Contact

NICU neonatale gehoorscreening

  1. NICU neonatale gehoorscreening

Kinderen die behandeld worden op een Neonatale Intensive Care Unit (NICU) hebben een verhoogde kans op congenitaal bilateraal gehoorverlies.

De prevalentie van 1,7% is ongeveer 25 keer hoger dan in de groep gezonde pasgeborenen (0,067%). Ook onderscheidt de NICU populatie zich van de groep gezonde pasgeborenen door de etiologie. De oorzaak van de slechthorendheid is vaker retrocochleair gelokaliseerd in samenhang met centraal neurologische problematiek. Beide argumenten vormden de basis voor het opzetten van een apart protocol voor gehoorscreening binnen de NICU waarbij exclusief gebruik gemaakt wordt van de Automated Auditory Brainstem Respons techniek (AABR).

Het NICU neonatale gehoorscreeningsprogramma heeft een vaste plaats (sinds 2002) verworven in alle NICU’s als aanvulling op de medische diagnostiek. Samen met het jeugdgezondheidszorg (JGZ) gehoorscreeningsprogramma wordt een landelijk dekkend neonataal gehoorscreeningsprogramma beoogd.

Organisatie

Uitvoering van de screening vindt plaats door leden van de behandelende teams in desbetreffende 9 NICU’s in Nederland. De medische coördinatie van het NICU neonatale gehoorscreeningsprogramma ligt bij Isala in Zwolle. De centrale registratie van gegevens gebeurt bij TNO, afdeling Child health.

Ervaringen