Contact
 1. 8191-Samariumtherapie

behandeling met Quadramet Sm-153

Uw behandelend arts heeft samariumtherapie voor u aangevraagd vanwege uw pijnklachten in uw botten. De pijn in de botten wordt veroorzaakt door uitzaaiingen (metastasen) van een kwaadaardige tumor. Het doel van deze therapie is het verminderen, of waar mogelijk geheel laten verdwijnen, van uw pijnklachten in de botten voor een periode van enkele maanden. De therapie wordt gegeven op de afdeling Nucleaire geneeskunde.

Voorbereiding

 • U mag in de laatste 6 weken voor de samariumtherapie geen radiotherapie of chemotherapie hebben gekregen.
 • Drink 1 uur voor het onderzoek een halve liter water.

Melden

Locatie Isala Zwolle of Isala Meppel

Voor uw afspraak meldt u zich bij binnenkomst aan bij de aanmeldzuil. Dit doet u met uw identiteitsbewijs (ID, paspoort of rijbewijs). Als u de stappen heeft doorlopen, ontvangt u een afsprakenticket. Hierop staat de tijd van uw afspraak, de wachttijd en de route. Heeft u een afspraak in het Hoofdgebouw (V) in Zwolle? Dan komt u opnieuw een aanmeldzuil tegen op de verdieping waar u de afspraak heeft. U kunt in de aangegeven wachtruimte plaatsnemen.

Locatie Saxenburgh Medisch Centrum Hardenberg

Voor elke afspraak meldt u zich met uw identiteitsbewijs (ID, paspoort of rijbewijs) aan bij een digitale aanmeldzuil in de centrale hal. Op het scherm verschijnt de wachtruimte waarin u plaats kunt nemen. Op het afgesproken tijdstip wordt u daar door een medewerker opgehaald. Mocht het aanmelden niet lukken, dan kunt u zich melden bij de balie van Radiologie (nummer 25).

Over de behandeling

 • U krijgt een injectie met de radioactieve stof Samarium-153 in een bloedvat in uw arm. Deze vloeistof wordt grotendeels in het skelet opgenomen, waar het ter plekke zijn werk kan doen.
 • Bij de meeste patiënten die deze behandeling ondergaan, blijkt dat de pijn in de botten na enkele dagen minder wordt of helemaal verdwijnt.
 • De eerste dagen na de injectie kan de pijn ook erger worden. Dit is tijdelijk. U kunt dan extra pijnstillers gebruiken.

Maatregelen voor uw omgeving

De behandeling levert geen gevaar op voor u en uw omgeving. De zogenaamde bèta-straling  die Samarium uit­zendt, heeft in lichaamsweefsel slechts een reikwijdte van enkele millimeters. Mensen in uw omgeving kunnen dan ook geen stralings­schade oplo­pen, tenzij zij in contact komen met uw urine.

De eerste 12 uur na de injectie verlaat een kleine hoeveelheid van het Samarium het lichaam via de urine. Op de dag van de injectie is het daarom verstandig voorzichtig te zijn bij het plassen.

Waar moet u op letten?

 • Maak zittend gebruik van het toilet en spoel twee keer door.
 • Probeer geen urine te morsen. Mocht u toch urine gemorst hebben op het toilet, de kleding of het beddengoed, neem dan de volgende maatregelen:
 • Draag bij schoonmaken plastic handschoenen en gooi deze na gebruik weg met het huisvuil.
 • De middelen die u gebruikt om de gemorste urine op te vangen kunt u in een plastic zak doen en ver­vol­gens met het huisvuil weggooien.
 • Spoel andere hulpmiddelen goed uit met water.
 • Wasgoed dat door urine is besmet moet u één keer apart wassen. Daarna kan het weer normaal gebruikt wor­den.
 • Als u naar het toilet bent geweest of in aanraking bent gekomen met materiaal waarop urine is gemorst, moet u uw han­den grondig wassen.

Radioactieve vloeistof

De radioactieve stof die u krijgt toegediend, levert geen gevaar op voor uw gezondheid en verlaat op natuurlijke wijze uw lichaam, voor een groot deel via de urine. Dit wordt bevorderd door op de dag van het onderzoek veel te drinken en regelmatig uit te plassen.

Risico’s bij toedienen radioactieve stof

Als u een onderzoek op de afdeling Nucleaire geneeskunde moet ondergaan, krijgt u meestal door een naald of een infuus een radioactieve stof toegediend in een bloedvat. Hierbij kunnen enkele complicaties optreden.

Mogelijke complicaties en bijwerkingen:

 • De radioactieve stof die ingespoten wordt, geeft geen bijwerkin­gen. Wel kan het aantal bloedplaatjes in uw bloed dalen. U merkt daar normaal gesproken niets van.
 • De bloedplaatjes spelen een belangrijke rol bij de stolling van uw bloed. Na een paar weken stijgt het aantal bloedplaatjes in uw bloed weer.
 • Uw behandelend arts kan de hoeveelheid bloedplaatjes indien nodig extra contro­leren voor het verdere verloop van uw behandeling.
Let op
Als u binnen 3 weken ná de therapie (onverwacht) in een ziekenhuis wordt opgenomen, moet u zo spoedig mogelijk melden bij de verpleegkundige dat u samariumtherapie heeft gekregen, om advies te vragen aan de verantwoordelijke stralingsdeskundige. De verpleegkundige moet voor informatie contact opnemen met de afdeling Nucleaire geneeskunde van Isala Zwolle.

Belangrijk

Gedurende de eerste vier maanden na de behandeling wordt zwangerschap of het verwekken van kinderen ontraden. Seksueel contact is geen bezwaar.

Let op
Als u binnen 3 dagen na het onderzoek gaat vliegen, is het belangrijk dat u dit aan ons doorgeeft. De radioactieve vloeistof kan het alarm van een detectiepoortje op het vliegveld activeren. U krijgt daarom een vliegbrief mee. Voor de brief hebben we de datum van de heen- en terugreis nodig en de vliegduur.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met de afdeling Nucleaire geneeskunde.
U belt met de afdeling in Zwolle, óók als u op een andere locatie van Isala onder behandeling bent.

Zwolle

Nucleaire geneeskunde
088 624 52 38 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur)

Kunt u niet komen? Laat het ons snel weten, dan maken wij een nieuwe afspraak.

Laatst gewijzigd 5 augustus 2022 / 8191