Contact

Over de afdeling

  1. Over de afdeling
Punt Coronavirus (COVID-19) Bent u patiënt, begeleider of bezoeker? Hier vindt u belangrijke informatie over uw bezoek aan Isala.

Ouderen, volwassenen en kinderen kunnen door hun behandelend arts worden verwezen naar de afdeling Medische psychologie. De arts kiest hiervoor wanneer er sprake is van emotionele klachten die samenhangen met lichamelijke problemen. Er komt bij een behandeling in het ziekenhuis of na een ziekte ook emotioneel veel op u af. Dit kan belastend zijn voor u maar ook voor de mensen om u heen. Bij kinderen kunnen klachten en/of ziekte zelfs de normale ontwikkeling verstoren. Een medische psycholoog kan u of uw kind helpen.

Verwijzing via de behandelend arts

Uw behandelend arts kan u naar een medisch psycholoog verwijzen. Voorbeelden van klachten waarmee deze bij de medisch psycholoog terecht kan, zijn:

  • verwerkingsproblemen als gevolg van een ziekte, operatie, of andere ingrijpende gebeurtenis;
  • moeite met het omgaan met een chronische aandoening, zoals diabetes of hartfalen;
  • onbegrepen lichamelijke klachten, zoals hoofd- en buikpijn zonder aanwijsbare oorzaak;
  • symptomen die wijzen op een achteruitgang van denken, geheugen of concentratie;
  • problemen in de ontwikkeling bij kinderen, zoals emotionele of gedragsproblemen.

De diagnose

De medisch psycholoog stelt in goed overleg met uw behandelend arts de diagnose en de behandeling vast. In overleg met u rapporteert hij naar uw arts, uw huisarts en eventueel anderen. Voor het stellen van een diagnose maakt de psycholoog, naast een uitgebreid intakegesprek, vaak gebruik van (neuro)psychologisch onderzoek. Hierdoor krijgt de psycholoog een beter beeld van uw sterke en minder sterke kanten. Dit onderzoek wordt gedaan door een psychologisch medewerker.

Gerichte aanpak van het probleem

De behandeling is meestal kort, en gericht op het aanpakken van het belangrijkste probleem. Behalve individuele behandeling (eventueel samen met de partner) met gesprektherapie is ook groepsbehandeling mogelijk. Er wordt onder andere gebruik gemaakt van cognitieve gedragstherapie en EMDR. De diverse behandelingen die wij bieden:

Als langdurige behandeling nodig is, overlegt de psycholoog met u over een verwijzing naar een andere instantie of hulpverlener. Lees meer over onze werkwijze in de folder Medische psychologie.

Voorlichtingsfilm

Emotionele kwetsbaarheid kan iedereen overkomen. Om dat duidelijk te maken, heeft de afdeling Medische psychologie van Isala een welkomstfilm gemaakt. Daarin worden behandelmethoden uitgelegd en komen patiënten aan het woord.