Contact
  1. 5357-Urodynamisch onderzoek
Punt Coronavirus (COVID-19) Bent u patiënt, begeleider of bezoeker? Hier vindt u belangrijke informatie over uw bezoek aan Isala.

Urodynamisch onderzoek vindt vaak plaats bij klachten zoals bemoeilijkt plassen (obstructie) of ongewild urineverlies (incontinentie). Het doel van het urodynamisch onderzoek is na te gaan wat de oorzaak is van plasklachten.

Ook als er in combinatie met plasproblemen nog andere aandoeningen zijn (bijvoorbeeld van het zenuwstelsel) of de oorzaak van de klachten niet duidelijk is, kan de uroloog door middel van het urodynamisch onderzoek nader inzicht krijgen in de oorzaak van het probleem. Zo kan de uroloog een gericht behandelingsadvies geven.

Urodynamisch onderzoek is een onderzoek naar de functie van de lage urinewegen: blaas en afsluitmechanisme. Het is een inwendig onderzoek.

Door middel van dunne slangetjes die via de plasbuis en endeldarm ingebracht worden, kunnen metingen worden verricht van de blaasinhoud, blaasdruk, afsluiting van de blaas, eventuele urineverlies, uitstroomsnelheid van de urine, en spanning in de bekkenbodemspieren. De meetresultaten worden met een computer verwerkt. Het onderzoek duurt ongeveer 45 tot zestig minuten.

In deze folder leest u meer over het onderzoek.

Voorbereiding

Voorbereiding thuis

Het onderzoek vindt poliklinisch plaats. Een verpleegkundige voert het onderzoek uit. Probeer ongeveer twee uur vóór het onderzoek niet meer te plassen maar wel extra te drinken, zodat u met een goed gevulde blaas naar de polikliniek komt. Als u een verblijfskatheter in heeft via de plasbuis of via de buik hoeft u niet met een volle blaas te komen. Ook niet als u zichzelf katheteriseert. Als u een stoma heeft, dan graag extra materiaal meenemen.

Heeft u een urineweginfectie of klachten van een urineweginfectie? Neem dan contact op met de polikliniek Urologie.

Menstruatie is geen probleem, het onderzoek kan dan gewoon doorgaan.

U mag op de dag van het onderzoek gewoon eten en drinken.

Melden

Voor elke afspraak in het ziekenhuis meldt u zich met uw identiteitsbewijs (ID, paspoort of rijbewijs) aan bij een aanmeldzuil. Als u de stappen van aanmelden heeft doorlopen, verschijnt op het scherm hoe laat en bij welke afdeling u moet zijn. Ook ziet u op het scherm of er een wachttijd is bij het spreekuur. Alle afspraakgegevens worden geprint op uw afsprakenticket.

U hoeft pas kort voor het tijdstip van uw afspraak op de polikliniek te zijn. Tot die tijd kunt u plaatsnemen in de centrale hal of in de passage. Als het tijdstip van uw afspraak nadert, gaat u naar de polikliniek waar u een afspraak heeft. Daar aangekomen houdt u uw afsprakenticket opnieuw voor een aanmeldzuil. Op het scherm verschijnt in welke wachtruimte u plaats kunt nemen.

Heeft u een afspraak in Isala Diaconessenhuis Meppel? Volg dan routenummer 39.

Bent u verhinderd?

Als u door ziekte of een andere dringende reden verhinderd bent uw afspraak na te komen, neem dan zo snel mogelijk contact op met de polikliniek Urologie. In uw plaats kunnen we dan een andere patiënt helpen.

Uroflowmetrie

Voorafgaand aan het urodynamisch onderzoek vindt er een uroflowmetrie plaats. Dit is net als het urodynamisch onderzoek een onderzoek van uw plaspatroon.

Wij vragen u te komen met een goed gevulde blaas. Dit betekent niet dat uw blaas zo vol is, dat u uw plas niet langer op kunt houden. Ons advies is om de dagen voorafgaand aan het onderzoek uw plaspatroon bij te houden, zodat u weet hoeveel tijd er ongeveer mag zitten tussen uw laatste toiletbezoek en uw afspraak op de polikliniek.

Wanneer u zich aan de balie meldt voor het onderzoek, kunt u aan de secretaresse aangeven dat u een plastest (uroflowmetrie) moet doen en dat u graag gelijk wilt plassen. De verpleegkundige neemt u vervolgens mee naar een behandelkamer voor het onderzoek.

Tijdens het onderzoek wordt u verzocht in een soort trechter te plassen. Deze registreert de hoeveelheid urine, de kracht van de straal en de snelheid waarmee u plast. Na afloop wordt bepaald of u alles heeft uitgeplast, door middel van een echo.

Als u een verblijfskatheter in heeft via de plasbuis of via de buik hoeft u deze test niet te doen. Ook niet als u zichzelf katheteriseert. 

Urodynamisch onderzoek  volwassenen

Tijdens het urodynamisch onderzoek zit u op een soort toilet met twee stickers op uw billen en één op uw been. Deze stickers hebben als doel de spierspanning van uw  bekkenbodem te meten. Ook wordt een katheter in uw endeldarm gebracht, deze registreert uw buikdruk. Vervolgens wordt de plasbuis verdoofd met glijstof en brengt de verpleegkundige een dunne katheter in uw blaas. Indien u al een buikkatheter heeft (via de onderbuik in de blaas), wordt het onderzoek meestal via deze ingang uitgevoerd en niet via plasbuis.
De buikkatheter wordt dan verwisseld voor een soortgelijke katheter en na het onderzoek weer verwisseld voor een nieuwe buikkatheter.

Via de katheter in de blaas wordt de blaas éen of meerder keren gevuld met steriel water. Tijdens het vullen meet een computer de druk in uw blaas en plasbuis. Via de katheter in uw endeldarm wordt de druk in de buik gemeten.  Tijdens het onderzoek kunnen testen worden uitgevoerd, dit gebeurt met name bij vrouwen. Een voorbeeld is het verzoek om te hoesten, om onderzoek te doen naar ongewild urineverlies (incontinentie).

De blaas wordt tijdens het onderzoek gevuld, totdat u aangeeft dat u een normale drang tot plassen heeft.  Vervolgens vraagt de verpleegkundige u uit te plassen langs de blaaskatheter of via de normale weg als het onderzoek via de buikkatheter wordt uitgevoerd.

Bij vrouwen wordt de blaas hierna vaak nogmaals gevuld voor een laatste test die staand op een matje wordt uitgevoerd. Na dit laatste onderzoek worden katheters en plakkers verwijderd, kunt u nogmaals uitplassen en is het onderzoek afgelopen.

Soms wil de uroloog tijdens het onderzoek röntgenfoto's maken. In dat geval assisteert een laborant bij het onderzoek. In plaats van steriel water wordt nu contrastvloeistof gebruikt om uw blaas te vullen. Als u zwanger bent, kunnen er geen röntgenfoto's worden gemaakt vanwege de straling. Wilt u dit melden voordat het onderzoek plaatsvindt? 

Urodynamisch onderzoek kinderen

Het onderzoek bij kinderen vindt in principe op dezelfde manier plaats als bij volwassenen. Als uw kind een buikkatheter heeft, wordt via deze katheter de blaas gevuld en wordt er geen katheter via de plasbuis ingebracht. Soms wordt er op de operatiekamer tijdens een blaasonderzoek (cystoscopie) al een katheter via de plasbuis ingebracht die gebruikt kan worden voor het urodynamisch onderzoek. Meestal worden tijdens het onderzoek ook röntgenfoto’s van de blaas en nieren gemaakt en is er dus ook een laborant met een röntgenapparaat aanwezig.

Tijdens het onderzoek mag uw kind een dvd kijken (deze mag uw kind ook meenemen van thuis) of zelf een tablet of ipad meenemen.

Lees voor een uitgebreide uitleg de folder Video-urodynamisch onderzoek bij kinderen.

Als u zwanger bent, kunt u niet met uw kind mee in de onderzoeksruimte vanwege röntgenstraling. Wilt u dit dan ook voorafgaand aan het onderzoek aan een van onze medewerkers doorgeven? 

Nazorg

De uroloog bespreekt met u de uitslag van het onderzoek. Eventueel krijgt u hiervoor een afspraak. Na het onderzoek kunt u vrijwel direct naar huis. Gebruik van eigen auto of openbaar vervoer is geen probleem. Houd er wel rekening mee dat u soms wat vaker moet plassen.

Bij kinderen wordt de uitslag direct na het onderzoek met u besproken.

Bijwerkingen

U kunt op de dag van het onderzoek last hebben van een pijnlijk en branderig gevoel tijdens en na het plassen. Ook kan een verhoogde plasdrang aanwezig zijn. Dit komt doordat de plasbuis geïrriteerd kan zijn door de katheter.

Bij sommige patiënten kunnen bovengenoemde klachten enkele dagen aanwezig zijn. Dit is niet verontrustend. In enkele gevallen treedt bloedverlies op via de plasbuis. Het is raadzaam na het onderzoek veel te drinken.

Als u na het onderzoek langer dan twee dagen klachten houdt, veel pijn of koorts (meer dan 38,5 graden Celcius) krijgt, of als u aanmerkelijk moeilijker kunt plassen, neem dan contact op met uw behandelend arts.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met de locatie waar u onder behandeling bent:

Zwolle

Urologie
(038) 4242740 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)

Meppel

Urologie
(0522) 233822 (bereikbaar van maandag tot een met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)

Kunt u niet komen? Laat het ons snel weten, dan maken wij een nieuwe afspraak. 

Verantwoording

Voor het schrijven van deze informatie heeft Isala gebruikgemaakt van een brochure van de Nederlandse Vereniging voor Urologie.

Laatst gewijzigd 4 november 2020 / 5357 / 328053