Contact
  1. 5050-Medische psychologie

Medische psychologie is bedoeld voor patiënten met psychische klachten die samenhangen met de lichamelijke klachten die zij ervaren. Het kan hierbij gaan om zowel chronische klachten als acute klachten. In deze folder informeren wij u graag over onze afdeling en de werkwijze van de afdeling Medische psychologie van Isala.

Door uw behandelend specialist in het ziekenhuis bent u doorverwezen naar de afdeling Medische psychologie. Op onze afdeling worden zowel kinderen als volwassenen behandeld. Voor de specifieke informatie betreffende de behandeling van volwassenen, de behandeling van kinderen en de verschillende behandelmogelijkheden die onze afdeling te bieden heeft, verwijzen wij u graag naar folders die hierover op onze afdeling te vinden zijn.
Het betreft folders over:

Heeft u na het lezen van deze folders nog vragen dan verwijzen wij u graag naar een van de medewerkers van de afdeling of uw behandelend psycholoog. Bij hen kunt u met vragen terecht (zie contactgegevens).

Verwijzing

Onderzoek en behandeling op de afdeling Medische psychologie kan alleen op verwijzing van uw behandelend specialist van Isala. Verwijzing kan gebeuren op advies van de medisch specialist, maar het kan ook op uw eigen verzoek. Na verwijzing wordt u zo snel mogelijk, afhankelijk van de lengte van de wachtlijst, door ons opgeroepen voor een intakegesprek met één van de psychologen van de afdeling.

Intake

In het intakegesprek bespreekt de psycholoog samen met u uw klachten en probeert de oorzaak van de klachten, de samenhang met andere klachten en instandhoudende factoren te achterhalen. Dit gesprek duurt ongeveer een uur. In vervolg op het gesprek met de psycholoog kan, als dit nodig is, nog een aanvullend psychodiagnostisch onderzoek worden gepland. Dit kan een psychologisch onderzoek of een neuropsychologisch onderzoek zijn. Deze onderzoeken worden uitgevoerd door een van onze psychodiagnostisch medewerkers.

Psychodiagnostisch onderzoek

Er bestaan verschillende soorten psychodiagnostisch onderzoek: Een psychologisch onderzoek, dit bestaat uit een aantal psychologische vragenlijsten. Het doel hiervan is om aanvullende informatie te verzamelen over uw gedrag en persoonlijkheid. Deze informatie is soms noodzakelijk voor het stellen van een juiste diagnose en het opstellen van een behandelplan. Het kan ook van belang zijn om vast te stellen of een behandeling door Medische psychologie wel noodzakelijk is of dat een doorverwijzing naar een andere instantie nodig is.

Een neuropsychologisch testonderzoek bestaat uit een aantal tests die wordt afgenomen door een psychodiagnostisch medewerker. Het onderzoek geeft een overzicht van de verschillende denkfuncties (ook wel cognitieve functies) en het gedrag en emoties. Het doel hiervan is vaak te bekijken of er sprake is van beperkingen in het cognitief functioneren

Wanneer het onderzoek is afgerond volgt een gesprek met de psycholoog waarin de bevindingen met u worden besproken en wordt een voorstel voor behandeling gedaan. Het kan ook zo zijn dat een doorverwijzing naar een andere organisatie wordt besproken. 

Behandeling

De behandeling is meestal kortdurend en gericht op het aanpakken van het belangrijkste probleem. Behalve individuele behandeling (eventueel samen met de partner) met gesprekstherapie, zijn ook bepaalde vormen van groepsbehandeling mogelijk, bijvoorbeeld hartrevalidatie.  

Medewerkers

De afdeling Medische psychologie bestaat uit:

  • klinisch psychologen;
  • GZ psychologen;
  • GZ-psychologen in opleiding;
  • klinisch psychologen in opleiding;
  • psychodiagnostisch medewerkers;
  • secretaresses.

De afdeling is ook een opleidingsplaats voor klinisch psychologen, GZ-psychologen, basispsychologen en psychodiagnostisch werkers.

Beroepsgeheim

De klinisch psycholoog en psychologisch medewerker hebben een beroepsgeheim. U bent er dus van verzekerd dat met uw persoonlijke gegevens zorgvuldig wordt omgegaan. De verkregen informatie wordt, voor zover van belang voor de hulpverlening, gerapporteerd aan de ziekenhuismedewerkers die direct bij uw behandeling betrokken zijn. Denk aan de medisch specialist die u heeft verwezen.

Informatieverstrekking aan andere instanties of hulpverleners buiten het ziekenhuis (onder wie de huisarts) vindt alleen plaats na uw toestemming.

Inzagerecht

U heeft als patiënt recht op inzage in uw dossier. Als u dit wilt, kunt u dit kenbaar maken aan uw behandelend psycholoog.

Kwaliteitsbewaking

De medewerkers van de afdeling Medische psychologie streven een zo goed mogelijke dienstverlening na. Als er zaken zijn die u onduidelijk zijn of waarover u ontevreden bent, zal uw behandelend psycholoog deze graag met u bespreken. Mocht dit niet tot een oplossing leiden, dan kunt u zich wenden tot de klachtenfunctionaris van het ziekenhuis.

De psychologen van onze afdeling zijn aangesloten bij het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP). Zij zijn gehouden aan de gedragsregels die zijn vastgelegd in de Beroepscode voor Psychologen. Het adres van het NIP is: Postbus 9921, 1006 AP Amsterdam.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met de locatie waar u onder behandeling bent:

Zwolle

Medische psychologie
088 624 52 86 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)

Meppel

Medische psychologie
088 624 52 86 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)

Kunt u niet komen? Laat het ons snel weten, dan maken wij een nieuwe afspraak.

Laatst gewijzigd 19 maart 2024 / 5050