Contact
Kopbeeld

Meestgestelde vragen

  1. Meestgestelde vragen

Heeft u een vraag over MijnIsala? Wellicht vindt u het antwoord al in de meestgestelde vragen. Staat uw vraag er niet tussen, dan kunt u een mail sturen naar mijnisala@isala.nl.

De meestgestelde vragen zijn onderverdeeld in de volgende rubrieken:

Alle patiënten van Isala hebben toegang tot MijnIsala. Om in te kunnen loggen, moet u wel in het bezit zijn van een DigiD, uitgebreid met een sms-controle, of de DigiD app. Om toegang tot MijnIsala te krijgen moet er een identiteitscontrole plaatsvinden. Dit gebeurt bij het aanmelden bij de aanmeldzuil in de Centrale hal of op de polikliniek.

Komt u voor het eerst als patiënt in Isala, dan moet u zich eerst registeren bij de Centrale balie in de Centrale hal van het ziekenhuis. Neemt u dan een geldig identiteitsbewijs (paspoort, rijbewijs of identiteitskaart), uw verzekeringspasje en een actueel medicatieoverzicht mee. Wij controleren uw burgerservicenummer (BSN) om uw identiteit vast te stellen. Zodra u geregistreerd bent, kunt u inloggen in MijnIsala.

Bent u langer geleden bij Isala geweest, dan kan het zijn dat de identiteitscontrole nog niet heeft plaatsgevonden, waardoor u niet kunt inloggen in MijnIsala. Meldt u zich dan bij de Centrale balie in de Centrale hal van het ziekenhuis en neem een geldig identiteitsbewijs mee, zodat wij de identiteitscontrole kunnen doen.

U kunt zich aanmelden/inloggen met uw DigiD. Voor vragen over DigiD kijkt u op www.digid.nl.

U heeft een DigiD code met SMS verificatie nodig of de DigiD app. Voor het aanvragen van zo'n code en verdere vragen over DigiD kijkt u op www.digid.nl.

Op het moment dat u de keuze maakt om aan te melden met DigiD komt u terecht op de website van DigiD, ook voor het melden van problemen.

U kunt een DigiD aanvragen via www.digid.nl. Daar staat ook vermeld hoe lang het duurt voor u de code thuis ontvangt.

U kunt een DigiD met SMS verificatie aanvragen via www.digid.nl. Daar staat ook vermeld hoe lang het duurt voor u de code thuis ontvangt.

Via de app store waarmee u ook andere apps download. Zoek op 'DigiD'. Voor vragen hierover kijkt u op www.digid.nl.

U bent dan waarschijnlijk nog niet bekend in ons ziekenhuis of uw burgerservicenummer (BSN) staat nog niet bij ons geregistreerd. U kunt zich registreren bij één van onze balies op alle locaties van Isala. Neemt u dan een geldig identiteitsbewijs (paspoort, rijbewijs of identiteitskaart), uw verzekeringspasje en een actueel medicatieoverzicht mee. Wij controleren uw burgerservicenummer (BSN) om uw identiteit vast te stellen. Zodra u geregistreerd bent, kunt u inloggen in MijnIsala.

Dat is wel mogelijk, maar wij raden u dat niet aan. Op het kleine scherm worden de gegevens namelijk niet mooi onder elkaar getoond en dat maakt het onoverzichtelijk. U kunt het beste MijnIsala openen via de computer, laptop of tablet.

Alle patiënten van Isala hebben toegang tot MijnIsala. Ook kinderen. Als uw kind onder behandeling is bij Isala, of is geweest, dan heeft hij of zij een medisch dossier. Om dit dossier via MijnIsala in te zien heeft uw kind nodig: een eigen identiteitsbewijs en een eigen DigiD met sms-controle of de DigiD app. U mag het medisch dossier van uw minderjarige kind inzien, maar dit is wel afhankelijk van de leeftijd van uw kind. Lees de folder MijnIsala voor kinderen’ voor meer informatie.

Meestal duren deze storingen niet lang en kunt u op een later moment inloggen. Op de website allestoringen.nl ziet u of er een storing is bij DigiD. Als u een vragenlijst moet invullen voor uw afspraak bij Isala en u kunt niet inloggen in MijnIsala, dan kunt u de vragenlijst ook op een speciale computer in het ziekenhuis invullen. Neemt u dan contact op met de afdeling en dan helpen zij u graag verder.

Als u patiënt bent (geweest) bij Isala dan hebt u een patiëntnummer, u vindt dit nummer in MijnIsala linksboven in het scherm onder uw naam, geboortedatum en geslachtsaanduiding.

Als u na het inloggen op MijnIsala 15 minuten lang nergens op klikt of typt, dan wordt automatisch de verbinding met MijnIsala verbroken. U moet daarna opnieuw inloggen met uw DigiD.

Heeft u MijnIsala en uw computer/tablet/smartphone afgesloten en opnieuw opgestart? Werkt het dan nog niet? Het helpt ons als u precies kunt aangeven waar u op klikte of naar keek toen u merkte dat MijnIsala niet werkte zoals u had verwacht. U mailt dit dan samen met uw naam, geboortedatum en patiëntnummer (als u dit weet) naar mijnisala@isala.nl. Dan helpen we u graag verder.

Bij aanpassing van uw gegevens wordt gecontroleerd hoe deze geregistreerd staan bij uw gemeente. Die gegevens kunt u overnemen. Handmatig zelf gegevens invoeren kan alleen bij het mobiele telefoonnummer en e-mailadres. Het vaste telefoonnummer kunt u niet via MijnIsala wijzigen.

Kies in het keuzemenu voor 'Mijn gegevens'. Via de knoppen 'Wijzigen' kunt u gegevens aanpassen.

Kies in het keuzemenu voor 'Mijn gegevens'. Via de knoppen 'Wijzigen' kunt u gegevens aanpassen. Bij huisarts / tandarts / apotheek wordt gekeken welke praktijken in uw postcode gebied bekend zijn. Hieruit maakt u een keuze. Staat uw keuze er niet tussen? Dan kunt u dit laten aanpassen bij één van onze balies op alle locaties van Isala of of bel of mail de afdeling registratie patiënten. Geef uw naam, geboortedatum en patiëntnummer door via (038) 424 54 79 (maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur) of via patientenregistratie@isala.nl.

Kies in het keuzemenu voor 'Mijn gegevens'. Klik op de knop 'Wijzigen' onder 'Verzekering'. Uw meest actuele verzekeringsgegevens worden automatisch opgevraagd en getoond aan de rechterkant op het volgende scherm onder 'Gegevens van uw zorgverzekeraar'. Deze kunt u via de knop 'Overnemen' opslaan. Worden hier ook (nog) niet de juiste verzekeringsgegevens getoond? Dan kunt u dit laten aanpassen bij één van onze balies op alle locaties van Isala of bel of mail de afdeling registratie patiënten. Geef uw naam, geboortedatum en patiëntnummer door via (038) 424 54 79 (maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur) of via patientenregistratie@isala.nl.

Kloppen de gegevens niet of wilt u een persoon toevoegen? Bel of mail de afdeling registratie patiënten. Geef uw naam, geboortedatum en patiëntnummer door via (038) 424 54 79 (maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur) of via patientenregistratie@isala.nl.

Geef dit door aan uw behandelaar of de afdeling waar u onder behandeling bent bij een volgend bezoek aan het ziekenhuis. Het is belangrijk om te weten hoe u woont om goed in te kunnen schatten welke zorg u nu of in de toekomst nodig hebt na bijvoorbeeld een opname in het ziekenhuis.

Kies in het keuzemenu voor 'Mijn gegevens => Mijn toestemming'. Klik op de omschrijving, bijvoorbeeld 'Zorgverlenersportaal'. Klik in het volgende scherm op de knop 'Toestemming geven' of, als u dat een vorige keer al had gedaan en weer wilt intrekken, op 'Toestemming intrekken'. U gaat vanzelf terug naar de vorige pagina. Vernieuw de pagina (op een computer kan dit met de toets 'F5') en u ziet uw aangepaste keuze staan. Uw toestemming is per direct aangepast en bekend bij Isala.

Kloppen er gegevens niet en kunt u het zelf niet via MijnIsala aanpassen? Bel of mail de afdeling registratie patiënten. Geef uw naam, geboortedatum en patiëntnummer door via (038) 424 54 79 (maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur) of via patientenregistratie@isala.nl.

Als er vanuit het ziekenhuis een afspraak voor u is klaargezet die u zelf kunt plannen via MijnIsala, is deze terug te vinden in het keuzemenu onder 'Afspraken=> Vervolgafspraak maken'.

Als u een ZD-nummer ontvangen heeft, kunt u met dit nummer inloggen op MijnIsala. Ga hiervoor eerst naar www.mijnisala.nl en kies vervolgens voor 'Inloggen met een ZD-nummer'. Hier kunt u vervolgens met uw verwijsnummer en geboortedatum inloggen om een afspraak in te plannen.

U kunt via MijnIsala geen afspraak wijzigen of annuleren. Hiervoor dient u altijd te bellen met de afdeling waar u onder behandeling bent.

Om een afspraak voor uw kind te maken, dient u te bellen met de afdeling waar uw kind onder behandeling is.

Het kan zijn dat u bepaalde gegevens uit uw dossier nog niet terug kan zien op MijnIsala. Bij de meeste onderzoeken kunt u 7 dagen nadat een onderzoek bij u is uitgevoerd de uitslag zien op MijnIsala. Uw zorgverlener vertelt u tijdens de volgende afspraak wat de uitslagen betekenen. 

Van bepaalde uitslagen, zoals die van Radiologie, worden alleen de gegevens getoond vanaf 2 november 2018. Op die datum zijn we overgestapt op een nieuw elektronisch patiëntendossier. In MijnIsala wordt duidelijk aangegeven na hoeveel dagen de gegevens zichtbaar zijn en vanaf welke datum.

Als u bent opgenomen bij Isala ziet u in MijnIsala de volgende gegevens die de verpleegkundige registreert: metingen (bijvoorbeeld bloeddruk), ingebrachte materialen (bijvoorbeeld katheter) en informatie over hulpmiddelen (bijvoorbeeld rolstoel) en beperkingen (bijvoorbeeld begeleid wonen). Daarnaast vindt u onder het kopje Dossier bij ‘Verpleegkundige overdracht’ de vragenlijst die de verpleegkundige met u doorneemt als u naar huis gaat. Isala kiest ervoor om de verpleegkundige rapportage nog niet in MijnIsala te tonen. Wij willen eerst ervaring op doen met de basis (Basisgegevensset Zorg).

Het is technisch niet mogelijk om beelden te tonen van onderzoeken die u heeft gehad bij Isala, bijvoorbeeld röntgenfoto, echo en CT-scan. U vindt in MijnIsala wel het verslag van het onderzoek. 

Heeft u vragen over uw dossier omdat de gegevens niet kloppen of omdat er informatie ontbreekt? Bespreek dit dan met uw behandelend arts. Is dit niet mogelijk, dan kunt u contact opnemen met de afdeling waar u onder behandeling bent.

Nee. Via MijnIsala kunt u onderdelen van uw medisch dossier zien. Uw gegevens staan echter niet op internet. MijnIsala is een beveiligde omgeving die tussen de beveiligde computeromgeving van het ziekenhuis en het internet staat. Nadat u bent ingelogd met DigiD wordt er tijdelijk een verbinding gemaakt met uw dossier op het beveiligde netwerk van Isala. Zodra u uitlogt, wordt deze verbinding direct verbroken en stopt de online toegang tot uw gegevens. Uw gegevens zijn dus alleen online te benaderen als u dat zelf wilt.

Met een e-consult kunt u contact hebben met uw zorgverlener zonder dat u naar het ziekenhuis hoeft te komen.

Als u geen e-consult kunt versturen, heeft uw zorgverlener deze optie nog niet mogelijk gemaakt voor u. Pas als uw zorgverlener het e-consult voor u 'aan' zet, kunt u hier gebruik van maken.

Ja, u ontvangt een e-mailbericht als er een e-consultbericht voor u klaar staat in MijnIsala. U moet inloggen op MijnIsala om het bericht te kunnen lezen. Zorg er wel voor dat uw e-mailadres is ingevuld bij 'Mijn gegevens'.

Kies in het keuzemenu voor 'e-consult' en vink vervolgens de regel 'Gesloten e-consults tonen' aan. Nu kunt u al uw e-consults teruglezen.

Sinds 1 januari 2018 kan een e-consult in rekening gebracht worden bij u of bij uw zorgverzekeraar. Dit is alleen als het e-consult een herhaalafspraak vervangt bij uw arts of verpleegkundig specialist op de polikliniek in het ziekenhuis. Dit 'consult op afstand' telt mee voor het eigen risico dat u betaalt. Een berichtje aan uw specialist om te vertellen dat het intussen beter met u gaat of een vraag waarop bijvoorbeeld de spreekuurassistent u het antwoord kan geven, wordt niet in rekening gebracht.

U kunt uw persoonlijke vragenlijsten terugvinden door in het keuzemenu naar 'Vragenlijsten' te gaan. Als hier geen vragenlijst te zien is die u kunt invullen, staat er geen vragenlijst voor u klaar. Als u van het ziekenhuis gehoord hebt dat er wel een vragenlijst zou moeten staan, neem dan contact op met de afdeling waar u onder behandeling bent.

Nee. Het is helaas (nog) niet mogelijk om een vragenlijst tussentijds op te slaan.

Het is helaas (nog) niet mogelijk om tussentijds te zien hoe ver u bent in de vragenlijst. Meestal wordt voor het invullen van de vragenlijst aangegeven hoe lang het invullen van de vragenlijst ongeveer in beslag neemt.

Dit verschilt per vragenlijst. Meestal wordt voor het invullen van de vragenlijst aangegeven hoe lang het invullen van de vragenlijst ongeveer in beslag neemt.

Ja, zodra er een vragenlijst voor u klaar staat, ontvangt u hiervan een e-mailbericht. Zorg er wel voor dat uw e-mailadres is ingevuld bij 'Mijn gegevens'.

Als u een vraag heeft over de inhoud van de vragenlijst, neemt u contact op met de afdeling waar u onder behandeling bent. Houd er rekening mee dat u de vragenlijst niet tussentijds kunt opslaan.

U kunt uw persoonlijke folders terugvinden door in het keuzemenu naar 'Patiëntvoorlichting' te gaan. Als hier geen folder te zien is, staat er geen folder voor u klaar. Als u van het ziekenhuis gehoord hebt dat er wel een folder zou moeten staan, neem dan contact op met de afdeling waar u onder behandeling bent.

Ja, op MijnIsala worden altijd de nieuwste versies van de folders getoond.

Kies in het keuzemenu voor 'Patiëntvoorlichting' en vink vervolgens de regel 'Toon ook gelezen items' aan. Nu kunt u ook uw eerder gelezen folders nogmaals lezen.

Ja, zodra er een patiëntenfolder voor u klaar staat, ontvangt u hiervan een emailbericht. Zorg er wel voor dat uw e-mailadres is ingevuld bij 'Mijn gegevens'.

Voor algemene vragen of opmerkingen over MijnIsala kunt u contact met ons opnemen. U mailt dit dan samen met uw naam, geboortedatum en patiëntnummer (als u dit weet) naar mijnisala@isala.nl. Dan helpen we u graag verder.

Voor algemene klachten kunt u contact met ons opnemen. Het helpt ons als u precies kan aangeven waar u op klikte of naar keek toen u merkte dat MijnIsala niet werkte zoals u had verwacht. U mailt dit dan samen met uw naam, geboortedatum en patiëntnummer (als u dit weet) naar mijnisala@isala.nl. Dan helpen we u graag verder.

Voor klachten over uw behandeling bij Isala, kunt u terecht bij de afdeling waar u onder behandeling bent.

Voor specifieke vragen aan een afdeling, ga naar de contactpagina. U kunt ook kijken bij de meestgestelde vragen.