Contact

Sputum / BAL

 1. Sputum / BAL

Sputum / Bronchoalveolaire lavage

Instructie materiaalafname

 

A. Sputum

Benodigdheden

Steriele container (zie afbeelding) of slijmzuigset.

Aanvraag

 • Isala: vraag aan in HiX en print een HiX-etiket.
 • Extern: vul een LMMI-aanvraagformulier juist en volledig in.

Werkwijze

 • Verkregen door diep ophoesten vanuit de lagere luchtwegen: bij voorkeur nuchter ochtendsputum; speeksel is ongeschikt
 1. Vang het materiaal op in een steriele container.
 2. Voorzie de container van HiX-etiket (Isala) of naam en geboortedatum van de patiënt (extern).
 • Verkregen via slijmzuigset:
 1. Neem sputum af volgens het huidige protocol (voor aanvragers binnen Isala te vinden op intranet).   
 2. Voorzie het potje van het HiX-etiket (Isala) of naam en geboortedatum van de patiënt (extern). 

B. Bronchoalveolaire lavage

Benodigdheden

Steriele container (zie afbeelding).

Werkwijze

 1. Neem lavagemateriaal af volgens het huidige protocol (voor aanvragers binnen Isala te vinden op intranet).
 2. Breng het materiaal aseptisch over in een steriele container.
 3. Voorzie de container van het HiX-etiket (Isala) of naam en geboortedatum van de patiënt (extern).

Transport en bewaarcondities

Het monster dient zo snel mogelijk op het LMMI binnen te komen i.v.m. de kwaliteit van het materiaal. Bewaar het materiaal tot transport gekoeld bij 2-8°C.

 
Steriele container