Contact
  1. 8608-Stemverbeterende operatie (thyreoplastiek)

Bij een stemverbeterende operatie wordt de stand van een van de stembanden aangepast, zodat de stembanden beter sluiten. Hierdoor kost het minder moeite om te praten.

Voor de operatie

Gebruikt u bloedverdunners?

Geef dit dan aan bij uw arts. De arts bekijkt samen met u of het nodig is om tijdelijk met bloedverdunners te stoppen voor de operatie. Uw arts vertelt u ook hoe lang van tevoren u moet stoppen, als dit nodig is. Dit bepaalt uw arts op basis van het type bloedverdunner dat u gebruikt.

Operatie

U krijgt een plaatselijke verdoving

U krijgt een aantal verdovingsprikjes in de huid van uw hals waardoor u de ingreep niet voelt. De verdoving is plaatselijk, omdat de arts moet kunnen horen of uw stem beter gaat klinken.

Stemband verplaatsen

Als de verdoving is ingewerkt, maakt de arts een huidsnede van ongeveer 4 cm. Vlak onder de huid ligt de adamsappel waarin de stembanden zitten. Bij de stembanden maakt de arts een ‘luikje’. Met dit luikje verplaatst de arts de stemband een paar millimeter naar binnen. Als de stemband op de juiste plek staat, zet de arts deze vast met een silicone blokje. Het lichaam verdraagt dit materiaal goed.

Tijdens de ingreep kijkt de arts een aantal keer met een dunne flexibele optische kijker (scoop) via uw neus in de keel. Hierbij vraagt de arts u een stemgeluid te maken. Als de stem goed en krachtig klinkt, hecht de arts de wond.

Na de operatie

Naar huis

U blijft na de operatie nog een nacht in het ziekenhuis om te zien of alles goed gaat. De ochtend na de operatie mag u naar huis als alles normaal verloopt.

Niet praten, fluisteren en kuchen

  • De eerste 48 uur na de operatie mag u niet praten of fluisteren. Schrijf het op als u iets wil zeggen.
  • De eerste 48 uur mag u niet kuchen. Neem een slokje water als u kriebel heeft in de keel.

Eten en drinken

U mag meteen eten en drinken. Het beste kunt u zacht voedsel eten.

Pijn

De pijn na deze behandeling valt meestal mee. U kunt paracetamol (500 mg) innemen als u toch pijn heeft.

Rust

De eerste week is het verstandig rustig aan te doen en ‘s middags een uurtje op bed te gaan liggen.
Na 7 tot 10 dagen mag u weer werken en sporten.

Wondverzorging

  • Laat de pleisters de eerste week zitten.
  • Probeer de eerste week de wond droog te houden als u gaat douchen.

Controle

Na een week komt u terug om de wond te laten zien en de niet-oplosbare hechtingen te laten verwijderen.

Resultaat

De stem is meestal meteen beter, maar door zwelling kan de zuiverheid van uw stem de eerste 6 weken wisselen. Uw stem is krachtiger en het spreken kost u minder moeite. Stemtraining (onder begeleiding van een logopedist) blijft in de periode na de operatie belangrijk.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met:

Keel-, neus- en oorheelkunde

088 624 23 84 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)
088 624 50 00 (bij spoed na 17.00 uur en in het weekend)

Laatst gewijzigd 21 juni 2023 / 8608