Contact
Kopbeeld

Meestgestelde vragen

  1. Meestgestelde vragen

Heeft u een vraag? Wellicht vindt u het antwoord al in deze lijst met meestgestelde vragen. Staat uw vraag er niet tussen, dan kunt u contact opnemen met de afdeling Medische psychologie.

De psycholoog die werkzaam is in een ziekenhuis heeft specifieke kennis op het gebied van het grensvlak tussen de psychologie en de medische wetenschap. Hij of zij heeft kennis van het omgaan met:

  • chronische of ernstige ziekten;
  • de relatie tussen spanning en lichamelijke verschijnselen;
  • het functioneren van de hersenen en de invloed hiervan op gedrag en emoties;
  • methoden om de pijnbeleving te beïnvloeden;
  • de invloed van medicatie op gedrag.

Er is nauw overleg tussen de medisch specialist en de psycholoog. Verwijzing naar de psycholoog vindt plaats door de medisch specialist. Dit kan gebeuren op zijn advies maar ook op uw eigen verzoek.

Verwijzing naar de psycholoog vindt plaats door de medisch specialist. Dit kan gebeuren op zijn advies, maar ook op uw eigen verzoek. In beide gevallen neemt de afdeling Medische psychologie zo snel mogelijk contact met u op.

In Isala werken enkele kinder- en jeugdpsychologen. Afhankelijk van de hulpvraag, doen zij psychologisch onderzoek en begeleiden en behandelen kinderen tot 18 jaar. Ze richten zich op mogelijke ontwikkelingsproblematiek bij het kind, en/of op de wisselwerking tussen ziekte, ontwikkeling en opvoeding. Als ouder wordt u intensief betrokken bij het onderzoek en de behandeling.

De psychologische behandeling in Isala is doorgaans kortdurend en gericht op de bestrijding van klachten. De psycholoog stelt samen met u een behandelplan op, waarbij het doel en de werkwijze worden besproken.

Naast individuele behandelingen bieden wij ook voor patiënten met dezelfde aandoeningen psycho-educatieve bijeenkomsten. Hier wordt voorlichting gegeven over leefstijl en u leert vaardigheden om zich aan te passen aan een nieuwe situatie. Bijvoorbeeld na een hartinfarct. Ook kunt u leren van tips en ervaringen van anderen.

Als langdurige behandeling noodzakelijk is, verwijzen wij u door naar een andere instantie of hulpverlener. Dit kan een eerstelijns psycholoog zijn buiten het ziekenhuis, of een instelling binnen de geestelijke gezondheidszorg (GGZ).

De psycholoog én psychologisch medewerker hebben beide beroepsgeheim. U bent er dus van verzekerd dat er met uw persoonlijke gegevens op een zorgvuldige manier wordt omgegaan.

  • Verkregen informatie wordt, indien van belang voor de hulpverlening, gerapporteerd aan andere ziekenhuismedewerkers die direct betrokken zijn bij uw behandeling, bijvoorbeeld de medisch specialist die u doorverwezen heeft.
  • Informatie wordt alleen aan hulpverleners of andere instanties buiten het ziekenhuis verstrekt met uw toestemming. Denk bijvoorbeeld aan uw huisarts. 

Nee, deze zorg wordt via de verzekeraar vergoed (basisverzekering).

Voor specifieke vragen aan een afdeling, ga naar de contactpagina. U kunt ook kijken bij de meestgestelde vragen.