Contact
 1. 5357-Urodynamisch onderzoek

Urodynamisch onderzoek vindt vaak plaats bij klachten zoals bemoeilijkt plassen (obstructie) of ongewild urineverlies (incontinentie). Het doel van het urodynamisch onderzoek is na te gaan wat de oorzaak is van plasklachten. In deze folder leest u meer over het onderzoek. Zo bent u goed voorbereid.

Ook als in combinatie met plasproblemen er nog andere aandoeningen zijn (bijvoorbeeld van het zenuwstelsel) of de oorzaak van de klachten niet duidelijk is, kan de uroloog met een urodynamisch onderzoek nader inzicht krijgen in de oorzaak van het probleem. Zo kan de uroloog een gericht behandelingsadvies geven.

Urodynamisch onderzoek is een onderzoek naar de functie van de lage urinewegen: blaas en afsluitmechanisme. Het is een inwendig onderzoek.

Met dunne slangetjes die via de plasbuis en endeldarm ingebracht worden, kunnen metingen worden verricht van:

 • blaasinhoud
 • blaasdruk
 • afsluiting van de blaas
 • eventueel urineverlies
 • uitstroomsnelheid van de urine
 • spanning in de bekkenbodemspieren.

De meetresultaten worden met een computer verwerkt. Het onderzoek duurt ongeveer 45 tot zestig minuten.

Voorbereiding

Voorbereiding thuis

 • Het onderzoek vindt poliklinisch plaats.
 • Een verpleegkundige doet het onderzoek.
 • Probeer ongeveer twee uur vóór het onderzoek niet meer te plassen, maar wel extra te drinken. Zodat u met een goed gevulde blaas naar de polikliniek komt. 
 • Heeft u een verblijfskatheter in via de plasbuis of buik? Dan hoeft u niet met een volle blaas te komen. Ook niet als u zichzelf katheteriseert. 
 • Heeft u een stoma? Neem dan extra materiaal mee.
 • Heeft u een urineweginfectie of klachten van een urineweginfectie? Neem dan contact op met de polikliniek Urologie.
 • Bij menstruatie kan het onderzoek gewoon doorgaan.
 • Draagt u een vaginale ring of kubus? Deze kan blijven zitten tijdens het onderzoek.
 • U mag op de dag van het onderzoek gewoon eten en drinken.

Melden

Lees in de folder 'Aanmelden bij de digitale aanmeldzuil' hoe u zich kunt aanmelden.

Bent u verhinderd?

Als u door ziekte of een andere dringende reden verhinderd bent uw afspraak na te komen, neem dan zo snel mogelijk contact op met de polikliniek Urologie. In uw plaats kunnen we dan een andere patiënt helpen.

Uroflowmetrie

 • Voorafgaand aan het urodynamisch onderzoek vindt er een uroflowmetrie plaats. Dit is net als het urodynamisch onderzoek een onderzoek van uw plaspatroon.
 • Kom alstublieft met een goed gevulde blaas. Dit betekent niet dat uw blaas zo vol is, dat u uw plas niet langer op kunt houden.
 • Wij adviseren u om de dagen voorafgaand aan het onderzoek, uw plaspatroon bij te houden. Zo weet u hoeveel tijd er ongeveer mag zitten tussen uw laatste toiletbezoek en uw afspraak op de polikliniek.
 • Als u zich aan de balie meldt, kunt u bij de secretaresse aangeven, dat u een plastest (uroflowmetrie) moet doen. En dat u graag gelijk wilt plassen. De verpleegkundige neemt u dan mee naar een behandelkamer voor het onderzoek.
 • Tijdens het onderzoek plast u in een soort trechter. Deze registreert de hoeveelheid urine, de kracht van de straal en de snelheid waarmee u plast. Na afloop bekijken we of u alles heeft uitgeplast met een echo.
 • Heeft u een verblijfskatheter in via de plasbuis of buik? Dan hoeft u deze test niet te doen. Ook niet als u zichzelf katheteriseert. 

Urodynamisch onderzoek volwassenen

 • Tijdens het urodynamisch onderzoek zit u op een soort toilet met twee stickers op uw billen en één op uw been.
 • Deze stickers meten de spierspanning van uw bekkenbodem. 
 • Ook krijgt u een katheter in uw endeldarm of vagina. Deze registreert uw buikdruk. 
 • Als u een darmstoma heeft en/of de endeldarm niet gebruikt kan worden, zal de katheter in het stoma gelegd worden. Hetzelfde geldt voor een urinestoma.
 • Vervolgens wordt de plasbuis verdoofd met glijstof en brengt de verpleegkundige een dunne katheter in uw blaas.
 • Via de katheter in de blaas, wordt de blaas één of meerdere keren gevuld met steriel water.
 • Tijdens het vullen meet een computer de druk in uw blaas en plasbuis.
 • Via de katheter in uw endeldarm of vagina wordt de druk in de buik gemeten.
 • Tijdens het onderzoek kunnen testen worden uitgevoerd. Dit gebeurt vooral bij vrouwen. Zo vragen wij u bijvoorbeeld om te hoesten. Daarmee kunnen we zien of er sprake is van ongewild urineverlies (incontinentie).
 • De blaas wordt tijdens het onderzoek gevuld, totdat u aangeeft dat u een normale drang tot plassen heeft.
 • Vervolgens vraagt de verpleegkundige u uit te plassen langs de blaaskatheter. Of via de normale weg als het onderzoek via de buikkatheter wordt uitgevoerd.
 • Bij vrouwen wordt de blaas hierna vaak nog een keer gevuld voor een laatste test, die staand op een matje wordt uitgevoerd.
 • Na dit laatste onderzoek worden katheters en plakkers verwijderd. En kunt u nogmaals uitplassen en is het onderzoek afgelopen.
 • Soms wil de uroloog tijdens het onderzoek röntgenfoto's maken. Dan assisteert een laborant bij het onderzoek.
 • In plaats van steriel water, wordt een steriele contrastvloeistof gebruikt om uw blaas te vullen.
 • Bent u zwanger? Geef het dan aan voordat het onderzoek plaatsvindt. We maken dan geen röntgenfoto's vanwege de straling. 

Urodynamisch onderzoek kinderen

 • Het onderzoek bij kinderen vindt in principe op dezelfde manier plaats als bij volwassenen.
 • Als uw kind een buikkatheter heeft, wordt hiermee de blaas gevuld. Er wordt dan geen katheter via de plasbuis ingebracht.
 • Soms wordt op de operatiekamer tijdens een blaasonderzoek (cystoscopie) al een katheter via de plasbuis ingebracht. Deze kan dan gebruikt worden voor het urodynamisch onderzoek.
 • Meestal worden tijdens het onderzoek ook röntgenfoto’s van de blaas en nieren gemaakt. Dan is ook een laborant met een röntgenapparaat aanwezig.
 • Tijdens het onderzoek mag uw kind een filmpje kijken op een zelf meegenomen tablet.

Lees voor uitgebreide uitleg de folder Video-urodynamisch onderzoek bij kinderen.

Bent u zwanger? Dan kunt u niet met uw kind mee in de onderzoeksruimte vanwege röntgenstraling. Wilt u dit dan ook voorafgaand aan het onderzoek aan een van onze medewerkers doorgeven? 

Nazorg

 • De uroloog bespreekt met u de uitslag van het onderzoek. Eventueel krijgt u hiervoor een afspraak.
 • Na het onderzoek kunt u meestal gelijk naar huis.
 • Gebruik van eigen auto of openbaar vervoer is geen probleem. Houd er wel rekening mee dat u soms wat vaker moet plassen.
 • Bij kinderen wordt de uitslag direct na het onderzoek met u besproken.

Bijwerkingen

 • U kunt op de dag van het onderzoek last hebben van een pijnlijk en branderig gevoel tijdens en na het plassen.
 • Ook kan een verhoogde plasdrang aanwezig zijn. Dit komt doordat de plasbuis geïrriteerd kan zijn door de katheter.
 • Bij sommige patiënten kunnen bovengenoemde klachten enkele dagen aanwezig zijn. Dit is niet erg.
 • Soms heeft u bloedverlies via uw plasbuis. Wij raden u dan ook aan om na het onderzoek veel te drinken.
Wanneer contact opnemen?
Als u na het onderzoek langer dan twee dagen klachten houdt, veel pijn of koorts (meer dan 38,5 graden Celcius) krijgt, of als u aanmerkelijk moeilijker kunt plassen, neem dan contact op met uw behandelend arts.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met de locatie waar u onder behandeling bent:

Zwolle

Urologie
088 624 27 40 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)

Meppel

Urologie
088 624 96 33 (bereikbaar van maandag tot een met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)

Verantwoording

Voor het schrijven van deze informatie heeft Isala gebruikgemaakt van een brochure van de Nederlandse Vereniging voor Urologie.

Laatst gewijzigd 21 november 2023 / 5357 / 328053