Contact
 1. 8409-Ketamine-infuus thuis

U krijgt binnenkort in Isala Zwolle een behandeling met een ketamine-infuus. Deze behandeling krijgt u, omdat u chronische (langdurige) pijn heeft. Of u gebruikt veel en voor lange tijd pijnstillers. U heeft al eerder een (proef)behandeling bij ons op de dagbehandeling gekregen. In deze folder leest u over hoe de behandeling met een ketamine-infuus thuis gaat. Zo kunt u samen met uw naaste zich goed voorbereiden.

Bent u (misschien) zwanger?
Dan is een behandeling met een ketamine-infuus niet geschikt voor u. Als u (misschien) zwanger bent, geef dat dan altijd aan bij uw arts. 

Wat is ketamine?

Ketamine is een medicijn dat de overgevoeligheid van het centraal zenuwstelsel onderdrukt. Uw (chronische) pijn kan daardoor verminderen. Ketamine wordt via een infuus direct in uw bloed gegeven. Het aanprikken van het infuus gebeurt via een ader, meestal in uw onderarm.

Resultaat

Het belangrijkste doel van een ketamine-behandeling is uw pijn proberen te verminderen. Ook kunt u zich hierdoor misschien beter bewegen. Waardoor u ook weer meer kunt doen. Ketamine kan dus uw kwaliteit van leven verbeteren. Het resultaat is meestal niet direct merkbaar. Soms zelfs pas na enkele weken. Als het nodig is, kan de behandeling worden herhaald.

Bijwerkingen

Door het gebruik van ketamine kunt u last krijgen van bijwerkingen. Nadat de infuuspomp is uitgezet, verdwijnen de bijwerkingen meestal binnen een kwartier.

Welke bijwerkingen komen het meest voor?

 • Misselijkheid en overgeven. Uw arts kan hiervoor medicijnen voorschrijven.
 • Slaperigheid en duizeligheid
 • Verminderde concentratie
 • Zweten, meer speekselaanmaak en hoofdpijn
 • Stoornissen in de werking van de lever (bij meerdere behandelingen)
 • Onregelmatige, snelle of te trage hartslag
 • Hogere bloeddruk
 • Onaangename dromen
 • Dingen zien die er niet zijn
 • Wazig of dubbel zien
 • Moeite met praten
 • Evenwichtsstoornissen

Complicaties

Bij elke behandeling kunnen complicaties optreden. Uiteraard doen we er alles aan om dat te voorkomen. Toch kan dit tijdens een behandeling gebeuren:

 • het infuusnaaldje ‘valt’ eruit
 • een rode, geïrriteerde huid op de plek van het infuusnaaldje
 • vochtophoping onder de huid door verschuiving van het naaldje
 • dingen zien of horen die er niet zijn (de meeste patiënten ervaren deze niet als angstig)

Behandeling

Hoe gaat een vervolgbehandeling thuis?

 • Voorafgaand aan elke vervolgbehandeling thuis, ontvangen wij u eerst in het Pijncentrum in Zwolle.
 • De verpleegkundige neemt u mee naar de behandelkamer.
 • De verpleegkundige meet uw bloeddruk en geeft u een infuus in uw onderarm.
 • Daarna wordt u aangesloten op de infuuspomp.
 • U en uw naaste krijgen opnieuw uitleg over de werking van de pomp en het medicijn.
 • Ook krijgt u beiden uitleg over wat u moet doen bij bijwerkingen of complicaties.
 • Daarna mag u allebei naar huis.
 • U hoort van de verpleegkundige het tijdstip waarop wij u weer in het Pijncentrum verwachten.
 • Zodra u thuis bent, zet u of uw naaste de infuuspomp aan (zie afbeelding 1).
 • Na het aanzetten van de pomp drukt u op de startknop (zie afbeelding 2).
 • Het scherm geeft aan: 'Pomp starten?' (zie afbeelding 3).
 • Druk op 'Ja'.
 • U of uw naaste schrijft in een logboekje het tijdstip waarop de infuuspomp is aangezet.
 • Tijdens de behandeling blijven u én uw naaste thuis.
 • Uw naaste helpt u in huis, bijvoorbeeld bij traplopen en bij huishoudelijke taken.

Aan en uitknop infuuspomp

Afbeelding 1: aan- en uitknop infuuspomp

Afbeelding 2: start- en stopknop infuuspomp

Startscherm infuuspomp

Afbeelding 3: startscherm infuuspomp

Goed om te weten

 • Uw arts bepaalt hoe lang en hoeveel ketamine u krijgt en de pompstand.
 • Teveel ketamine binnen krijgen en het aanpassen van de pompstand is niet mogelijk.

Belangrijk

 • Voor u als naaste is het belangrijk dat u weet wat u moet doen bij bijwerkingen en complicaties.
 • Bijwerkingen? U kunt altijd de behandeling tijdelijk stoppen door de start/stop knop in te drukken.
 • Schrijf eventuele bijwerkingen en complicaties in uw logboekje. Ook als tijdelijk de pomp is uitgezet.
 • U mag niet zelf autorijden.
 • Gebruik geen gevaarlijke elektrische apparaten, waarbij u uw hele aandacht nodig heeft.

Verwijderen van het infuus

 • Het verwijderen van het infuus gebeurt in het Pijncentrum.
 • Voordat u naar het Pijncentrum gaat, stopt u de pomp alvast thuis. Druk op de start/stop knop (zie afbeelding 2).
 • Vervolgens drukt u op de aan/uit knop (zie afbeelding 1).
 • Op het schermt ziet u de vraag: 'Uitschakelen?' (zie afbeelding 4).
 • Druk op 'Ja'. 
 • Schrijf in uw logboekje het tijdstip waarop de pomp is uitgezet.
 • Neem het logboekje mee en geef het aan de verpleegkundige.
 • De verpleegkundige bespreekt met u en uw naaste hoe de thuisbehandeling is gegaan.
 • De verpleegkundige verwijdert vervolgens het infuus.
 • Na de behandeling gaat u naar het laboratorium om bloed af te laten nemen. Soms treedt een (tijdelijke) verstoring van de leverfunctie op als ketamine lang wordt gebruikt. Dat controleren we met dit bloedonderzoek.
 • U krijgt een telefonische controleafspraak mee voor 6 tot 8 weken na uw behandeling. U heeft dan een gesprek met de verpleegkundige of arts.

Scherm uitschakelen infuuspomp

Afbeelding 4: scherm uitschakelen infuuspomp

Thuiszorg

Voorafgaand aan uw thuisbehandeling nemen wij contact op met de specialistische thuiszorg. De verpleegkundige van de thuiszorg maakt in overleg met u een afspraak voor een (eerste) kennismakingsgesprek bij u thuis. U hoeft daarvoor niets te doen. Het kennismakingsgesprek is ongeveer een week voorafgaand aan uw (eerste) thuisbehandeling. De verpleegkundige legt u dan uit wat u van de thuiszorg kunt verwachten. 

Het Pijncentrum werkt samen met de verpleegkundigen van de specialistische thuiszorg. Zij zijn getraind in situaties zoals de uwe.

Bij wie kunt u terecht met vragen?

Heeft u problemen met het infuus of de infuuspomp?

 • van 8.30 tot 23.00 uur kunt u bellen met het Medisch Coördinatie Bureau van Isala: 088 624 70 31.
 • van 23.00 tot 8.30 uur kunt u bellen met de verpleegkundige van de specialistische thuiszorg:
  - Icare, 0522 27 96 26
  - Carinova, 0570 51 86 41
  - Verian, 088 12 63 126 

Contact

U kunt ook contact opnemen met:

Isala Zwolle

Pijncentrum
088 624 26 98 (bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur)
isalapijncentrum@isala.n

Laatst gewijzigd 23 oktober 2023 / 8409