Contact

Nasofarynxuitstrijk

  1. Nasofarynxuitstrijk

Instructie materiaalafname

Materiaal voor bacteriekweek en moleculaire diagnostiek (PCR) op virussen en SOA-verwekkers kan worden afgenomen met de COPAN eSwab (roze dop) of de COPAN eSwab met dunner stokje (oranje dop); zie afbeeldingen. 

Benodigdheden

COPAN eSwab.

Aanvraag

  • Isala: vraag aan in HiX en print een HiX-etiket.
  • Extern: vul een LMMI-aanvraagformulier juist en volledig in.

Werkwijze

  1. Open de verpakking van de wattenstok, raak deze niet met de handen aan.
  2. Haal het buisje uit de verpakking en draai het dopje eraf. Zet het buisje neer, pas op voor omvallen!
  3. Pak de wattenstok uit de verpakking en neem hiermee een uitstrijk: buig het hoofd licht achterover en strijk via de bodem van de neus de achterste neus-/keelwand af.
  4. Steek vervolgens de wat in de buis met transportmedium, breek het stokje af op de rode lijn en draai de dop stevig vast op de buis.
  5. Plak het HiX-etiket op de buis (Isala) of vermeld op de buis naam en geboortedatum van de patiënt (extern).

Zie ook deze instructiefilm.

NB: voor influenzadiagnostiek mag eventueel een keeluitstrijk worden afgenomen indien een nasofarynxuitstrijk na herhaald proberen niet lukt. Van een keeluitstrijk is het testresultaat echter minder betrouwbaar.

Transport en bewaarcondities

Het monster dient zo snel mogelijk op het LMMI binnen te komen i.v.m. de kwaliteit van het materiaal. Bewaar het materiaal tot transport gekoeld bij 2-8°C.

 
eSwab roze dop

eSwab oranje dop, dunnere stok