Contact
  1. 5446-Wenkbrauwlift

​Het huidoverschot van de bovenoogleden kan versterkt worden door het hangen van de wenkbrauwen. Misschien stonden uw wenkbrauwen altijd al laag en is dit in de loop van de jaren verergerd. Een wenkbrauwlift biedt dan uitkomst.

Uw klachten zijn vergelijkbaar als bij een overschot aan huid van de bovenoogleden. Omdat de ruimte tussen wenkbrauw en wimpers te gering is geworden, is een ooglidcorrectie alleen niet de oplossing. Wij adviseren u dan een wenkbrauwlift. Het resultaat is een frisse open blik.

Er zijn drie manieren om een wenkbrauwlift uit te voeren:

  1. Er kan huid weggehaald worden vlak boven de wenkbrauwen of halverwege het voorhoofd.
  2. Er kan huid weggehaald worden ter plekke van de haarlijn of verder naar achteren.
  3. Er kan met behulp van een kijkoperatie een verhoging van de wenkbrauwen bereikt worden.

Elk van bovenstaande ingrepen heeft voor- en nadelen. Bij de ene techniek komt er een litteken direct boven de wenkbrauw, bij de andere weer midden op het voorhoofd. De plastisch chirurg bespreekt met u welke voor u het meest geschikt is. In deze folder vindt u een toelichting op deze drie ingrepen.

Voorbereiding op de operatie

  • Gebruikt u bloedverdunners (bijvoorbeeld coumarine, marcoumar, sinaspril, sintrom, ascal, APC, asprobruis, kinderaspirine)? Meld u dit dan tijdens uw eerste gesprek met de plastisch chirurg. Hij zal u waarschijnlijk vragen om drie tot tien dagen voor de operatie met deze medicijnen te stoppen. U krijgt hierover instructies van de plastisch chirurg.
  • Verwijder vóór de operatie make-up van uw gezicht (ook de ogen).

Operatie

Hieronder vindt u een toelichting op de drie mogelijkheden om een wenkbrauwlift uit te voeren:

Wenkbrauwlift door het verwijderen van huid vlak boven de wenkbrauwen of halverwege het voorhoofd

Deze ingreep is met name geschikt voor (oudere) patiënten die een gegroefd of gerimpeld voorhoofd hebben, of hun haar over het voorhoofd dragen. Het resultaat is namelijk een litteken op het voorhoofd dat in ieder geval de eerste drie maanden goed zichtbaar is.

U verblijft voor de ingreep op de afdeling Dagbehandeling. De ingreep gebeurt in de poliklinische operatiekamer. Vlak voor de operatie tekent de plastisch chirurg het huiddeel af dat moet worden weggenomen. De operatie vindt plaats onder plaatselijke verdoving; soms vindt tegelijkertijd een ooglidcorrectie plaats.

Bij de operatie verwijdert hij/zij huid van het voorhoofd. De wond wordt gehecht en afgeplakt met hechtpleisters. Het litteken komt vlak boven de wenkbrauw of in een rimpel te liggen.

Na de ingreep gaat u terug naar de afdeling Dagbehandeling. Het operatiegebied wordt gekoeld met ijs. U mag na een paar uur naar huis. De hechtingen worden na een week verwijderd op de polikliniek. Het litteken is na drie tot zes maanden niet meer erg opvallend. Zo nodig kunt u het litteken met maskerende crème camoufleren.

Wenkbrauwlift door het verwijderen van huid ter plaatse van de haarlijn

Deze ingreep is met name geschikt voor patiënten met een rimpelloos, hoog voorhoofd, die hun haar niet naar voren dragen. Door de ingreep worden de wenkbrauwen gelift. De haargrens kan zelfs iets worden verlaagd.

U verblijft voor de ingreep één of twee dagen op de afdeling Short stay. De operatie vindt plaats onder algehele verdoving (narcose); soms vindt tegelijkertijd een ooglidcorrectie plaats. Na de ingreep worden het behaarde hoofd en voorhoofd verbonden.

Het verband mag na enkele dagen op de polikliniek af. De hechtingen worden na een week verwijderd. Er blijft een litteken over dat nét achter de haarlijn komt te liggen, verborgen tussen de haren.

Endoscopische wenkbrauwlift

Dit is een vorm van een kijkoperatie (scopie = kijken). De wenkbrauwen worden gelift zonder huid weg te halen. De haarlijn kan door de ingreep iets verhoogd worden.

U verblijft voor de ingreep één of twee dagen op de afdeling Short stay. De operatie vindt plaats onder algehele verdoving (narcose) via vier tot zes kleine wondjes net achter de haargrens. Na de ingreep sluit de plastisch chirurg de wondjes met nietjes.

Het behaarde hoofd en voorhoofd worden verbonden. De nietjes en het verband worden na een week op de polikliniek verwijderd. Soms worden er schroefjes in de schedel geplaatst om de wenkbrauwen vast te zetten (te fixeren); deze worden na twee tot zes weken op de polikliniek verwijderd.

Na de operatie

Na de ingreep kunnen uw oogleden dik, blauw en gezwollen zijn. Het komt echter bijna nooit voor dat dit zo ernstig is dat u niets meer kunt zien. De ergste zwelling en verkleuring zullen meestal binnen tien dagen zijn verdwenen. Als het haar verbonden is met een hoofdverband, moet u dit tijdens het douchen droog houden.

Het verdient aanbeveling om thuis de oogleden/het voorhoofd de eerste dagen, elk uur vijf tot tien minuten, te koelen met in zakjes verpakte diepvriesdoperwtjes of met een ijsbril: dit is een speciale bril met gel die gekoeld kan worden in de koelkast (verkrijgbaar bij de drogist). Daarmee kunt u de pijn en zwelling tegengaan. Een pijnstiller is dan meestal niet nodig.

Om verdere zwelling te beperken is het van belang dat er zo min mogelijk druk op uw hoofd komt te staan. Dit houdt in dat u onder meer voorzichtig moet zijn met bukken, persen en tillen. Het kan soms plezierig zijn de eerste paar dagen na de ingreep een zonnebril te dragen. Het kan prettig zijn om 's nachts een extra kussen onder het hoofd te leggen.

Verband eraf

Na vijf tot zeven dagen verwijdert de doktersassistente op de polikliniek het verband en de hechtingen. Het gebruik van make-up is dan ook weer toegestaan. Eén tot zes weken later worden de schroefjes verwijderd, als deze geplaatst zijn. In de zon, maar ook onder de zonnebank moeten de littekens de eerste zes maanden goed worden bedekt. Denk hierbij aan een zonnebril of een zonnebrandcrème met een hoge beschermingsfactor.

Na ongeveer drie maanden kan het uiteindelijke resultaat worden beoordeeld. Vaak ervaren patiënten dat er meer licht de ogen in komt en dat het vermoeide gevoel ook verminderd is.

Risico's en complicaties

De wenkbrauwlift door het weghalen van huid in het voorhoofd onder plaatselijke verdoving (ingreep 1) heeft als belangrijkste complicatie de zeer geringe gevoelsstoornissen boven het litteken. Deze verdwijnen spoedig na de ingreep.

Soms bloedt de wond wat na. Over het algemeen stopt deze bloeding vanzelf. Als dit na enkele uren niet het geval is, moet u contact opnemen met de polikliniek Plastische Chirurgie.

Ook kan het voorkomen dat u uw ogen de eerste tijd na de operatie niet helemaal kunt openen of sluiten. Om de ogen te behoeden voor uitdroging zal de plastisch chirurg dan oogdruppels of zalf voorschrijven die het uitdrogen tegengaan.

In zeldzame gevallen kan een zogenaamde epitheelcyste (een holte met vocht en huidcellen) ontstaan in het litteken. Deze cyste kan chirurgisch worden verwijderd.

Nieuwe correctie

Het resultaat van een wenkbrauwcorrectie is meestal langdurig, maar als de huid en de spier boven de wenkbrauw verder verslappen, kan een nieuwe correctie nodig zijn. Ook als de oogleden niet geheel symmetrisch zijn, kan een nieuwe operatie noodzakelijk zijn.

Naast de bovenstaande complicaties treedt er na een wenkbrauwlift via de haarlijn (ingreep 2) vaak een forse zwelling van de oogleden op en is het gevoel van het behaarde hoofd grotendeels weg. Dit herstelt zich vaak maar ten dele.

Na een wenkbrauwlift via een kijkoperatie (ingreep 3) treden ook gevoelsstoornissen op die vaak enkele maanden duren. De vervelendste complicatie van de laatste twee ingrepen is beschadiging van de zenuw van de spieren van het voorhoofd. Het komt voor bij één op de 250 patiënten. Het voorhoofd kan dan niet meer gefronst worden. Gelukkig herstelt dit probleem zich weer spontaan.

Vergoeding

Raadpleeg uw polis of neem voordat u de met de behandeling begint contact op met uw zorgverzekeraar, zodat u precies weet of uw zorgverzekeraar uw behandeling wel of niet vergoedt.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met:

Plastische chirurgie

088 624 56 36 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)

Laatst gewijzigd 4 oktober 2023 / 5446