Contact
  1. 8076-Vlekken flitsen

Troebelingen die in het gezichtsveld bewegen worden door veel mensen waargenomen. Niet altijd vallen deze troebelingen op. Tegen een lichte achtergrond zijn de vlekjes vaak duidelijker. We noemen deze vlekjes. Hier leest u meer over vlekken en flitsen.

​Vlekjes

Vlekjes bevinden zich in het glasvocht (ook wel glasachtig lichaam genoemd). Dat is een gelei die het grootste gedeelte van het oog opvult. Het bevindt zich achter de ooglens. Normaal glasvocht laat lichtstralen ongehinderd door naar het netvlies. Troebelingen in het glasvocht geven een schaduw op het netvlies. Deze kan in allerlei vormen worden waargenomen: puntjes, cirkels, spinnenwebben.

Oorzaken

De belangrijkste oorzaken voor glasvochttroebelingen zijn:

  • Ouder worden: Bij het ouder worden, ontstaan er verdichtingen in het glasvocht. Bijziende mensen hebben hiervoor meer aanleg. Hoewel deze glasvochttroebelingen hinderlijk kunnen zijn, is het een onschuldige aandoening. Wanneer dit echter gepaard gaat met lichtflitsen, kan dit het begin van een netvliesprobleem zijn. Oogheelkundig onderzoek is dan nodig.
  • Ontsteking: Bij een ontsteking in het oog (uveitis) kunnen ook bewegende vlekjes worden gezien.
  • Suikerziekte: Bij suikerziekte kan bloed in het glasvocht komen dat ook als vlekjes wordt waargenomen. Dit kan plotseling gebeuren.

Verloop

In de loop van de tijd worden de troebelingen vaak kleiner, zakken uit en geven steeds minder hinder.

Risico's

Wanneer het glasvocht krimpt en loslaat van het netvlies kan er in klein aantal gevallen een gaatje in het netvlies ontstaan. Hierbij kan soms een bloeding ontstaan. Die uit zich als kleine vlekjes in het gezichtsveld. Het gaatje in het netvlies kan soms het begin zijn van een netvliesloslating.

Flitsen

Dit loslaten van het glasvocht gaat soms gepaard met lichtflitsen, net alsof een TL-lamp aan en uitgaat. Ook dit gaat meestal vanzelf weer over. Als de lichtflitsen aanhouden en gepaard gaan met veel zwarte vlekjes, dan is onderzoek noodzakelijk. Lichtsensaties die zich als gekartelde lijnen uitbreiden, meestal in beide ogen tegelijk en 10 à 20 minuten duren, worden waarschijnlijk door (oog)migraine veroorzaakt. Ook kan dit soms gepaard gaan met hoofdpijn.

Onderzoek

Wanneer geleidelijk ontstane troebelingen storen, is een oogheelkundig onderzoek door de oogarts zinvol. Deze kan zien of het gaat om onschuldige klachten of niet. Als troebelingen plotseling ontstaan, moet u contact opnemen met de huisarts. Deze kan vaststellen of spoedverwijzing naar de oogarts nodig is.

Behandeling

Het is belangrijk vast te stellen wat de oorzaak is. Bij een ontsteking evenals bij suikerziekte zal behandeling daarvan noodzakelijk zijn. Wanneer een gaatje in het netvlies is ontstaan zal een laserbehandeling nodig zijn om een netvliesloslating te voorkomen. Meestal verdwijnen de troebelingen spontaan of is er nauwelijks hinder. Heeft u verder nog vragen over vlekken en flitsen, dan kunt u die stellen aan uw oogarts.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met:

Oogheelkunde

088 624 30 40 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)
088 624 50 00 (bij spoed na 17.00 uur en in het weekend)

Laatst gewijzigd 19 september 2022 / 8076

Gerelateerde folders