Contact
  1. 8604-Van de Intensive care (IC) naar een verpleegafdeling

U wordt overgeplaatst van de Intensive care (IC) naar een verpleegafdeling binnen het ziekenhuis. Welke afdeling dat precies is, is afhankelijk van de opnamereden. Overplaatsing naar een verpleegafdeling vindt plaats wanneer intensieve zorg niet meer nodig is. Geen intensieve zorg betekent dat u vooruitgaat en stabiel genoeg bent.

De overplaatsing naar een verpleegafdeling kan voor u een grote stap zijn. U bent gewend geraakt aan de zorg en werkwijze van de IC. Deze zorg is anders op een verpleegafdeling. In deze folder leest u meer informatie over de overplaatsing van de IC naar een verpleegafdeling en wat u en uw naaste(n) kunnen verwachten.

Opnamegesprek

Als u op de verpleegafdeling komt, heeft u een kort gesprek met de verpleegkundige. In dit gesprek bespreekt de verpleegkundige met u de reden van de opname en het vervolg van de behandeling. De verpleegkundige is uw eerste aanspreekpunt op de afdeling. U kan altijd bij de verpleging terecht voor vragen.

Wat zijn de verschillen tussen de IC en de verpleegafdeling?

Er zijn verschillen tussen de IC en de verpleegafdeling waar u naartoe gaat.

Monitoring

Op de IC wordt u 24 uur per dag gemonitord door bewakingsapparatuur (bloeddruk, hartslag en de ademhaling). Op de verpleegafdeling wordt u niet continu gemonitord, dit wordt gedaan op gezette tijden. Dit is afhankelijk van de situatie. 

Medische hulpmiddelen

Op de IC kunnen er verschillende medische hulpmiddelen zijn ingezet. Wanneer u naar een verpleegafdeling overgeplaatst wordt, wordt er zo veel mogelijk verwijderd. Het kan zijn dat een katheter, maagsonde, infuus of drain nog nodig is voor de behandeling.

Zorgverlening

Op de IC wordt u door één of twee verpleegkundige(n) geholpen. Zij zijn vaak op uw kamer. Op de verpleegafdeling zorgt de verpleegkundige voor meerdere patiënten, daardoor is de verpleegkundige minder zichtbaar. De verpleegkundige houdt u goed in de gaten. Op de verpleegafdeling ligt u op een één- of tweepersoonskamer of op een zaal met meerdere patiënten.

Begeleiding

Op de IC zijn er verpleegkundigen van het team Familiebegeleiding aanwezig om uw naasten te ondersteunen tijdens uw opname, op de verpleegafdeling niet. Bij vragen kunt u/uw naaste terecht bij de verpleegkundige van de verpleegafdeling. Na een opname op de IC van minimaal 48 uur wordt er een Consultatieve Intensive care-verpleegkundige ingeschakeld om u nog te bezoeken en mogelijke vragen van de verpleegkundige te beantwoorden.

Dagboek

Mogelijk is uw naaste gestart met het schrijven in een digitaal of papieren dagboek. Uw naasten kunnen tijdens uw verblijf op de verpleegafdeling hierin verder schrijven. Het helpt u en uw naasten de IC periode te verwerken.

Nazorgpolikliniek

De IC heeft een nazorgpolikliniek voor patiënten die minimaal 48 uur op de IC hebben gelegen. Hier krijgt u/uw naaste na 3 maanden een uitnodiging voor. De afspraak vindt plaats op de polikliniek van de afdeling Revalidatiegeneeskunde. De verpleegkundige van de nazorgpolikliniek bezoekt u van tevoren op de afdeling om u uit te nodigen.

Andere medische zorg

De intensivist is de hoofdbehandelaar op de IC. Op de verpleegafdeling is dat de medisch specialist. Bij overplaatsing naar de verpleegafdeling draagt de intensivist de zorg over aan de medisch specialist. Op de verpleegafdeling kunt u een gesprek aanvragen met de medisch specialist.

Op de IC kunnen de volgende zorgverleners ingeschakeld worden. Dit wordt voortgezet op de verpleegafdeling:

  • diëtist
  • ergotherapeut
  • fysiotherapeut
  • geestelijk verzorger
  • logopedist
  • maatschappelijk werker
  • revalidatiearts.

Gevolgen IC-opname

Na een IC-opname kunt u last krijgen van het Post Intensive Care Syndroom (PICS). PICS bestaat uit lichamelijke problemen (zoals vermoeidheid en spierzwakte), cognitieve problemen (zoals problemen met praten en geheugen) en psychische problemen (zoals angst en depressie).

Ook uw naaste(n) kan PICS ontwikkelen, dat wordt Post Intensive Care Syndroom Familie genoemd (PICS-F). 

In deze animatievideo ziet u een uitleg over PICS en hoe u het kunt herkennen. Heeft u klachten? Loop hier niet te lang mee rond en neem contact op met een zorgverlener die u hierbij kan helpen.

Contact

Heeft u nog vragen, dan staat de verpleegkundige op de afdeling u graag te woord.

Laatst gewijzigd 10 juli 2023 / 8604