type onderzoek.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met de locatie waar u onder behandeling bent:

Zwolle

Radiologie
088 624 28 82 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur)

Meppel

Radiologie
088 624 96 39 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur)

Kunt u niet komen? Laat het ons snel weten, dan maken wij een nieuwe afspraak.

Laatst gewijzigd 14 maart 2022 / 8049