Contact
  1. 5364-Slaapendoscopie

Uitleg en voorbereiding

U ondergaat binnenkort een slaapendoscopie om de oorzaak van uw snurken en slaapapneu op te sporen. Snurken en slaapapneu worden veroorzaakt door een vernauwing in de bovenste luchtweg. Tijdens dit onderzoek kan de KNO-arts terwijl u slaapt uw keel en neus onderzoeken. In deze folder leest u hoe dit onderzoek verloopt en hoe u zich op dit onderzoek kunt voorbereiden.

De slaapendoscopie

Uw KNO-arts heeft aan u voorgesteld om een slaapendoscopie te ondergaan. Om zo precies uit te zoeken waar de vernauwing ontstaat, terwijl u slaapt.

De vernauwing kan zitten in het traject van de neus tot aan de stembanden, maar vaker zit de vernauwing:

  1. op het niveau van het zachte gehemelte, de huig en de keelamandelen;
  2. op het niveau van de tongbasis en het strottenklepje.

Sommige mensen hebben een vernauwing op 1 niveau, anderen op beide niveaus in meer of mindere mate.

Tijdens de slaapendoscopie worden uw luchtwegen van neus tot aan stembanden bekeken. Ook wordt er gekeken wat er gebeurt als u naar uw linker- en rechterzij draait. Om te beoordelen of een MRA (snurkbeugel, zie folder Snurken en OSA)u kan helpen, wordt uw onderkaak zachtjes naar voren bewogen. Helpt dit, dan komt u in aanmerking voor een MRA.

Voor het onderzoek

Vooronderzoek

Na uw afspraak op de polikliniek Keel-, neus- en oorheelkunde plaatst de secretaresse van de afdeling u op de wachtlijst. Soms kan zij u ook meteen vertellen wanneer de slaapendoscopie zal plaatsvinden.

Preoperatief onderzoek

Als voorbereiding op de slaapendoscopie, ondergaat u een preoperatief onderzoek. De secretaresse van uw behandelend arts maakt voor u een afspraak op de polikliniek Preoperatief onderzoek. Meer informatie over dit onderzoek vindt u in de folder Diepe sedatie. Het is belangrijk dat u deze informatie goed leest, omdat u voor de slaapendoscopie nuchter moet zijn.

Dag van het onderzoek

U krijgt drie à vier weken voor het onderzoek telefonisch te horen wanneer de slaapendoscopie plaatsvindt. Als u al een snurkbeugel of neusspreider heeft, neemt u deze dan mee naar de scopie. Dan kan beoordeeld worden waarom deze niet voldoende helpt. Trek op de dag van het onderzoek makkelijk (los)zittende kleding aan. 

Onderzoek

De verpleegkundige prikt op de afdeling een infuusnaaldje in uw linkerhand of arm en plakt elektroden op uw borst om uw hartslag te meten. U wordt op een bed naar de kamer gebracht waar de slaapsendocopie zal plaatsvinden. De Sedatie Praktijk Specialist bevestigt een klein klemmetje op één van uw vingers, waarmee het zuurstofgehalte in het bloed wordt gecontroleerd. Uw bloeddruk wordt gemeten met een band om uw arm. Ook wordt er een zuurstofslangetje aangebracht onder uw neus. Alles wordt aangesloten op de bewakingsmonitor, waarna de procedure kan beginnen. Via het infuus wordt u in slaap gebracht. Als u diep genoeg slaapt, kijkt de KNO-arts met behulp van een flexibele scoop (een soort camera) in uw neus- en keelholte. Het onderzoek duurt vaak maar 10 tot 15 minuten. 

Na het onderzoek

Uitslaapkamer

Na het onderzoek rijden wij u naar de uitslaapkamer. Daar blijft u totdat u goed wakker bent en de controles in orde zijn. U krijgt hier iets te eten en te drinken. Ongeveer een uur na de slaapendoscopie bespreekt de KNO-arts met u wat hij gezien heeft tijdens het onderzoek. 

Weer naar huis

Na het gesprek met de KNO-arts mag u naar huis. Omdat u slaapmedicatie heeft gehad die uw beoordelingsvermogen 24 uur beïnvloedt:

  • mag u geen auto of andere voertuigen besturen;
  • mag u geen gevaarlijke machines bedienen;
  • kunt u beter geen belangrijke beslissingen nemen, bijvoorbeeld over financiële verplichtingen;
  • kunt u beter geen alcoholische dranken drinken.

Contact

Voor vragen over de opname kunt u mailen naar kno.opnameplanners@isala.nl.

Heeft u nog andere vragen, dan kunt u bellen met de locatie waar u onder behandeling bent:

Zwolle, Kampen of Heerde

Keel-, neus- en oorheelkunde
088 624 23 84 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)

Meppel of Steenwijk

Keel-, neus- en oorheelkunde
088 624 23 84 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)

Kunt u niet komen? Laat het ons snel weten, dan maken wij een nieuwe afspraak.

Daarnaast bestaat de mogelijkheid om de website van de Nederlandse Vereniging voor Keel-, Neus- en Oorheelkunde te raadplegen via www.kno.nl rubriek 'voorlichting'.

Laatst gewijzigd 11 maart 2022 / 5364 / 327700