Contact
Kopbeeld

MijnIsala

  1. MijnIsala
 Banner Digid Inloggen met DigiD En extra sms-controle of met de DigiD app. Banner verwijs Inloggen met ZD-nummer Het ZD-nummer staat in het patiëntbericht van uw huisarts.

MijnIsala is een beveiligde website, waarmee alle patiënten van Isala delen van hun medisch dossier kunnen inzien. Inloggen kan 24 uur per dag, 7 dagen per week. Via de computer, laptop of tablet. U kunt op twee manieren inloggen: met uw DigiD en sms-controle of met het ZD-nummer, dat in het verwijsbericht van uw huisarts staat. Lees meer over inloggen.

Wat is MijnIsala?

In onderstaand filmpje leggen we het u uit.

Geef uw huisarts toestemming om in uw dossier te kijken

Hangslot met sleutel

U heeft bij Isala een dossier met uw medische gegevens. Een zorgverlener buiten Isala kan uw medische gegevens alleen inzien met uw toestemming. Uw huisarts, apotheker of de arts van het verpleeghuis is zo’n zorgverlener. Voor hen is het belangrijk dat ze in uw medisch dossier kunnen kijken. Zo kunnen zij uw zorg goed blijven volgen en u beter behandelen. Toestemming geven is niet verplicht. Dat bepaalt u helemaal zelf. In MijnIsala kunt u onder het kopje ‘Mijn gegevens’  en vervolgens ‘Mijn toestemming’ de toestemming geven. Lees meer over toestemming geven.

Zijn uw gegevens volledig?

Meisje met bloem in het haar

Het is belangrijk dat in uw medisch dossier de goede persoonlijke gegevens staan. In MijnIsala kunt u uw persoonlijke gegevens aanpassen of aanvullen, zoals de gegevens van uw huisarts of apotheek. Check ook of uw e-mailadres en mobiele telefoonnummer vermeld staan. Wij kunnen u dan gerichte informatie over uw zorg sturen.