Contact

Over de afdeling

  1. Over de afdeling

De Medisch Psychiatrische Unit (MPU) richt zich op psychiatrie binnen het ziekenhuis. Dat is de zorg voor mensen die zowel psychiatrische als lichamelijke problemen hebben (complexe problemen en complexe zorg). Wij werken nauw samen met de andere specialisten en disciplines in het ziekenhuis. De MPU voldoet aan de MPU-veldnormen, zoals die door de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) zijn opgesteld.

 

Centraal staat het optimaal herstellen, handhaven of versterken van de kwaliteit van leven voor u. Verder bieden wij consultatie, medebehandeling en als het nodig is overname van de zorg. Zodra u onze deskundigheid niet meer nodig heeft, zorgen we voor een passend vervolg. Daarmee zijn wij een schakel in de keten van het totale zorgaanbod. De Medisch Psychiatrische Unit bestaat uit een polikliniek, een dagbehandeling en een verpleegafdeling. Op de verpleegafdeling is een gesloten en een open afdeling.

Wij hebben de mogelijkheid om mensen met een wettelijke maatregel op te nemen. Verslavingsproblemen vallen ook onder psychiatrische problemen.

Ervaringen