Contact
  1. Zinnige zorg: verbetering van kwaliteit van zorg bij patiënten met claudicatio intermittens
Punt Coronavirus (COVID-19) Bent u patiënt, begeleider of bezoeker? Hier vindt u belangrijke informatie over uw bezoek aan Isala.

Claudicatio intermittens betekent letterlijk ‘met tussenpozen hinkelen’. We spreken van clauidcatio intermittens als er sprake is van pijn bij het lopen in de kuit, dijbeen of bil welke na korte tijd rusten weer verdwijnt. Deze symptomen worden veroorzaakt door arthero sclerose. Dit kan leiden tot vernauwing, soms zelfs totale afsluiting van een arterie wat leidt tot circulatiestoornissen.

Diagnose en behandeling 

De diagnose en behandeling kunnen ook prima door de huisarts gedaan worden. Laagdrempeliger voor de patiënt en minder kans op overbehandeling. Om dit te realiseren hebben we werkafspraken met de huisartsen gemaakt en een workshop EAI meten. Deze workshop gaan we vaker herhalen als de coronamaatregelen het weer toestaan. We zien een kleine daling van het aantal verwijzingen, de werkafspraken, het goed afnemen van een EAI i, maar ook de bekendheid van het substitutieproject in de regio moet nog groeien.

In Nederland ligt de prevalentie van claudicatio intermittens bij 55+ rond de 85.000. De behandeling bestaat uit cardiovasculair risicomanagement (CVRM) en gesuperviseerde looptraining. In een enkele situatie is een endovasculaire of operatieve interventie hierna nog geïndiceerd.

Verwijzingen

Bij de vaatchirurgie komen gemiddeld 30 verwijzingen per maand binnen via ZorgDomein met de vraag analyse en behandeling claudicatio intermittens. De patiënt krijgt een oproep voor EAI en looptest en een afspraak bij de verpleegkundig specialist.

Bij een enkelarmindex (EAI) wordt de bloeddruk aan arm en enkel beiderzijds gemeten , de enkeldruk wordt door de armdruk gedeeld, dit is dan de index. Pat gaat op de loopband om de klachten te objectiveren en nadien volgt er weer een EAI . Bij een verlaagde EAI en op basis van anamnese en lichamelijk onderzoek wordt de diagnose claudicatio intermittens gesteld. De behandeling die in gang wordt gezet is looptraining onder begeleiding van een gecertificeerde fysiotherapeut en behandeling van de CVRM risicofactoren door de interne geneeskunde/ vaatrisicopoli.

Door looptraining ontstaan en collateralen, een netwerk van kleine bloedvaten die de bloedstroom om de vernauwing of verstopping heen leiden. Onderzoeken hebben aangetoond het beste resultaat wordt bereikt bij de fysiotherapeut. Deze behandeling wordt dan ook vergoed door de zorgverzekeraar.