Contact
  1. 8188-Leesklachten

Bij leesklachten kunt u denken aan wazig zien, hoofdpijn en dubbelzien. Leesklachten kunnen verschillende oorzaken hebben en kunnen op verschillende leeftijden voorkomen. De leesklachten van een vijftigjarige zijn niet te vergelijken met die van een tienjarige.

Oorzaken leesklachten

De meeste leesklachten bij mensen van 40 jaar en ouder zijn te wijten aan een afname van het accommodatievermogen van het oog. Dit wil zeggen dat het oog zijn vermogen verliest om op alle afstanden scherp te zien door de ooglens boller of minder bol te maken (accommoderen).

Bij kinderen is het iets complexer. Hier bestaat de mogelijkheid dat het kind door een ander probleem dan de ogen moeite heeft met lezen. Het gaat hierbij dan niet om het vermogen om scherp te zien, maar het vermogen om te leren lezen. Zodra een kind moeite heeft met lezen moet een oogheelkundige oorzaak worden uitgesloten. Dit onderzoek wordt door de orthoptist gedaan.

Oogheelkundige oorzaken

Leesklachten kunnen verschillende oogheelkundige oorzaken hebben:

  • Een ongecorrigeerde brilafwijking.
  • Een verminderde samenwerking tussen de ogen.

Klachten die voorkomen bij mensen met leesproblemen:

  • Wazig zien: dit kan het gevolg zijn van een brekingsafwijking van het oog. Het wazige zien kan dan verholpen worden door het dragen van een bril of contactlenzen.
  • Hoofdpijn: dit kan veroorzaakt worden door een brekingsafwijking van het oog, maar ook door een verminderde samenwerking tussen de ogen.
  • Dubbelzien: dit kan meerdere oorzaken hebben, maar bij leesklachten is een verminderde samenwerking tussen de ogen meestal de oorzaak.

Behandeling van leesklachten

De orthoptist kan door middel van orthoptisch onderzoek bepalen of de leesklachten oogheelkundige oorzaken hebben en als het nodig is een behandeling starten. Deze behandeling kan bestaan uit:

  • Het voorschrijven van een bril.
  • Bij een verminderde samenwerking tussen de ogen kan de orthoptist oefeningen geven.
  • In sommige gevallen is er een (andere) brilsterkte nodig of wordt een scheelzienoperatie geadviseerd.

Dyslexie

Dyslexie is een hardnekkig probleem met het aanleren en het accuraat en/of vlot toepassen van het lezen en/of spellen op woordniveau. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat er geen visuele oorzaak is voor dyslexie. (bron: folder Dyslexie en orthoptie van de werkgroep dyslexie en leesproblemen)

Woordblindheid of dyslexie is een diagnose die gesteld kan worden bij mensen met leer- en leesklachten. Dyslexie wordt niet door een orthoptist behandeld. Wel is het belangrijk dat bij mensen met lees- en/of leerklachten wordt uitgesloten dat een brilafwijking en/of verminderde samenwerking tussen de ogen de klachten veroorzaken of versterken. Bent u op zoek naar informatie over dyslexie of andere leerproblemen, dan verwijzen wij u graag naar Vereniging Balans. Balans is een landelijke vereniging voor ouders van kinderen met ontwikkelingsstoornissen bij leren en/of gedrag, waaronder dyslexie en ADHD.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met:

Oogheelkunde

088 624 30 40 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)
088 624 50 00 (bij spoed na 17.00 uur en in het weekend)

Laatst gewijzigd 19 september 2022 / 8188

Links