Contact
  1. Advies griepprik patiënten die onder behandeling staan van de afdeling oncologie/hematologie

Elk jaar is er in de media veel aandacht voor het nut van de griepprik. Dit leidt tot veel vragen bij patiënten over of zij zelf een griepprik moeten halen en op welk moment. Hieronder hebben we de adviezen hieromtrent samengevat.

Kanker

Het hebben van kanker is op zichzelf GEEN REDEN voor een griepprik.

Patiënten met kanker, die nu GEEN behandeling ondergaan

 Patiënten met kanker, die nu GEEN behandeling ondergaan, maar een ANDERE REDEN hebben waarom de griepprik jaarlijks gegeven wordt (bijvoorbeeld longaandoening, leeftijd, diabetes) krijgen het advies: de griepprik laten plaatsen.

Patiënten met kanker die WEL een behandeling ondergaan

 Voor patiënten met kanker die WEL een behandeling ondergaan, is het advies afhankelijk van hun behandeling:

  • Bij chemotherapie: griepprik 1-2 dagen voor volgende kuur laten plaatsen.
  • Bij doelgerichte therapie: griepprik laten plaatsen, mag op elk moment tijdens de behandeling
  • Bij immunotherapie: griepprik laten plaatsen, mag op elk moment tijdens de behandeling
  • Bij antihormonale therapie: griepprik mag op elk moment, alleen als er een indicatie is

NB De griepprik wordt niet via het ziekenhuis toegediend, maar via de huisarts.

Advies pneumokokkenvaccinatie

Er is geen bezwaar tegen het geven van de pneumokokkenvaccinatie aan patiënten die onder behandeling staan van de afdeling oncologie/hematologie. Het is uitdrukkelijk niet zo dat deze vaccinatie pas 3 maanden na afronding van de chemotherapie gegeven mag worden.

-Voor patiënten met een solide maligniteit lijkt de timing van de vaccinatie niet uit te maken voor de werkzaamheid, deze mag dus op elk willekeurig moment gegeven worden.
-Voor patiënten met een hematologische maligniteit zijn minder data over de timing, maar het advies blijft om deze gewoon te geven als het aanbod er is.