Contact
  1. Aanspreken met voornaam is maatwerk

Uit onderzoek van het Isala Klantenpanel blijkt dat een belangrijk deel, 47% van de patiënten, het waardeert om met de voornaam te worden aangesproken. Artsen en verpleegkundigen zijn verdeeld of het met de voornaam aanspreken een goed idee is. In verschillende landen is onderzocht of het aanspreken met de voornaam de afstand tussen behandelaar en patiënt verkleint. Met dit klantenpanelonderzoek willen we kijken hoe dat voor Isala geldt. Aan het onderzoek deden 853 patiënten, 167 verpleegkundigen en 151 artsen mee.

Ãrts in gesprek met twee patiënten

(De foto dateert van voor de coronacrisis en toont niet de geldende maatregelen in ons ziekenhuis)

Zorgmedewerkers kunnen overwegen om patiënten te vragen of hij/zij met de voor- of met de achternaam willen worden aangesproken. Dit draagt mogelijk bij aan een betere patiëntbeleving. Het gebruik van de achternaam kan afstand creëren en het gebruik van de voornaam geeft mogelijk meer verbinding. Daarom besloten we dit te onderzoeken in een groot Nederlands ziekenhuis bij patiënten en zorgverleners.

Wat vindt de patiënt?

47% van de patiënten vindt het prettig om met de voornaam te worden aangesproken, 23% vindt dit niet prettig en 29% maakt het niet uit. Patiënten die het prettig vinden om in het ziekenhuis met de voornaam te worden aangesproken noemen argumenten als vertrouwder, persoonlijker en laagdrempeliger. Patiënten die het niet prettig vinden om in het ziekenhuis met de voornaam te worden aangesproken noemen argumenten als respectloos, minder duidelijke verstandshouding en professionele afstand wekt vertrouwen.

Sommige patiënten vinden het belangrijk om ook de arts aan te spreken met de voornaam wanneer dit bij de patiënt gebeurt, omdat dit een gelijkwaardig gevoel geeft. Andere patiënten vinden het belangrijk om de arts niet met de voornaam aan te spreken en zo respect te tonen voor de arts.

Artsen perspectief

15% van de artsen vindt het een goed idee om patiënten aan te spreken met de voornaam in plaats van met de achternaam. 65% vindt het geen goed idee en 20% weet het niet. 5% van de artsen vindt het prettig om met de voornaam te worden aangesproken door de patiënt, 74% vindt het niet prettig en 21% weet het niet.

Verpleegkundig perspectief

45% van de verpleegkundigen vindt het een goed idee om patiënten aan te spreken met de voornaam in plaats van met de achternaam, 35% vindt het geen goed idee en 21% weet het niet. 63% van de verpleegkundigen vindt het prettig om met de voornaam te worden aangesproken door de patiënt, 4% vindt het niet prettig en 34% weet het niet.

Sommige artsen en verpleegkundigen noemen dat ze de voorkeur van aanspreken eerst bespreken met de patiënt, omdat het vaak per persoon verschilt. Dat het gaat om wat de patiënt wil en dat elke patiënt een individuele benadering nodig heeft op een manier die recht doet aan de situatie en zijn of haar wens.

Gerelateerd nieuws