Contact
  1. ZorgDomein
Punt Coronavirus (COVID-19) Bent u patiënt, begeleider of bezoeker? Hier vindt u belangrijke informatie over uw bezoek aan Isala.

In deze nieuwsbrief staan we stil bij: • Verwijzing naar diagnosepoli mamma verloopt sinds 2 november via diagnostiek/ röntgenonderzoek • Waarom zelf kiezen voor wel of geen HPV-test bij een cervixuitstrijk? • Röntgen kaakkopjes verplaatst naar kaakchirurgie

Logo ZorgDomein

Verwijzing naar diagnosepoli mamma verloopt sinds 2 november via diagnostiek/röntgenonderzoek

Een verwijzing naar diagnosepoli mamma verloopt sinds 2 november via diagnostiek/ röntgenonderzoek (en niet meer via medisch specialistische zorg/heelkunde/mammapathologie). Per 1 december wordt de vragenlijst in ZorgDomein aangepast: u kunt dan meer informatie meesturen, zodat de planning voor de patiënten meer op maat kan verlopen.

Waarom zelf kiezen voor wel of geen HPV-test bij een cervixuitstrijk?

In de aanvraag ‘cervixuitstrijk’ kunt u zelf kiezen of u (1) wel een HPV bepaling wilt laten doen, (2) geen HPV bepaling wilt laten doen of (3) richtlijn cervixcytologie 1.0 toegepast moet worden.

Wij vinden het belangrijk dat inzendende huisartsen zelf een keuze over in te zetten onderzoeken kunnen maken. De richtlijnen cervixcytologie en CIN, AIS en VAIN (https://richtlijnendatabase.nl) geven advies over een aantal scenario’s waarin HPV testing wel of niet geadviseerd wordt. In sommige gevallen spelen echter financiële overwegingen of medische historie van de patiënt een rol.  

De richtlijnen in het kort

Bij klachten, en specifieke afwijkingen is het gerechtvaardigd om van het BVO af te wijken en primair cytologisch onderzoek, eventueel op indicatie, gevolgd door een hrHPV bepaling uit te voeren. De indicatieuitstrijk biedt in de praktijk volgende mogelijkheden:

- Geen HPV test op verzoek van de huisarts of patiënt, om welke reden dan ook > formulier keuze HPV test “nee”
- HPV-test op verzoek van de huisarts of patiënt, onafhankelijk van de uitkomst cytologie (bijvoorbeeld bij verdachte/ onduidelijke /afwijkende bevindingen bij klinisch onderzoek) > formulier keuze HPV test “ja”
- HPV test naar aanleiding van (geringe) morfologische afwijkingen in de strijk > formulier keuze HPV test “volgens richtlijn”

Conform de richtlijn CIN, AIS en VAIN dient in het traject na behandeling van CIN co-testing te worden uitgevoerd. Dit kan in de huisartsenpraktijk van toepassing zijn. U kunt in dat geval op het formulier HPV ‘ja’ aankruisen.

Drs. N.C. Koster, patholoog

Röntgen kaakkopjes verplaatst naar kaakchirurgie

Op de radiologie worden er geen röntgen opnamen meer gemaakt van kaakkopjes. 
U kunt de patiënt hiervoor nu verwijzen naar de kaakchirurg.