Contact
  1. 8147-TIA-service van Isala Meppel

In overleg met uw huisarts bent u met spoed voor nader onderzoek naar onze polikliniek in Meppel verwezen in verband met een (mogelijke) TIA. TIA staat voor Transient Ischemic Attack, dat wil zeggen: een voorbijgaande beroerte waarbij de bloedstroom naar de hersenen tijdelijk is verstoord. Een TIA is een belangrijk waarschuwingsteken. Dit kan een voorbode zijn van een beroerte en van andere hart- en vaatziekten.

TIA-service

Tijdens de TIA-service doen wij gelijk alle noodzakelijke aanvullende onderzoeken. Hiermee onderzoeken wij de oorzaak van de TIA. Direct na de onderzoeken gaat u opnieuw naar de neuroloog/verpleegkundig specialist. Deze bespreekt de uitslagen met u en bepaalt het behandelplan. Dit duurt ongeveer een dagdeel.

Hieronder leest u wat de onderzoeken inhouden. Voor deze onderzoeken gaat u, op eigen gelegenheid, naar een andere afdeling. Als u dat wil, neem dan iemand mee die u begeleidt. U krijgt van ons een routebeschrijving en tijdschema. De volgorde waarin de onderzoeken gebeuren, hangt af van de planning van ons ziekenhuis.

Onderzoeken

U meldt zich om 8.30 uur bij de aanmeldzuil bij de hoofdingang van Isala Meppel. De aanmeldzuil print een ticket. Hierop staan de tijden van uw onderzoeken en afspraken.

ECG (hartfilmpje)

U gaat hiervoor naar de functieafdeling Cardiologie. Een ECG (Electro Cardio Gram) is een hartfilmpje. Hiermee onderzoeken wij of de TIA vanuit uw hart is ontstaan. U krijgt elektroden op uw borstkas, polsen en enkels. Deze elektroden registreren uw hartslag. Het ECG duurt ongeveer 15 minuten.

Laboratoriumonderzoek

Voor het laboratoriumonderzoek gaat u naar afdeling Bloedafname. U meldt zich aan de balie en neemt plaats in de wachtkamer.

Consult neuroloog en neurologisch onderzoek

De neuroloog/verpleegkundig specialist stelt u vragen over uw klachten tijdens de mogelijke TIA en uw gezondheid. Daarna krijgt u een neurologisch onderzoek. Dit gesprek en onderzoek vindt plaats op verpleegafdeling M3B.

Echografie halsvaten

Een echografie van de halsvaten heet een ‘Duplex-onderzoek carotiden’. Hiermee onderzoeken wij de slagaders in uw hals. Daarbij bekijken wij of er sprake is van onregelmatigheden en/of vernauwingen van de vaatwand. Bij een ernstige vernauwing is het herhalingsrisico op een TIA of beroerte namelijk groter en moet dit eventueel behandeld worden. Voor het onderzoek ligt u op een onderzoeksbank. De laborant brengt gel aan op de huid van uw hals. Daarna beweegt hij een apparaatje over uw hals. Dit zendt geluidsgolven uit die worden teruggekaatst en omgezet in beeld. Het onderzoek duurt ongeveer 30 minuten.

CT-scan van het hoofd

Een CT-scan is een röntgenonderzoek. Hierbij maken wij verschillende opnamen van de hersenen. Hierbij ligt u stil op een tafel. Het CT-apparaat draait om u heen. Ook de tafel wordt bewogen, zodat er vanuit verschillende hoeken foto's kunnen worden genomen. Dit onderzoek duurt ongeveer 15 minuten. Als het noodzakelijk is, maken wij aansluitend een scan van de bloedvaten in uw hals en hersenen. U krijgt dan contrastvloeistof met een injectie in uw arm.

Eindgesprek

Na de onderzoeken komt u terug op verpleegafdeling M3B. U heeft hier een eindgesprek met de neuroloog/verpleegkundig specialist. U krijgt dan, voor zover bekend, de uitslagen van de onderzoeken. Afhankelijk van de uitslagen bespreken wij met u de verdere behandeling en eventuele vervolgonderzoeken. Soms zijn afspraken bij andere specialisten nodig en/of een ziekenhuisopname.

Vervolg

Als uit de onderzoeken blijkt dat u een TIA heeft gehad, is het volgende belangrijk:

  • U mag twee weken na de TIA niet autorijden.
  • U krijgt medicijnen voorgeschreven; vervolgrecepten kunt u bij uw huisarts halen.
  • De neuroloog/verpleegkundig specialist stuurt het behandeladvies naar uw huisarts ter informatie.

Wat neemt u mee naar het ziekenhuis?

Op de dag van de TIA-service neemt u het volgende mee naar het ziekenhuis:

  • Uw identiteitsbewijs.
  • Overzicht met alle medicijnen die u gebruikt.
  • Trek op de dag van uw afspraak gemakkelijk zittende kleding aan, zoals een blouse of een overhemd met knoopjes.
  • Een (puzzel)boek of tijdschrift voor de momenten dat u moet wachten.
  • Ontbijt en eventueel lunch.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met de locatie waar u onder behandeling bent:

Meppel

polikliniek Neurologie
088 624 24 58 (bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)

Kunt u niet komen? Laat het ons snel weten, dan maken wij een nieuwe afspraak.

Laatst gewijzigd 7 maart 2023 / 8147

Gerelateerde folders