Contact

Gebroken heup (heupfractuur)

  1. Gebroken heup (heupfractuur)

Bij een gebroken heup is er een breuk net onder de kop van de heup of een breuk bij de overgang van de kop naar de schacht van het dijbeen. Een val of ongeluk is meestal de oorzaak.

In de meeste gevallen wordt u met een gebroken heup direct naar de afdeling Spoedeisende hulp (SEH) in Isala Zwolle gebracht. Hier wordt u lichamelijk onderzocht en worden er röntgenfoto’s van beide heupen gemaakt. Op de foto zien we waar het bot gebroken is.

Behandeling zonder operatie

Als de breuk heel klein is, is een operatie soms niet nodig. Ook als iemand een heel korte levensverwachting heeft of zelf niet meer geopereerd wil worden, opereren we niet. Zo’n beslissing nemen de medisch specialisten – zoals de orthopedisch chirurg, de traumatoloog, de internist ouderengeneeskunde (geriater) en de anesthesist – samen met de patiënt en de familie. De behandeling bestaat dan vooral uit het bestrijden van de pijn.

Behandeling met operatie

Als er wel een operatie nodig is, wordt u bijna altijd binnen 24 uur nadat u bij de Spoedeisende hulp binnenkwam geopereerd. Soms is er echter eerst meer onderzoek nodig. Dan wordt u op een later tijdstip geopereerd. De operatie vindt bij een gebroken heup plaats in Isala Zwolle. Isala Zwolle is één van de 11 traumacentra van Nederland. Bent u 70 jaar op ouder? Dan is in Isala altijd een geriater betrokken bij uw behandeling. Een geriater is een arts die gespecialiseerd is in de zorg voor ouderen.

Beweeg wel, voor een spoedig herstel

Het is altijd belangrijk om goed voor uzelf te zorgen. Wordt u binnenkort opgenomen bij Isala? Dan kan extra bewegen uw lichaam nog meer versterken, zodat u sneller herstelt van uw operatie. Want, een goed begin is het halve werk!