Contact
  1. Onderzoek naar later afklemmen navelstreng

De NICU (Neonatale Intensive Care Unit) van het Isala Vrouw-kindcentrum doet sinds september mee aan een bijzondere landelijke studie die is opgezet door de NICU van het Leids Universitair Medisch Centrum. Kinderarts-neonatoloog Estelle Mulder: ‘De kern is: stabilisering van het te vroeg geboren kind terwijl het via de navelstreng nog zuurstof krijgt.’

Estelle Mulder met de Concord

Het gaat om de ABC studie, oftewel Airway Breathing Clamping the Cord en meerdere NICU’s in Nederland doen er dus aan mee. In Isala zijn Estelle en haar collega kinderarts-neonatoloog Esther d’ Haens de kartrekkers. ‘De bedoeling is om de zorg voor kinderen die na een zwangerschap van minder dan dertig weken geboren worden te verbeteren’, legt Estelle uit. ‘Normaal worden deze kinderen binnen een minuut afgenaveld (red. doorknippen navelstreng) en naar de opvangtafel gebracht die in een andere ruimte staat. In de studie maken wij gebruik van een nieuwe opvangtafel, “de Concord” die dicht bij de moeder geplaatst wordt. Het tafelblad kan over de moeder heen geschoven worden en heeft een gleuf waar de navelstreng in kan. De Concord heeft verder dezelfde functionaliteiten als de gebruikelijke opvangtafel. Wij kunnen de ademhaling ondersteunen, slijm uitzuigen, de hartslag in de gaten houden en de baby warm houden. Wij beginnen de stabilisatie van de baby dus dicht bij de moeder. En pas na drie tot tien minuten navelen wij het kind af. Vervolgens gaan wij verder met de stabilisatie en maken wij de baby klaar voor transport naar de afdeling. Dat doen wij allemaal bij de ouders in de kamer of in de operatiekamer in geval van een keizersnede.

Minder snel schade

Het idee is dat de overgang voor te vroeg geboren kinderen geleidelijker verloopt als ze langer zuurstof via de navelstreng krijgen. Er is meer tijd om de longen rustig te laten ontplooien en de eigen ademhaling op te pakken. Estelle: ‘In het onderzoek zal worden gekeken naar de overleving van het kind en of het minder snel schade krijgt aan bijvoorbeeld de longen en de hersenen.’ Voordat de onderzoekers daar iets over kunnen zeggen, moeten 660 vrouwen meedoen aan de studie. Bij de helft van deze vrouwen zal de opvang op de bekende manier gaan. De andere helft dus met behulp van de Concord. Estelle: ‘De verwachting is dat de studie ongeveer twee jaar zal duren. Ook de gegevens van de poli controles gaan wij meenemen in het onderzoek. Dit doen wij tot de leeftijd van twee jaar.’

Speciaal

Naast dat mogelijk de zorg voor de te vroeg geboren kinderen verbetert met deze nieuwe manier van opvang, is het ook fijn dat de baby bij de ouders kan blijven. Estelle: ‘Normaal wordt het kind dus binnen een minuut weggehaald en naar een andere kamer gebracht waar de opvangtafel klaar staat. De partner gaat dan wel mee, maar de moeder blijft achter. Nu werken alle specialismen samen rond het bed van de moeder. Dat vind ik erg speciaal. Wij hebben dit eerst uitgebreid getraind op de verloskamer maar ook op de OK. Waar moet de Concord staan? Waar kan ik het beste staan, waar staat de verpleegkundige enzovoort…Inmiddels hebben wij het eerste kind in studieverband met de Concordtafel opgevangen. Dit gebeurde na een keizersnee in de operatiekamer. Het is best lastig om vrouwen te includeren in het onderzoek. Het kan alleen als de ouders toestemming geven. En het kind moet te wereld komen voor de dertigste week. Soms zijn er ouders die wel mee willen doen aan de studie, maar dan vindt de bevalling uiteindelijk toch in de 31ste week plaats. Daarom is het belangrijk dat meerdere NICU’s in Nederland meedoen aan deze studie. En misschien in een later stadium ook nog buitenlandse centra.’

Meer informatie