Contact
  1. 5199-Hokkende vinger

Een hokkende vinger is een aandoening van de pezen in de hand die de vingers buigen. Deze buigpezen lopen als kabels van de onderarmspieren door een ‘tunnel’ van weefsel en bot naar de vingers en de duim. Om het soepel bewegen van de pezen mogelijk te maken hebben de pezen een glad omhulsel, de zogenaamde peesschede.

Een hokkende vinger treedt op:

  • wanneer er een knobbeltje of een lokale zwelling in de pees ontstaat en/of;
  • doordat de peesschede vernauwd is.

Door deze verdikking (of vernauwing) kan de pees maar moeilijk door de opening van de peesschede. De pees loopt dan als het ware vast tijdens het buigen (afbeelding 1). We spreken dan van een hokkende vinger.

Medische illustratie hokkende vinger
Afbeelding 1: Hokkende vinger (trigger finger) 


Aanvankelijk kan de pees met enige moeite nog wel langs de plaats van vastlopen getrokken worden, maar in de meeste gevallen gaat dit met pijn gepaard. Het bewegingspatroon dat daardoor ontstaat, lijkt erg op dat van een vinger die de trekker (trigger) van een pistool overhaalt. Vandaar ook de benaming ‘trigger finger’. Bij een poging tot strekken gebeurt vaak hetzelfde in tegenovergestelde richting. 

Vicieuze cirkel

Wanneer de pees hokt of blijft steken, raakt de pees geïrriteerd en gaat ontsteken en verder opzwellen. Dit veroorzaakt een vicieuze cirkel van ontsteking, zwelling, hokken en opnieuw ontsteken. Soms komt de vinger helemaal vast te zitten (‘op slot’) en kan dan niet meer gestrekt of gebogen worden.

Symptomen

De hokkende vinger of duim begint vaak met een vervelend gevoel aan de basis van de vinger of duim. In sommige gevallen is er een zwelling in dit gebied zichtbaar of voelbaar. Wanneer de vinger gaat hokken of op slot zit, lijkt het soms alsof het probleem zich in het middelste gewricht van de vinger of het eindgewricht van de duim bevindt.

Oorzaken

De oorzaak van een hokkende vinger is niet altijd duidelijk. De aandoening ontstaat soms na een zware inspanning of abnormaal gebruik van de hand. Soms is er sprake van een verwonding van een pees, soms een irritatie zoals eerder beschreven. De aandoening komt vaker voor bij patiënten met reuma, jicht en suikerziekte.

Behandeling

Het doel van de behandeling is ervoor te zorgen dat de pees niet langer blijft steken en dat de vinger of duim weer zonder pijn volledig bewogen kunnen worden. De zwelling van de pees en peesschede moet verminderd worden om de pees weer soepel heen en weer te kunnen bewegen.

Het slikken van ontstekingsremmende medicijnen of het inspuiten hiervan in de peesschede kan de zwelling en pijn verminderen en soms de klachten doen verdwijnen. Het dragen van een spalkje of het aanpassen van de activiteiten zodat de vinger rust krijgt, kan soms ook helpen. De handtherapeut kan u hierbij praktische adviezen geven.

Wanneer al deze vormen van behandeling niet succesvol zijn, kan de plastisch chirurg een operatie aanbevelen. Deze operatie wordt poliklinisch uitgevoerd, onder plaatselijke verdoving. Een enkele keer kan gekozen worden voor regionale of algehele verdoving (narcose); de ingreep vindt dan plaats in dagbehandeling.

Operatie

Bij de operatie maakt de plastisch chirurg een kleine huidsnede en maakt hij de peesschede ter plaatse van de zwelling in de pees open. De beweeglijkheid van de vinger is meteen na de operatie weer normaal. De vicieuze cirkel van ontsteking, zwelling, hokken en opnieuw ontsteken wordt dan doorbroken.

De aangedane vinger moet meteen na de operatie regelmatig gebogen en gestrekt worden om verklevingen te voorkomen. De geopereerde hand kan gewoonlijk snel na het verwijderen van de hechtingen (na twee weken) weer normaal gebruikt worden.

Sommige patiënten ervaren na de operatie nog enige tijd een lichte zwelling ter plaatse van het litteken of een stijfheid van de vinger. In de meeste gevallen is geen handtherapie nodig.

Complicaties

Er bestaat altijd een kans op complicaties, zoals een bloeduitstorting of infectie. Die kans is echter klein. Het specifieke risico van deze operatie is het ontstaan van letsel van kleine zenuwtakjes, waardoor het gevoel in de omgeving van de wond gestoord kan raken.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u ons bellen met de locatie waar u onder behandeling bent:

Zwolle, Kampen of Heerde

Plastische chirurgie
088 624 56 36 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)

Meppel of Steenwijk

Plastische chirurgie
088 624 56 36 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)

Ziekenhuis St. Jansdal

Polikliniek Chirurgie
(0341) 463 777 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 16.30 uur)

Kunt u niet komen? Laat het ons snel weten, dan maken wij een nieuwe afspraak.

Laatst gewijzigd 18 maart 2022 / 5199

Gerelateerde folders