Contact

Cervixuitstrijk

  1. Cervixuitstrijk

Instructie materiaalafname

Materiaal voor bacteriekweek en moleculaire diagnostiek (PCR) op virussen en SOA-verwekkers kan worden afgenomen met de COPAN eSwab (zie afbeelding).
Voor fluordiagnostiek, zie fluor vaginalis.

Benodigdheden

COPAN eSwab.

Aanvraag

  • Isala: vraag aan in HiX en print een HiX-etiket.
  • Extern: vul een LMMI-aanvraagformulier juist en volledig in.

Werkwijze

  1. Verwijder met een wattenstokje het endocervicale slijm.
  2. Open de verpakking van de wattenstok, raak de stok niet met de handen aan.
  3. Haal het buisje met transportmedium uit de verpakking en verwijder het dopje.
  4. Zet het buisje neer, pas op voor omvallen!
  5. Draai de COPAN-wattenstok in de endocervix rond gedurende 15-30 seconden.
  6. Steek vervolgens de wat in de buis met transportmedium, breek het stokje af op de rode lijn en draai het dopje stevig vast op de buis.
  7. Plak het HiX-etiket op de buis (Isala) of vermeld op de buis naam en geboortedatum van de patiënt (extern).    

Transport en bewaarcondities

Het monster dient zo snel mogelijk op het LMMI binnen te komen i.v.m. de kwaliteit van het materiaal. Bewaar het materiaal tot transport gekoeld bij 2-8°C.


eSwab