Contact

Verwijzing en vergoeding

  1. Verwijzing en vergoeding
Punt Coronavirus (COVID-19) Bent u patiënt, begeleider of bezoeker? Hier vindt u belangrijke informatie over uw bezoek aan Isala.

(Dag)opname

Als u fysiotherapie krijgt bij (dag)opname in Isala, dan is dit altijd op aanvraag van uw behandelend arts. De kosten voor de therapie worden volledig vergoed.

Behandeling op polikliniek

Op onze polikliniek kunt u terecht met of zonder een verwijzing van uw huisarts of specialist. Poliklinische behandelingen worden apart in rekening gebracht. Hoeveel behandelingen u vergoed krijgt, hangt af van uw zorgverzekeraar. Raadpleeg hiervoor uw polis of neem contact op met uw zorgverzekeraar.

Meer informatie

Voor meer informatie over vergoedingen, zie: