Contact

Registratie en kwaliteit

  1. Registratie en kwaliteit

TNO, afdeling Child Health, registreert centraal alle data van de gehoorscreening in de NICU's. Doel van deze centrale registratie is het bewaken van het gehele screeningstraject: van test tot en met de eerste diagnostiek op het Audiologisch Centrum (AC).

Deze registratie maakt het mogelijk het individuele traject van het kind te monitoren. Dit is vooral van belang omdat de NICU kinderen wisselen van ziekenhuis en/of zorgverlener. Een rappelfunctie herinnert de coördinerend medicus en verpleegkundige van het NICU centrum eraan dat niet tijdig een uitslag van een herhaalde screening of audiologische follow-up is ontvangen. Ook biedt deze centrale registratie de mogelijkheid om kwaliteitsbewaking op het screeningstraject uit te voeren.

Webbased registratie vindt plaats op de volgende site: www.nicugehoorscreening.nl
De registratie is gebonden aan het privacyreglement.

Kwaliteit

Het NICU neonatale gehoorscreeningsprogramma is behalve onderdeel van de medische zorg ook een belangrijk deel van het landelijk preventieprogramma ter opsporing van aangeboren gehoorverliezen. Elk jaar worden tussen de 70-80 NICU kinderen met aangeboren gehoorverlies opgespoord naast zo’n 120 kinderen binnen het jeugdgezondheidszorg preventieprogramma. Vanouds streeft het NICU neonatale gehoorscreeningsprogramma naar intensive monitoring en tracering van kinderen die niet geslaagd zijn bij de screening. Op centrum en landelijk niveau vindt kwaliteitsbewaking plaats. Hiertoe zijn door de begeleidingscommissie kwaliteitseisen geformuleerd.

De kwaliteitseisen zijn geformuleerd in overleg met de begeleidingscommissies van de NICU gehoorscreening. Aan de vaststelling van deze kwaliteitseisen lag geen gefundeerd onderzoek ten grondslag, eerder een schatting voor wat betreft haalbaarheid en wenselijkheid. In de komende jaren zullen deze kwaliteitseisen op basis van de resultaten in de afgelopen jaren worden geëvalueerd.

In principe zijn kwaliteitseisen onafhankelijk van de uitvoeringswijze van de neonatale gehoorscreening. Als de eisen niet gehaald worden, moet worden onderzocht wat de oorzaak is. Als blijkt dat door de wijze van uitvoering de eisen niet gehaald worden, zal moeten worden gekeken of misschien toch een andere wijze van uitvoering mogelijk is, of dat op bepaalde punten de uitvoering moet worden aangepast.

Tabel kwaliteitseisen deelname en leeftijd neonatale gehoorscreening
Deelname en leeftijd bij de neonatale gehoorscreening in de NICU's Kwaliteitseis
Gecombineerde eerste test >=98%
Tweede test >=95%​
Audiologisch Centrum​ >=95%​
1e test uitgevoerd voor de leeftijd^ van 30 dagen​  >=90%​
2e test uitgevoerd voor de leeftijd^ van 5 weken​ >=90%​
1e onderzoek op het Audiologisch Centrum verricht voor de leeftijd^ van 3 maanden >=90%​
(^ het gaat om gecorrigeerde leeftijd voor de zwangerschapsduur)​​ ​  

 

Ervaringen