Contact
  1. Astmanetwerk Zwolle brengt 1e en 2e lijns zorg bij elkaar

Goede grip op astma en inzicht in het eigen ziekteverloop is belangrijk voor patiënten met astma om geen terugval te krijgen. Vaak komt zo’n terugval omdat patiënten in een neerwaartse spiraal raken. Een multidisciplinaire begeleiding van deze patiënt kan deze spiraal ombuigen. Het nieuwe Astmanetwerk Zwolle gaat deze transmurale aanpak in de regio faciliteren.

Arts Niels Patberg en Jeannette Bensink, regiocoordinator

Jeannette Bensink en Niels Patberg

Neerwaartse spiraal doorbreken

De zorgbehoeften van patiënten met ernstige astma nemen toe. De toenemende zorgbehoeften komen vooral door een terugval in het ziekteverloop. Slechte grip op en inzicht in het eigen ziekteverloop leidt tot verminderde fysieke activiteiten. Patiënten komen hierdoor in een neerwaartse spiraal. Leefstijl, stress en psychosociale factoren hebben hier allemaal invloed op. Een multidisciplinaire aanpak in de begeleiding van deze patiënten, bijvoorbeeld met revalidatie, kan deze spiraal ombuigen.

Astmafysiotherapeut Bas Evegaars en regiocoördinator Jeannette Bensink ontwikkelden samen met longarts Niels Patberg en longverpleegkundige Karen Dalhuisen een transmuraal programma om patiënten deze multidisciplinaire aanpak te kunnen bieden. De multidisciplinaire aanpak wordt voortgezet in Astmanetwerk Zwolle. Huisartsen kunnen patiënten naar Astmanetwerk Zwolle doorverwijzen. Bijvoorbeeld bij vermoeidheidsklachten, afname van het activiteiten- en/of participatieniveau of meer klachten van benauwdheid en/of hoesten dan nodig zou hoeven zijn.

Verwijzingen kunt u sturen aan info@astmanetwerkzwolle.nl via Zivver. De regiocoördinator zorgt voor verdere verwijzing in het netwerk. Ook kunt u rechtstreeks verwijzen via Zorgdomein aan de betrokken netwerkleden die te vinden zijn op www.astmanetwerkzwolle.nl. Hier vindt u ook meer informatie over Astmanetwerk Zwolle.

Verbeterde kwaliteit van leven

Doordat er naast aandacht voor de hoest- en kortademigheidsklachten, aandacht is binnen de behandeltrajecten voor een gezonde leefstijl, het reduceren van stressoren en het veranderen van de invloed van psychosociale factoren op de astmatische klachten zal de toegevoegde waarde van deze multidisciplinaire aanpak resulteren in een verbeterde astmacontrole. Daardoor neemt de zorgvraag en gebruik van medicatie af en verbetert de kwaliteit van leven van patiënten.

Kennis vergroten

Eind vorig jaar trapte Astmanetwerk Zwolle af met een scholingsdag voor fysiotherapeuten en psychomotorisch therapeuten die zijn aangesloten bij het Astmanetwerk en voldoen aan de kwaliteitseisen. Dit jaar verzorgt Astmanetwerk Zwolle scholingen voor huisartsen en praktijkondersteuners. Onder andere over de invloed van leefstijl en een ontregeld stresssysteem bij astmapatiënten en de meest effectieve behandeling daarbij.