Contact
  1. 5123-Borstverkleining

​Pijnklachten in de rug, nek en schouders is een veelvoorkomend gevolg bij te zware borsten. Er zijn ook vrouwen die de cupmaat van de borsten niet vinden passen bij de rest van het lichaam. Een borstverkleining kan dan uitkomst bieden.

Vrouwen die een borstverkleinende operatie laten uitvoeren, doen dit meestal niet om mooie borsten te krijgen. Zware of slappe borsten kunnen zowel psychisch als lichamelijk een zware last zijn. De borsten kunnen gevoelig of zelfs pijnlijk zijn. Ook kan door het gewicht van de borsten pijn in de schouders, de rug en de hals ontstaan en snoeren bh­-bandjes diep in de huid van de schouder. Zware borsten zitten bovendien in de weg bij een groot aantal sporten en veel vrouwen hebben problemen bij het vinden van passende kleding. Bij wrijving en broeien van de huid onder de borsten (smetten) kan een verkleinende operatie eveneens een oplossing bieden. Ook voor een borstlift kunt u bij ons terecht.

Mogelijkheden en verwachtingen

Natuurlijk houdt de plastisch chirurg bij een borstverkleinende operatie binnen bepaalde grenzen rekening met de gewenste cupmaat. Vanuit zijn of haar visie en ervaring heeft de chirurg een idee over de meest geschikte grootte. Dit advies komt meestal overeen met de wens van de vrouw die de operatie wil ondergaan. De plastisch chirurg kan echter geen garantie geven dat de operatie tot de gewenste grootte zal leiden.

Bij een borstverkleinende operatie vindt geen correctie plaats van het overtollige weefsel dat bij sommige vrouwen doorloopt van de oksel naar de rug. Dit kan soms lijden tot ezelsoren (ook wel ‘dogears’ genoemd).

Littekens

Na de operatie zijn de borsten kleiner en steviger, maar er zijn wel blijvende littekens. Hoe deze littekens eruit zien, verschilt per persoon. Ze kunnen vrij dik, rood en gevoelig worden. Dit herstelt zich meestal na verloop van maanden: de zwelling en gevoeligheid nemen dan af. De littekens worden meestal smaller en witter, maar kunnen ook breder worden.

Grootte

Soms zijn de borsten niet helemaal gelijk van grootte. Ook de vorm en de gevoeligheid van de tepels kan anders zijn dan vóór de operatie. Borstvoeding is in principe mogelijk na een borstverkleining, maar dit is niet zeker. Onderzoek naar knobbeltjes of andere afwijkingen blijft na een borstverkleining goed uitvoerbaar.

Weefselonderzoek

Het verwijderde weefsel wordt voor onderzoek opgestuurd naar de patholoog­-anatoom om eventuele afwijkingen in het verwijderde klierweefsel op te sporen. Mocht dit bijzonderheden opleveren, dan hoort u dat van uw plastisch chirurg.

Voorbereiding

Mooi resultaat

Als u te zwaar bent, is het verstandig vóór een borstverkleinende operatie af te vallen om een beter resultaat te krijgen. Wanneer u dit na de operatie doet, verslappen de borsten namelijk weer. Als u op het streefgewicht bent gekomen, maakt u een afspraak met de plastisch chirurg. De operatie kan dan zonder onnodige risico's plaatsvinden, met een goede kans op een mooi resultaat.

Gebruikt u bloedverdunners?

Wanneer u bloedverdunnende medicijnen gebruikt (bijvoorbeeld coumarine, marcoumar, sinaspril, sintrom, ascal, APC, asprobruis, kinderaspirine) moet u dit melden tijdens uw eerste gesprek met de plastisch chirurg. Hij zal u vragen om drie tot tien dagen vóór de operatie met deze medicijnen te stoppen, eventueel in overleg met de trombosedienst. U krijgt hierover instructies van de plastisch chirurg.

Stoppen met roken

Nicotine vergroot de kans op problemen bij de wondgenezing. Daarom zal uw plastisch chirurg arts u dringend aanraden om minimaal zes weken vóór de operatie volledig te stoppen met roken. Ook adviseren wij u om te stoppen met het gebruiken van nicotinepleisters.

Ontharen

Vanaf zeven dagen voorafgaand aan de operatie mag u uw oksels niet meer zelf ontharen met tondeuse, scheermesje of ontharingscrème omdat u daarmee het risico op infecties na de operatie vergroot. Als de arts van mening is dat in uw situatie de oksels toch onthaard moeten worden, dan doet de operatieassistent dit vlak voor de operatie met een speciale tondeuse.

Pyjama

De opnameduur na een borstverkleinende operatie is één dag en een nacht. wij raden u aan om pyjama's met een voorsluiting mee te nemen. Verzorging van de operatiewond is dan gemakkelijker.

Patroon

Op de dag van opname tekent de chirurg op de borsten het operatie­ patroon dat als leidraad dient tijdens de operatie.

Operatie

Een borstverkleining duurt gemiddeld twee uur en vindt plaats onder algehele verdoving (narcose). Er bestaan diverse operatietechnieken voor een borstverkleining. Uw plastisch chirurg informeert u vóór de operatie over de techniek van zijn keuze. Bij de meest gebruikte techniek wordt de borst verkleind door aan de onderkant huid, vet­ en klierweefsel te verwijderen. Zo ontstaat het eerste litteken.

Om een natuurlijke borstvorm te krijgen wordt een 'figuurnaad' aangelegd, van de tepel recht naar beneden. Dit wordt een tweede litteken. Vervolgens wordt de tepel verplaatst en soms wordt de tepelhof verkleind. Uiteindelijk ontstaat een ankervormig litteken.

Bij sommige technieken ontstaat er alleen een litteken rondom de tepelhof, eventueel in combinatie met een verticaal litteken.

Het is mogelijk dat de plastisch chirurg in het wondgebied drains (dunne slangetjes) achterlaat, die zijn verbonden met twee vacuümflesjes. Via de slangetjes kan het wondvocht en soms wat bloed uit het operatiegebied worden afgevoerd. Meestal zijn drains echter niet nodig.

Na de operatie

Direct na de operatie

Na een borstverkleinende operatie zijn de borsten verbonden met een absorberend verband. Als er drains zijn geplaatst, verwijdert de verpleegkundige deze na één of twee dagen, mits er nog maar weinig productie van wondvocht is. De eerste 24 uur na de operatie heeft u wat pijn. Daarna kunnen de borsten strak en gespannen aanvoelen. Dit gevoel verdwijnt geleidelijk.

Enkele dagen na de operatie

Enkele dagen na de operatie mag u weer douchen en een bh dragen. De voorkeur gaat uit naar een naadloze sport­bh, zonder beugels of baleinen en het liefst met een voorsluiting. De cupmaat van de bh is na de operatie kleiner geworden, maar de omvang is niet veranderd: 75E wordt dus bijvoorbeeld 75C. De bh wordt op de verpleegafdeling door een verpleegkundige aangemeten en via het ziekenhuis verstrekt. Geadviseerd wordt om de stevige sport­bh de eerste drie weken na de operatie dag en nacht te dragen.

Naar huis

U mag het ziekenhuis op dezelfde dag verlaten, als er geen complicaties zijn. U krijgt dan een afspraak mee voor het spreekuur van de plastisch chirurg. Tijdens dit bezoek verwijdert de doktersassistente zo nodig de hechtingen.

Thuis herstellen

Het is verstandig om voor de eerste week na thuiskomst hulp te regelen. Hoe meer rust u de operatiewond geeft, hoe mooier het litteken geneest. Na ongeveer drie weken kunt u de meeste dagelijkse werkzaamheden weer zelf verrichten en na zes weken kunt u weer voorzichtig wat gaan sporten. Massage met een crème of lotion kan de littekens sneller soepel maken. Vraag aan uw plastisch chirurg wanneer u hiermee mag beginnen.

Na de operatie ontstaat een sterke spanning in de weefsels. Het duurt daarom soms wel zes tot twaalf maanden voordat de borsten hun definitieve vorm hebben.

Resultaat

De resultaten van een borstverkleining stemmen meestal tot tevredenheid. Er kunnen echter geen garanties worden gegeven voor een goed resultaat of voor een absolute symmetrie van de borsten. Bovendien duurt het zeker zes tot twaalf maanden voor de borsten hun definitieve vorm hebben. Het uiteindelijke resultaat kan soms wat tegenvallen door ongelijkheid van de borsten of door verminderde gevoeligheid van de tepels.

Ook de littekens kunnen minder fraai worden, meestal als gevolg van het huidtype of een gestoorde wondgenezing. Littekens zijn ook gevoelig voor zonlicht, zodat u zeker het eerste jaar zowel in de zon als onder de zonnebank de littekens moet bedekken. Soms is een tweede operatie nodig om een optimaal resultaat te bereiken. Door pilgebruik, zwangerschap of gewichtstoename kunnen de borsten weer groter worden. De borsten kunnen ook weer verslappen, bijvoorbeeld door vermagering of zwangerschap.

Risico's en complicaties

Een borstverkleinende operatie heeft dezelfde risico's als elke andere operatie. Een wond kan nabloeden of er kan een infectie optreden. Ook kan de wond op één of meer plaatsen iets gaan wijken. In de meeste gevallen geneest dit echter weer zonder problemen. In zeldzame gevallen is de bloedcirculatie in de wondranden onvoldoende en kan een deel van het borstweefsel afsterven. De kans op deze complicaties is echter kleiner als er geen sprake is van overgewicht. U kunt daar dus zelf wat aan doen.

Na de operatie kan het gevoel in de tepels verminderd of zelfs geheel verdwenen zijn. Vaak komt het gevoel weer terug, maar niet altijd volledig. Tot enkele maanden na de operatie kunt u af en toe steken in de borst voelen. Deze pijnsteken zijn echter onschuldig en verdwijnen vanzelf met de tijd.

Tot slot zijn er de normale risico's van een narcose. Deze risico's zijn niet groter of kleiner dan bij een andere ingreep. De anesthesioloog bespreekt deze met u.

Vergoeding

Als u lichamelijke klachten heeft die veroorzaakt worden door uw zware borsten bestaat er een mogelijkheid dat de borstverkleining wordt vergoed vanuit uw zorgverzekering. Raadpleeg daarvoor uw polisvoorwaarden voor meer informatie. Als de borstverkleining valt onder uw verzekering dan heeft u voor een consult een verwijzing nodig van uw huisarts. Is de ingreep alleen cosmetisch dan kunt u rechtstreeks bij ons een afspraak maken zonder een verwijzing.

Verantwoording tekst

Voor het schrijven van deze informatie heeft Isala gebruikgemaakt van voorlichtingsmateriaal van de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met:

Plastische chirurgie

088 624 56 36 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)

Ziekenhuis St. Jansdal in Harderwijk

Chirurgie
0341 463 777 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 16.30 uur)

Laatst gewijzigd 4 oktober 2023 / 5123