Contact
  1. Drie Virtual Reality pilots in Isala

Drie afdelingen gaan in een pilot uitzoeken hoe zij virtual reality (VR) kunnen inzetten op hun afdeling. Jos Knaapen, programmamanager innovatie: ‘VR-brillen kun je bijvoorbeeld gebruiken om patiënten af te leiden tijdens een vervelende ingreep. Daarnaast kun je de bril gebruiken om mensen in beweging te krijgen, voor opleiding en gewoon ter ontspanning.’

Oncologie patiënt met VR-bril

Maar hoe gebruik je een dergelijke technologische ontwikkeling in het voordeel van de patiënt? En wat is de impact van de inzet van de VR-bril op het drukke werk van de arts en de verpleegkundige? Jos: ‘Op die vragen zoeken wij het antwoord in de pilots met de VR-brillen die onlangs zijn gestart. De pilots worden mede mogelijk gemaakt dankzij de stichting Vrienden van Isala.’

Oncologisch centrum

De pilots zijn gestart op de verpleegafdeling Oncologie/hematologie, de Kinderafdeling en het Pijncentrum in Meppel. Marijke Damhuis, oncologieverpleegkundige: ‘Uit de literatuur blijkt dat VR oncologische patiënten helpt om zich prettiger te voelen. Zo heeft VR een positief effect op pijn, spanning en misselijkheid. Daarnaast willen wij in het Oncologisch centrum onderzoeken hoe wij VR in het beweegprogramma kunnen toepassen.’

Kinderafdeling

Mirjam Wessels, verpleegkundige specialist op de Kinderafdeling wil VR inzetten in het project Pijn- en angstreductie bij kinderen. In dit project worden verschillende niet-medische interventies ingezet, waaronder dus VR. Mirjam: ‘Wij gaan uitzoeken of kinderen zich mogelijk prettiger voelen tijdens vervelende onderzoeken wanneer wij VR inzetten. Als een kind ziek is of gewond moet hij soms pijnlijke en vervelende behandelingen ondergaan. Natuurlijk leiden wij de kinderen af en bieden wij troost. Toch kunnen jonge kinderen zich blijven verzetten. Dat is erg stressvol. Nu maar ook op langere termijn kan dit negatieve gevolgen hebben voor de gezondheid voor kinderen. Dus als VR hier bij kan helpen, zou dit goed nieuws zijn.’

Pijncentrum

In Meppel gaan Caeciel Hoogduin en Epkea van der Veen VR inzetten in het Pijncentrum. ‘Uit diverse nationale en internationale onderzoeken blijkt dat Virtual Reality een effectieve en veilige aanvullende pijntherapie is omdat het bijdraagt aan het verminderen van pijn en angst. De meerwaarde van het toepassen van Virtual Reality bij patiënten met chronische pijn - die voorafgaand aan hun ketamine behandeling een infuus krijgen -  is nog niet bekend. Deze pilot heeft daarom als doel toetsen of het gebruik van Virtual Reality tijdens het prikken van een infuus een meerwaarde is voor deze patiëntencategorie.’

Vierde bril

Wetenschappelijk bewijs voor de inzet van VR is er, zegt Jos. ‘In Isala willen we vooral ontdekken of deze technologie ook praktisch en structureel is in te zetten in een zorgpad. Naast deze drie pilots hebben wij een vierde VR-bril die ingezet kan worden voor kortere experimenten.’

Innovatie

De zorg staat voor grote uitdagingen als het gaat om een tekort aan personeel, vergrijzing en (on-) betaalbaarheid van de zorg. Jos: ‘Daar kunnen wij alleen op reageren door de manier waarop we zorg leveren steeds opnieuw uit te vinden. VR staat in de zorg nog in de kinderschoenen, maar heeft de potentie om het werk leuker en eenvoudiger te maken – en is daarom het verkennen waard.’

 

Gerelateerd nieuws