Contact
 1. 8180-Barbotage

Behandeling van de schouder

​In overleg met uw behandelend orthopeed is besloten dat u binnenkort een barbotage behandeling ondergaat. In deze folder vind u informatie over deze behandeling en de voorbereidingen die nodig zijn om de behandeling goed te laten verlopen.

Waar moet u zijn?

U meldt zich op de afgesproken tijd bij de afdeling Radiologie.
Locatie Zwolle: V3.0B, op de begane grond.
Locatie Meppel: melden bij de digitale aanmeldzuil.

Wat is een barbotage?

Barbotage is een behandeling waarbij de kalk die zich in uw schouder heeft afgezet wordt aangeprikt. Soms is de kalk heel hard. Soms is de kalk zacht en kan een deel van de kalk worden opgezogen. Maar het belangrijkste doel van de behandeling is om de kalk aan te prikken (er worden kleine gaatjes in gemaakt en de kalk wordt in kleine stukjes verdeeld). Hierdoor ontstaat een steriele ontstekingsreactie en wordt het lichaam aangezet om deze kleine kalkrestjes te gaan opruimen.
De barbotage is daarom het begin van het traject. Het lichaam moet daarna de rest doen. Hier gaat tijd overheen (weken tot maanden). Gedurende deze tijd nemen de klachten meestal geleidelijk af. Echter, er kunnen periodes zijn waarbij de klachten plots toenemen. Dat heeft te maken met verplaatsing ('migratie') van de calcificaties van de pees naar de slijmbeurs. Dat is een onderdeel van het herstelproces. 

Kortom; het kan voorkomen dat na barbotage de klachten eerst afnemen, en na enkele weken plots weer toenemen. Dat komt regelmatig voor en is een onderdeel van het herstelproces. Word er niet ongerust van. Geef het dan rustig de tijd en neem eventueel een pijnstiller. In het algemeen nemen de klachten na een aantal dagen weer af.
Het uiteindelijke resultaat van de barbotage is pas na 6 weken te beoordelen. Maar ook daarna kunnen de klachten nog verder afnemen.

Voorbereiding

 • Het is goed om iemand mee te nemen voor vervoer naar en van het ziekenhuis.
 • Het is belangrijk dat u stopt met het innemen van bloedverdunners: Acenocoumarol en Fenprocoumon.
  Gebruikt u één van deze bloedverdunnende medicijnen, neem dan contact op met uw behandelend arts.
 • Overige medicatie kunt u normaal innemen.
 • Wij raden u aan gemakkelijk zittende kleding te dragen.
 • Ook stellen wij het op prijs als u een actueel medicatieoverzicht tijdens de behandeling meeneemt.

Neem contact op met het secretariaat van uw behandelend orthopeed als:

 • U nog geen controle afspraak heeft op de poli orthopedie (dit is 6 weken na de barbotage).
 • U zwanger bent of denkt te zijn.
 • U bloedverdunnende medicijnen gebruikt. In overleg met de arts die u deze medicijnen heeft voorgeschreven wordt bepaald of u tijdelijk met deze medicijnen kunt stoppen.

De behandeling

Een medewerker van de afdeling Radiologie haalt u voor de behandeling op uit de wachtruimte.
U kunt dan ook nog eventuele vragen stellen.
Met behulp van echografie wordt gekeken waar de kalk zich bevindt.
De huid wordt vervolgens op die plek ontsmet en verdoofd door de radioloog.
De kalk wordt meerdere malen aangeprikt met een naald. Hierdoor wordt het lichaam aangezet om de kalk te gaan opruimen. Hier gaat tijd overheen. Daarom kan pas na circa 6 weken het resultaat van de behandeling worden beoordeeld.
Tot slot wordt een ontstekingsremmend middel (Kenacort) toegediend.

Let op
De plek waar de kalk zich bevindt, wordt verdoofd. Echter het aanprikken van de kalk kan pijnlijk zijn. Laat de radioloog gerust weten wanneer u te veel pijn heeft. Hij/zij kan dan meer verdovingsvloeistof toedienen.

De gehele procedure neemt ongeveer 30 minuten in beslag.

Na de behandeling

U mag alle bewegingen maken, maar wij raden u af de arm zwaar te belasten. Het gaat dan vooral om bewegingen die u voorafgaand aan de procedure al moeilijk kon (zoals het heffen van de arm). Probeer daarom te voorkomen om zwaar te tillen (met name boven de schouders) gedurende 6 weken.
Eventuele fysiotherapie, of de hervatting daarvan gaat in overleg met uw behandelend arts. Het is belangrijk dat u de arm verder gewoon blijft bewegen.

Mogelijke bijwerkingen

Het kan voorkomen dat gedurende de eerste dagen de pijn toeneemt. Dit is normaal, word er niet ongerust van. Geef het rustig de tijd en neem eventueel een pijnstiller. In het algemeen nemen de klachten na een aantal dagen weer af. U kunt eventueel koelen met ijs.

Om de pijn tegen te gaan kunt u een pijnstiller innemen, bijvoorbeeld paracetamol (max. 6 keer 500 mg per dag). 

Uitslag

Uw behandelend orthopeed krijgt de uitslag van de barbotage behandeling toegestuurd en zal de resultaten met u bespreken.

Verdere informatie

Wij attenderen u erop dat aan elk uitgevoerd onderzoek en/of behandeling kosten zijn verbonden, die mogelijk niet, of slechts gedeeltelijk, door uw zorgverzekering worden vergoed en als ‘eigen risico’ worden aangemerkt. Eén en ander kan per verzekering verschillen. Neemt u bij eventuele vragen over uw specifieke situatie contact op met uw zorgverzekeraar.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met de locatie waar u onder behandeling bent:

Zwolle

Radiologie
088 624 28 82 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 16.30 uur)

Meppel

Radiologie
088 624 96 39 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 16.30 uur)

Kunt u niet komen? Laat het ons snel weten, dan maken wij een nieuwe afspraak.

Laatst gewijzigd 17 mei 2022 / 8180