Contact

Echografie

  1. Echografie

Onderzoek met behulp van geluidsgolven

Een echografie is een onderzoek waarbij gebruik gemaakt wordt van geluidsgolven en dus niet van röntgenstralen. De geluidsgolven hebben een zeer hoge frequentie, zo hoog dat ze voor het menselijk oor niet hoorbaar zijn. Met behulp van een echografie kunnen diverse weefsels worden onderzocht. Het is niet pijnlijk en onschadelijk.

Wat gaat er gebeuren

De radiologisch laborant brengt op uw huid een gelachtige vloeistof aan. Vervolgens strijkt hij met een echoscopiekop die de geluidsgolven uitzendt, heen en weer over de huid. De weefsels kaatsen deze geluidsgolven terug, elk weefsel op zijn eigen manier. De endoscopiekop vangt vervolgens die geluidsgolven op zodat er een afbeelding van de doorsnede van een lichaamsdeel kan worden gemaakt.

Specialisme en centra

Meer informatie

Folders