Contact
  1. Berichtgeving Stentor na incident

Afgelopen zaterdag 23 februari heeft in De Stentor en in het Algemeen Dagblad een bericht gestaan over een incident met een patiënt van ons, dhr. Hulst. Isala is daarbij om een reactie gevraagd.

Kranten

Dit incident heeft plaatsgevonden in september 2018. Bij dit incident is dhr. Hulst komen te overlijden. De Stentor heeft hierover de familie geïnterviewd en vroeg Isala om commentaar. Isala kan vanwege privacy van patiënten en medewerkers slechts op hoofdlijnen reageren. Hierbij de reactie die wij de Stentor hebben gegeven.

‘Voordat we ingaan op de vragen willen we bovenal zeggen dat het overlijden van dhr. Hulst zeer aangrijpend is geweest. Het is natuurlijk een vreselijke ervaring voor de familie. Ook onze medewerkers waren hierdoor aangeslagen.

In algemene zin geldt dat patiënten en verwanten er op moeten kunnen vertrouwen dat wij hun privacy respecteren. Daarom gaan we niet in op de behandeling zelf en kunnen we ook geen verdere gegevens over de patiënt met u delen.

Er is nog een tweede belangrijke kant aan het privacy-aspect. Dat is de cultuur van het ‘veilig incident melden’. Wij vinden het heel belangrijk dat medewerkers zich veilig voelen om zaken die afwijken te melden. Alleen dan kan er een onderzoek starten. Alleen dan kunnen we leren en processen en systemen verbeteren waardoor herhaling kan worden voorkomen. Elk incident is een aanleiding om naar onze werkprocessen te kijken. Uit ieder onderzoek vallen lessen te trekken. Ook uit dit onderzoek. Dit is een zorgvuldig proces waarbij we vertrouwelijk omgaan met de verstrekte informatie. Dat is onze cultuur van continu verbeteren. Isala doet het goed op dat punt, en dat is ons veel waard. Dus niet alleen patiënten en verwanten, maar ook medewerkers moeten kunnen rekenen op hun privacy.

Wij hebben de uitkomsten van het onderzoek en de verbeterpunten in de communicatie over het onderzoek tijdens een gesprek gedeeld met de familie. Dit was naar ons idee een prettig gesprek en wij zijn goed uit elkaar gegaan. We hebben met elkaar afgesproken dat we binnenkort weer contact zullen hebben.’