Contact
 1. 8409-Ketamine-infuus thuis

U krijgt binnenkort in Isala Zwolle een behandeling met een Ketamine-infuus. Deze behandeling krijgt u, omdat u chronische (langdurige) pijn heeft. Of u gebruikt veel en langdurig pijnstillers. Vanaf de tweede behandeling zal deze in de thuissituatie plaatsvinden. In deze folder leest u meer over het verloop van de behandeling. Zo kunt u samen met uw naaste zich goed voorbereiden.

Bent u zwanger?
Dan is een behandeling met een ketamine-infuus niet geschikt voor u. Meld een (mogelijke) zwangerschap altijd bij uw arts.

Wat is ketamine?

Ketamine is een medicijn dat de overgevoeligheid van het centraal zenuwstelsel onderdrukt. De verwachting is dat daardoor uw (chronische) pijn vermindert. Ketamine wordt via een infuus direct in uw bloed toegediend. Het aanprikken van het infuus gebeurt via een ader, meestal in uw onderarm.

Resultaat

Het belangrijkste doel van een ketamine-behandeling is uw pijn proberen te verminderen. Ook kunt u zich hierdoor mogelijk beter bewegen. Waardoor u ook weer meer kunt doen. Ketamine kan dus uw kwaliteit van leven verbeteren. Het resultaat is meestal niet direct merkbaar. Soms zelfs pas na enkele weken. Zo nodig kan de behandeling worden herhaald.

Bijwerkingen

Door het gebruik van ketamine kunt u last krijgen van bijwerkingen. Daarom krijgt u uw eerste behandeling in het Pijncentrum. De bijwerkingen verdwijnen meestal binnen een kwartier, nadat de infuuspomp is uitgezet.

Meest voorkomende bijwerkingen

 • Misselijkheid en overgeven. Uw arts kan hiervoor medicijnen voorschrijven.
 • Slaperigheid en duizeligheid
 • Verminderde concentratie
 • Zweten, meer speekselaanmaak en hoofdpijn
 • Stoornissen in de werking van de lever (bij meerdere behandelingen)
 • Onregelmatige, snelle of te trage hartslag
 • Hogere bloeddruk
 • Onaangename dromen
 • Dingen zien die er niet zijn
 • Wazig of dubbel zien
 • Moeite met praten
 • Evenwichtsstoornissen

Complicaties

Bij elke behandeling kunnen complicaties optreden. Uiteraard doen we er alles aan om dat te voorkomen. Toch kan dit tijdens een behandeling gebeuren:

 • het infuusnaaldje ‘valt’ eruit
 • een rode, geïrriteerde huid op de plek van het infuusnaaldje
 • vochtophoping onder de huid door verschuiving van het naaldje
 • dingen zien of horen die er niet zijn (de meeste patiënten ervaren deze niet als angstig)

Behandeling

Eerste behandeling in het Pijncentrum

 • U kunt uw eigen medicijnen blijven gebruiken. Ook eventuele bloedverdunners mag u gewoon innemen. Neem alle medicijnen mee naar het Pijncentrum. Ook de medicijnen die u zelf bij de drogist heeft gekocht.
 • De eerste behandeling krijgt u in het Pijncentrum in Zwolle. Zo kunnen wij zien hoe u op de behandeling reageert.
 • De verpleegkundige ontvangt u in het Pijncentrum en meet uw bloeddruk, hartslag en zuurstofgehalte.
 • U krijgt een infuus waarmee de ketamine direct via uw bloed wordt toegediend.
 • Vervolgens meten wij opnieuw en continu uw bloeddruk, hartslag en zuurstofgehalte.
 • U blijft ongeveer 8 uur aan het infuus.
 • Wij vragen u tijdens de behandeling regelmatig hoe u zich voelt. Dit noteren wij in uw dossier.
 • Tijdens de behandeling is het belangrijk dat uw naaste ook aanwezig is. U krijgt van de verpleegkundige beiden uitleg over de werking van de infuuspomp. Ook voor uw naaste is het goed om te weten hoe de pomp werkt. Bovendien kan hij of zij zien hoe u reageert op de behandeling.

Vervolgbehandeling thuis

De vervolgbehandelingen vinden thuis plaats. Dat biedt u de volgende voordelen:

 • minder wachttijd
 • meer rust doordat u thuis bent
 • meer controle over uw behandeling

De pijnarts blijft de verantwoordelijke behandelaar bij de behandelingen thuis.

Hoe verloopt een vervolgbehandeling thuis?

 • Voorafgaand aan elke vervolgbehandeling thuis, ontvangen wij u eerst in het Pijncentrum in Zwolle.
 • De verpleegkundige neemt u mee naar de behandelkamer.
 • De verpleegkundige geeft u een infuus in uw onderarm.
 • Daarna wordt u aangesloten op de infuuspomp.
 • U en uw naaste krijgen opnieuw uitleg over de werking van de pomp en het medicijn.
 • Ook krijgt u beiden uitleg over wat u moet doen bij bijwerkingen of complicaties.
 • Na ongeveer een kwartier mag u beiden naar huis.
 • U hoort van de verpleegkundige het tijdstip waarop wij u weer in het Pijncentrum verwachten.
 • Zodra u thuis bent, zet u of uw naaste de infuuspomp aan (zie afbeelding 1).
 • Na het aanzetten van de pomp drukt u op de startknop (zie afbeelding 2).
 • Het scherm geeft aan: 'Pomp starten?' (zie afbeelding 3).
 • Druk op 'Ja'.
 • U of uw naaste noteert in een logboekje het tijdstip waarop de infuuspomp is aangezet.
 • Tijdens de behandeling blijven u én uw naaste thuis.
 • Uw naaste helpt u in huis, bijvoorbeeld bij traplopen en bij huishoudelijke taken.
 • De verpleegkundige belt u op een afgesproken tijd om te vragen hoe het gaat. Ook kunt u dan eventuele vragen stellen.

Aan en uitknop infuuspomp

Afbeelding 1: aan- en uitknop infuuspomp

Afbeelding 2: start- en stopknop infuuspomp

Startscherm infuuspomp

Afbeelding 3: startscherm infuuspomp

Goed om te weten

 • Uw arts bepaalt de duur, dosering ketamine en de pompstand.
 • Overdosering en het aanpassen van de pompstand is niet mogelijk.

Belangrijk

 • Voor u als naaste is het belangrijk dat u weet wat u moet doen bij bijwerkingen en complicaties.
 • Bijwerkingen? U kunt altijd de behandeling tijdelijk stoppen door de start/stop knop in te drukken.
 • Noteer eventuele bijwerkingen en complicaties in uw logboekje. Ook als tussentijds de pomp is uitgezet.
 • U mag niet zelf autorijden.
 • Gebruik geen elektrische apparaten.

Verwijderen van het infuus

 • Het verwijderen van het infuus gebeurt in het Pijncentrum.
 • Voordat u naar het Pijncentrum gaat, stopt u de pomp alvast thuis. Druk op de start/stop knop (zie afbeelding 2).
 • Vervolgens drukt u op de aan/uit knop (zie afbeelding 1).
 • Op het schermt ziet u de vraag: 'Uitschakelen?' (zie afbeelding 4).
 • Druk op 'Ja'. 
 • Noteer in uw logboekje het tijdstip waarop de pomp is uitgezet.
 • Neem het logboekje mee en geef het aan de verpleegkundige.
 • De verpleegkundige bespreekt met u en uw naaste het verloop van de thuisbehandeling.
 • De verpleegkundige verwijdert vervolgens het infuus.
 • Daarna blijft u nog een kwartier in het Pijncentrum. Zo weten we zeker dat het goed met u gaat op het moment dat u weer naar huis gaat.
 • Na de behandeling gaat u naar het laboratorium om bloed af te laten nemen. Soms treedt een (tijdelijke) verstoring van de leverfunctie op bij langdurig gebruik van ketamine. Dat controleren we met dit bloedonderzoek.
 • U krijgt een telefonische controleafspraak mee voor 6 tot 8 weken na uw behandeling. U heeft dan een gesprek met de verpleegkundig specialist of arts.

Scherm uitschakelen infuuspomp

Afbeelding 4: scherm uitschakelen infuuspomp

Thuiszorg

Voorafgaand aan uw thuisbehandeling nemen wij contact op met de specialistische thuiszorg. De verpleegkundige van de  thuiszorg maakt in overleg met u een afspraak voor een (eerste) kennismakingsgesprek bij u thuis. U hoeft daarvoor niets te doen. Het kennismakingsgesprek is ongeveer een week voorafgaand aan uw (eerste) thuisbehandeling. De verpleegkundige legt u dan uit wat u van de thuiszorg kunt verwachten. 

Het Pijncentrum werkt nauw samen met de verpleegkundigen van de specialistische thuiszorg. Zij zijn getraind in situaties zoals de uwe.

Bij wie kunt u terecht met vragen?

Heeft u problemen met het infuus of de infuuspomp?

Neem dan contact op met de verpleegkundige van de thuiszorg.

Heeft u andere vragen?

 • van 8.30 tot 23.00 uur kunt u bellen met het Medisch Coördinatie Bureau van Isala: 088 624 70 31.
 • van 23.00 tot 8.30 uur kunt u bellen met de verpleegkundige van de specialistische thuiszorg:
  - Icare, 0522 27 96 26
  - Carinova, 0570 51 86 41 

Contact

U kunt ook contact opnemen met:

Zwolle

Pijncentrum
088 624 26 98 (bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur)
isalapijncentrum@isala.nl

Kunt u niet komen? Laat het ons snel weten, dan maken wij een nieuwe afspraak.

Laatst gewijzigd 29 juni 2022 / 8409