Contact
  1. Zondagsdienst op woensdag 20 november vanwege cao-onderhandelingen

De vakbonden organiseren op woensdag 20 november een zondagsdienst in Isala voor een betere ziekenhuis CAO. Na de eerder georganiseerde zondagsdienst van 8 oktober, hebben de bonden in samenspraak met het lokale actiecomité, ervoor gekozen om opnieuw zondagsdiensten te draaien op een aantal afdelingen binnen Isala. Spoedzorg gaat gewoon door, evenals alle oncologische behandelingen.

Twee personen ondertekenen contract

Zondagsdiensten betekenen dat betrokken werknemers wat betreft de patiëntenzorg werken alsof het zondag is. Tijdens de zondagsdienst worden alleen spoedgevallen behandeld. Dit geldt dus voor spoedoperaties en spoedinterventies.

Na de officiële aanzegging van de vakbonden heeft Isala eerst in beeld gebracht welke gevolgen dit heeft voor onze patiëntenzorg. Uitgangspunt hierbij is dat de veiligheid van patiënten en medewerkers gewaarborgd blijft. Operaties en behandelingen die gepland stonden op 20 november zijn verplaatst, dit was helaas onontkoombaar. We begrijpen dat dit vooral voor de betreffende patiënten heel vervelend is. Zij hebben hierover persoonlijk bericht gekregen; alle afspraken zijn of worden in overleg naar een andere datum verplaatst. Heeft u niets gehoord van Isala over uw afspraak, dan gaat uw afspraak gewoon door!

Meestgestelde vragen

Gaat mijn afspraak op 20 november door?

Als u van ons niets hoort, gaat uw afspraak gewoon door.

Wat is een zondagsdienst?

Een ‘zondagsdienst’ houdt in dat op een doordeweekse dag wordt gewerkt alsof het een zondag is. Uitgangspunt bij deze zondagsdiensten is dat patiënten geen schade mogen ondervinden van deze actie.

Wat merken patiënten en bezoekers van de acties?

Omdat de acties van te voren zijn aangekondigd, heeft Isala voorzorgsmaatregelen getroffen. Zo hebben wij alle operaties geannuleerd (met uitzondering van de oncologische operaties). Met alle patiënten zijn of worden nieuwe afspraken gemaakt. Nogmaals alle andere afspraken gaan gewoon door! Wij snappen dat dit vervelend is voor de betrokken patiënten.

Mogen medewerkers actie voeren?

Medewerkers hebben het recht om actie te voeren. Als de bonden hiervoor kiezen, dan heeft dat voor onze patiëntenzorg en daarmee voor ons als organisatie consequenties. Uitgangspunt hierbij is dat – net zoals bij de zondagdienst van 8 oktober - de veiligheid van patiënten en medewerkers gewaarborgd blijft. Zowel Isala als werkgever als onze werknemers willen dat de patiënt de beste zorg krijgt.

Waarom wordt er actie gevoerd?

Na diverse onderhandelingsronden zijn de werkgevers (Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, NVZ) en de werknemers (FNV Zorg en Welzijn, CNV, Nu'91 en FBZ) niet tot overeenstemming gekomen. Daarom hebben de vakbonden acties aangekondigd. Daarmee hopen ze dat de NVZ alsnog aan hun eisen tegemoetkomt.

Wat zijn de voorstellen van de vakbonden en van de NVZ?

Welke afdelingen nemen deel aan de zondagdienst op woensdag 20 november?

Er is een aantal afdelingen die meedoen aan deze zondagsdienst, waaronder de OK (operatiekamers) en een aantal verpleegafdelingen.

Gaan bovenstaande afdelingen op 20 november helemaal dicht?

Nee, op een aantal afdelingen worden zondagsdiensten gedraaid. Als u niets van ons hoort, gaat uw afspraak gewoon door.