Contact

Keizersnede

  1. Keizersnede

Duur operatie

Als een vaginale bevalling onmogelijk is, kan je kind via een keizersnede ter wereld komen. Het betekent dat de baby door middel van een operatie via de buikwand geboren wordt, een operatieve bevalling dus. De operatie duurt meestal een half uur tot een uur en de baby wordt na ongeveer 15 minuten geboren. Meestal wordt er voor een keizersnede gekozen als anders de gezondheid van de moeder of de baby in gevaar komt.

Geplande keizersnee

Een geplande keizersnede wordt vaak bij 39 à 40 weken zwangerschap gedaan. De baby is dan rijp om geboren te worden. 

Verdoving

Als de baby of de moeder in nood is en er geen tijd te verliezen is, zal de gynaecoloog een spoedkeizersnede doen. Je gaat dan waarschijnlijk onder algehele narcose, omdat de baby dan het snelst gehaald kan worden. Bij een geplande keizersnede krijg je meestal een plaatselijke verdoving, in de vorm van een ruggenprik.

Partner aanwezig

Wij vinden het belangrijk dat u en uw partner zoveel mogelijk bij de geboorte van uw kindje betrokken worden. Uw partner mag daarom bij de keizersnede aanwezig zijn. Zodra de voorbereidingen op de operatiekamer klaar zijn, komt uw partner bij u. Vervolgens kunt u beiden op een monitor de geboorte van uw kindje zien om zoveel mogelijk van de bevalling mee te kunnen maken. Een medewerker van het operatieteam maakt intussen foto's met uw eigen camera.

Specialisme en centra

Meer informatie

Folders