Contact

Over de afdeling

 1. Over de afdeling

Ouderen, volwassenen en kinderen kunnen door hun behandelend arts worden verwezen naar de afdeling Medische psychologie. De arts kiest hiervoor wanneer er sprake is van emotionele klachten die samenhangen met lichamelijke problemen. Er komt bij een behandeling in het ziekenhuis of na een ziekte ook emotioneel veel op u af. Dit kan belastend zijn voor u maar ook voor de mensen om u heen. Bij kinderen kunnen klachten en/of ziekte zelfs de normale ontwikkeling verstoren. Een medische psycholoog kan u of uw kind helpen.

Verwijzing via de behandelend arts

Uw behandelend arts kan u naar een medisch psycholoog verwijzen. Voorbeelden van klachten waarmee deze bij de medisch psycholoog terecht kan, zijn:

 • verwerkingsproblemen als gevolg van een ziekte, operatie, of andere ingrijpende gebeurtenis;
 • moeite met het omgaan met een chronische aandoening, zoals diabetes of hartfalen;
 • onbegrepen lichamelijke klachten, zoals hoofd- en buikpijn zonder aanwijsbare oorzaak;
 • symptomen die wijzen op een achteruitgang van denken, geheugen of concentratie;
 • problemen in de ontwikkeling bij kinderen, zoals emotionele of gedragsproblemen.

De diagnose

De medisch psycholoog stelt in goed overleg met uw behandelend arts de diagnose en de behandeling vast. In overleg met u rapporteert hij naar uw arts, uw huisarts en eventueel anderen. Voor het stellen van een diagnose maakt de psycholoog, naast een uitgebreid intakegesprek, vaak gebruik van (neuro)psychologisch onderzoek. Hierdoor krijgt de psycholoog een beter beeld van uw sterke en minder sterke kanten. Dit onderzoek wordt gedaan door een psychologisch medewerker.

Gerichte aanpak van het probleem

De behandeling is meestal kort, en gericht op het aanpakken van het belangrijkste probleem. Behalve individuele behandeling (eventueel samen met de partner) met gesprektherapie is ook groepsbehandeling mogelijk. Er wordt onder andere gebruik gemaakt van cognitieve gedragstherapie en EMDR. De diverse behandelingen die wij bieden:

Als langdurige behandeling nodig is, overlegt de psycholoog met u over een verwijzing naar een andere instantie of hulpverlener. Lees meer over onze werkwijze in de folder Medische psychologie.

E-health tijdens de behandeling

In uw behandelplan maakt u samen met de medisch psycholoog afspraken en doelen waar u aan wilt werken. Het kan zijn dat daarbij gebruik gemaakt wordt van het e-health platform van Therapieland. Daarmee kunt u thuis aan de slag, met online opdrachten gericht op uw klachten. Het is een beveiligde, persoonlijke online omgeving waar de medisch psycholoog samen met u naar de opdrachten kijkt die u heeft uitgevoerd.
E-health kan u helpen zelf meer inzicht te krijgen in uw psychische gezondheid en de klachten die u ervaart. De thuis opdrachten ondersteunen u in uw herstel.

De voordelen van online werken aan uw klachten via het e-health platform van Therapieland op een rijtje:

 • U heeft beter inzicht in uw psychische klachten door zelf(standig) opdrachten te doen.
 • Het is prettig in de periode tussen de gesprekken met de medisch psycholoog.
 • Op een tijdstip en tempo van uw keuze.
 • U kunt zelfstandig of met hulp (op afstand) de opdrachten doen.
 • U krijgt feedback op uw opdrachten. Of het wordt besproken tijdens een consult.
 • U kunt op het platform vragen stellen en praten met de medisch psycholoog van Isala.

De medisch psycholoog bespreekt het online platform in het intakegesprek.

Meestal wordt de online behandeling gecombineerd met gesprekken met de medisch psycholoog.

Ervaringen