Contact
  1. Tips aan verwijzers

Verwijs altijd met uw eigen AGB-code om te zorgen dat de verwijzing tijdens en automatisch bij de zorginstelling binnenkomt. Zo voorkomt u veel handmatig werk bij de ontvanger van de verwijzing of aanvraag.

Adviseer waarnemers om de verwijzing of aanvraag namens u aan te maken, via ‘werken namens’. Dit om zorg te dragen dat een goede terugkoppeling over jouw patiënt kan plaatsvinden naar u in plaats van een verkeerde praktijk.

Nieuw aanbod

Voor Isala locatie Zwolle is er een zorgproduct diagnostiek Bevolkingsonderzoek Darmkanker aangemaakt. Let op: via dit product kunnen alleen medische gegevens worden doorgegeven.

Diagnostiek Bevolkingsonderzoek Darmkanker (alleen doorgeven medische gegevens)

In het ZorgDomein menu te vinden via:

  • Endoscopie

Inclusiecriteria:

  • Dit is geen verwijzing maar uitsluitend bedoeld om de patiëntengegevens door te geven. De patiënt heeft een positieve iFOBT-uitslag van het BVO darmkanker ontvangen

Aanwijzingen:

  • De patiënt ontvangt van het BVO een datum voor het intakegesprek op de polikliniek. Mocht de patiënt de intakedatum of -locatie willen wijzigen, dan kan hierover contact worden opgenomen met het Bevolkingsonderzoek Darmkanker.

Ervaringen

We zijn erg benieuwd naar uw ervaringen en staan ook open voor tips ten aanzien van het zorgaanbod in ZorgDomein van onze poliklinieken. Heeft u vragen/opmerkingen/tips, mail ons dan gerust op zorgdomein@isala.nl.

Voor specifieke vragen aan een afdeling, ga naar de contactpagina. U kunt ook kijken bij de meestgestelde vragen.