Contact
 1. 8191-Samariumtherapie

behandeling met Quadramet Sm-153

Uw behandelend arts heeft vanwege uw pijnklachten in uw botten samariumtherapie voor u aangevraagd. Deze therapie wordt gegeven op de afdeling Nucleaire geneeskunde.

Wat is Samariumtherapie

Doel van de therapie is het verminderen, zo mogelijk geheel laten verdwijnen van de pijnklachten in uw botten voor een periode van enkele maanden. De pijn in de botten wordt veroorzaakt door uitzaaiingen (metastasen) van een kwaadaardige tumor. Afhankelijk van het effect van de therapie, kunt u het gebruik van pijnstillers verminde­ren, dan wel geheel stoppen.

Voorbereiding

 • U mag vanaf zes weken voor de behandeling geen radiotherapie of chemotherapie ondergaan.
 • Één uur voor het onderzoek ½ liter water drinken.

Melden in het ziekenhuis

Voor elke afspraak in Isala meldt u zich met uw identiteitsbewijs (ID, paspoort of rijbewijs) aan bij een digitale aanmeldzuil. Als u de stappen van aanmelden heeft doorlopen, verschijnt op het scherm/ticket hoe laat wij u op onze afdeling verwachten. Vervolgens gaat u naar de afdeling Nucleaire geneeskunde. Daar aangekomen meldt u zich bij de balie en kunt u in de wachtruimte plaatsnemen.

Over de behandeling

U krijgt een injectie met de radioactieve stof Samarium-153 in een bloedvat in uw arm. Deze vloeistof wordt grotendeels in het skelet opgenomen, waar het ter plekke zijn werking kan uitoefenen.

Bij de meeste patiënten die deze behandeling ondergaan, blijkt dat de pijn in de botten na enige dagen minder wordt of helemaal verdwijnt. De eerste dagen na de injectie kan de pijn ook erger worden. Dit is tijdelijk. U kunt dan extra pijnstillers gebruiken.

Mogelijke complicaties en bijwerkingen

De radioactieve stof die ingespoten wordt, geeft geen bijwerkin­gen. Wel kan het aantal bloedplaatjes in uw bloed dalen. U merkt daar echter normaal gesproken niets van. De bloedplaatjes spelen een belangrijke rol bij de stolling van uw bloed. Na een paar weken stijgt het aantal bloedplaatjes in uw bloed weer.  Uw behandelend arts kan de hoeveelheid bloedplaatjes zonodig extra contro­leren, om vervolgens te bepalen hoe het verdere verloop van uw behandeling kan zijn.

Let op
Gaat u binnen drie weken vliegen? Wilt u dat aan ons doorgeven. De radioactieve stof kan namelijk het alarm van een detectiepoortje activeren. U krijgt van ons een vliegbrief mee. We hebben hiervoor de datum van de heen- en terugreis nodig en de vliegduur.
We raden u af om tot vier maanden na de behandeling zwanger te worden. Seksueel contact is geen bezwaar.

Maatregelen voor uw omgeving

De behandeling levert geen gevaar op voor u en uw omgeving. De zogenaamde ß-straling (beta straling) die Samarium uit­zendt, heeft in lichaamsweefsel slechts een reikwijdte van enkele milimeters. Mensen in uw omgeving kunnen dan ook geen stralings­schade oplo­pen, tenzij zij door uw urine besmet worden. De eerste 12 uur na de injectie zal een kleine hoeveelheid van het Samarium het lichaam via de urine verlaten. Op de dag van de injectie is het daarom verstandig zorgvuldig te zijn bij het plassen.

Waar moet u op letten?

 • Probeer geen urine te morsen.
 • Maak zittend gebruik van het toilet en spoel tweemaal door.

Mocht u toch urine gemorst hebben op het toilet, de kleding of het beddengoed neem dan de volgende maatregelen:

 • Trek bij schoonmaken plastic handschoenen aan en gooi deze na gebruik weg met het huisvuil.
 • De middelen die u gebruikt om de gemorste urine op te vangen kunt u in een plastic zak doen en ver­vol­gens met het huisvuil weggooien.
 • Spoel andere hulpmiddelen goed uit met water.
 • Wasgoed dat door urine is besmet dient u éénmaal apart te wassen, daarna kan het weer normaal gebruikt wor­den.
 • Wanneer u naar het toilet bent geweest of wanneer u in aanraking bent gekomen met materiaal dat is besmet door urine, moet u uw han­den grondig wassen.
 • Indien u binnen drie weken ná het ondergaan van de therapie (onverwacht) in een ziekenhuis wordt opgenomen, wordt u verzocht dit zo spoedig mogelijk te melden.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met de locatie waar u onder behandeling bent:

Zwolle en Meppel

Nucleaire geneeskunde
(038) 424 52 38 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur)

Kunt u niet komen? Laat het ons snel weten, dan maken wij een nieuwe afspraak.

18 december 2018 / 8191

Voor specifieke vragen aan een afdeling, ga naar de contactpagina. U kunt ook kijken bij de meestgestelde vragen.