ISALA

Weergave

Om u de beste leesbaarheid te bieden, kunt u hier het lettertype en de achtergrondkleur naar wens aanpassen.

Lettertype


Achtergrond

Eetteam voor jonge kinderen

Behandeling van eet- en drinkproblemen

Eetproblemen bij jonge kinderen komen veel voor. Voor adviezen en informatie over eetproblemen kunnen ouders in eerste instantie terecht bij bijvoorbeeld het consultatiebureau. Soms neemt het eetprobleem grotere vormen aan en wordt het eten een (emotionele) strijd. Ook kunnen zorgen ontstaan over de groei, ontwikkeling en gezondheid van het kind. Bij ernstige problemen rond het eten, kan behandeling door ons eetteam een oplossing bieden. Hier leest u over de verschillende oorzaken van eetproblemen en krijgt u informatie over het eetteam.

Oorzaken eet- en drinkproblemen bij jonge kinderen

Eet­ en drinkproblemen bij jonge kinderen kunnen veel verschillende oorzaken hebben. Een medische oorzaak bijvoorbeeld, zoals afwijkingen aan de slokdarm, een open gehemelte of een verstoorde ontwikkeling van het aanleren van eet­ en drinkgedrag. Ook kinderen die als zuigeling luchtwegproblemen hebben gehad of bijvoorbeeld een hartoperatie hebben ondergaan, kunnen eetproblemen hebben. Eetproblemen komen echter ook voor bij kinderen zonder medische aandoening. Belangrijk is dan om samen met u, als ouders, te kijken op welke manier u met uw kind op een voor u acceptabele wijze kunt eten.

Voor wie is het eetteam bedoeld?

Het eetteam behandelt kinderen van 0 tot en met 4 jaar met ernstige eetproblemen. We noemen eetproblemen ernstig wanneer u als ouder/verzorger of wanneer behandelaars zich grote zorgen maken over het eetgedrag van uw kind. Dit kan zijn omdat het eetprobleem leidt tot slechte groei of wanneer sondevoeding noodzakelijk is. Ook kan het eten een ernstig probleem worden als uw kind blijft weigeren om te eten en u niet meer weet wat u nog kunt doen om uw kind te laten eten.

Hoe werkt het eetteam?

Bij het ontstaan en het in stand houden van eetproblemen kunnen veel verschillende factoren een rol spelen. Deze zijn voor elk kind anders. Daarom is het belangrijk om kinderen met eetproblemen in een multidisciplinair team te behandelen. Dat wil zeggen dat verschillende specialisten met elkaar overleggen over de behandeling van kinderen met eetproblemen. Het eetteam komt regelmatig bijeen om de bevindingen met elkaar te bespreken. Verwijzing naar het eetteam vindt plaats via de huisarts of de kinderarts.

Hoe verloopt de behandeling?

Om een goed beeld te krijgen van de eetproblemen van uw kind, beoordeelt het eetteam welke aanvullende informatie nodig is om u en uw kind te kunnen helpen. Soms is een afspraak met een van de eetteamleden voldoende. Een dagobservatie wordt aanbevolen als meer teamleden informatie willen verzamelen. U verblijft dan samen met uw kind gedurende een dag op de kinderafdeling. Tijdens deze observatie heeft u afspraken met de verschillende eetteamleden enobserveert het eetteam enkele eetmomenten. Een eetmoment wordt, na uw toestemming, vastge­legd op video. Het eetteam bespreekt deze video-opname. Aanvullend onderzoek kan nog nodig zijn om eventuele medische oorzaken uit te sluiten.

Voorstel voor vervolgbehandelingen

Afhankelijk van de bevindingen, doet het eetteam een behandelvoorstel. Een behandeling kan bijvoorbeeld bestaan uit logopedische begeleiding, video­interactiebegeleiding of gesprekken met de orthopedagoog/psycholoog.

Wie zitten in het eetteam?

Kinderarts                                         Mw. J. Bekhof
Logopedisten                                    Mw. J. Goudswaard 
                                                        Mw. I. Ronner
Diëtisten                                            Mw.  Schutte
Orthopedagoog/psycholoog              Dhr. R. Veenstra
Pedagogisch medewerker                  Mw. L. Broer 
                                                        Mw. M. Dijk

Tot slot

Heeft u vragen naar aanleiding van deze informatie, neemt u dan gerust contact op met de polikliniek Kindergeneeskunde. Wij zijn telefonisch bereikbaar van 08.30 tot 17.00 uur,
t (038) 424 50 50.


9 juli 2013 5851 Nee

Stuur door

Door onderstaande invulvelden in te vullen, stuurt u deze informatie gemakkelijk door.
Aan emailadres*
   
Uw naam Uw emailadres*
   
Bericht