Contact
  1. 5503-Polsprothese - Reumachirurgie

Bij veel reumapatiënten beschadigt op den duur het polsgewricht. In het begin is er sprake van zwelling van de pols en pijnklachten. Het verdere verloop kan van patiënt tot patiënt verschillen. Perioden met geringe en heftiger klachten kunnen elkaar afwisselen. Op den duur kan de chronische gewrichtsontsteking het kraakbeen van het polsgewricht aantasten. Naast de pijn en de zwelling neemt de beweeglijkheid van het polsgewricht af. Uiteindelijk kan bij sommige patiënten de reuma 'uitgeblust' raken en de pols in een bepaalde stand verstijven.

Behandeling

De behandeling van de gewrichtsontsteking moet altijd bestaan uit medicijnen van uw reumatoloog. In perioden met een actieve ontsteking van het gewricht is beperking van de belasting van het gewricht nodig, net als gedoseerde rust. Soms kan een spalkje nuttig zijn.

Blijft de ontsteking van het polsgewricht bestaan, dan kan een operatie uitkomst bieden. Daarbij wordt het ontstoken weefsel verwijderd (het 'schoonmaken van het gewricht'). Hierdoor vermindert de pijn. Ook kan de operatie de beschadiging ten dele voorkomen. Dit is natuurlijk vooral zinvol als het kraakbeen van het gewricht nog niet is beschadigd.

In een latere fase, als het kraakbeen is beschadigd, gaat uw arts met u na of u gebaat bent bij een operatie of dat een uitwendige spalk een betere oplossing voor u is. Dit hangt natuurlijk af van de lichamelijke eisen die u stelt, uw leeftijd en de klachten.

Operatie

Een operatie kan bestaan uit een gedeeltelijke of volledige verstijving van de pols, waarna u uw hand nog wel kunt draaien. Een dergelijke operatie schrikt de patiënt in het begin af. Vaak wordt daarom eerst een uitwendige spalk aangemeten. Daardoor kunt u ervaren hoe het is om een stijve pols te hebben.

Polsprothese

Voor sommige patiënten is het belangrijk dat de pols kan blijven bewegen. Bij deze patiënten kan dan een polsprothese (een kunstgewricht) worden ingebracht. Of deze operatie ook bij u mogelijk is, hangt af van de kwaliteit van het bot, uw leeftijd en de eisen die u stelt aan uw hand.

Opname

Voor deze operatie moet u een nacht worden opgenomen. De operatie kan plaatsvinden onder lokale verdoving van uw gehele arm. Tijdens de operatie verwijdert de chirurg de aangetaste handwortelbeentjes en vervangt deze door een gewrichtsprothese. Na de operatie gaat uw onderarm voor één of twee weken in een gipsspalk. Hierna begint een periode van enkele weken waarbij u onder begeleiding van de afdeling Fysiotherapie in het ziekenhuis oefent.

Fysiotherapie

Na de operatie oefent u enkele weken intensief in het ziekenhuis onder begeleiding van de afdeling Fysiotherapie. Hiervoor moet u in het begin twee maal per week naar het ziekenhuis komen. U mag thuis uw hand voor lichte werkzaamheden gebruiken. Hoe lang fysiotherapie nodig is, verschilt per patiënt. In het algemeen moet u rekenen op minimaal drie maanden.

Complicaties

Complicaties van de operatie zijn de kans op een nabloeding of een infectie van de prothese. Vooral dit laatste is vervelend omdat de prothese dan moet worden verwijderd en op een later tijdstip opnieuw moet worden ingebracht. Ook bestaat de kans dat de prothese uit de kom schiet en weer teruggeplaatst moet worden; daarna volgen dan enkele weken in het gips. Soms blijkt dat er na de operatie een zenuw bekneld zit aan de handpalmzijde van de pols, waardoor tintelingen in de vingers optreden. Een operatie is nodig om dit op te lossen. Al deze complicaties zijn echter uiterst zeldzaam.

Na de operatie

De resultaten die patiënten behalen met de prothese zijn goed. De pijn vermindert aanzienlijk en de beweeglijkheid van de pols blijft behouden of verbetert. Dit hangt bijvoorbeeld af van de beweeglijkheid vóór de operatie, de activiteit van de reuma en uw lichamelijke gesteldheid. Een volledig normale pols en beweeglijkheid krijgt u echter niet.

Geen enkele gewrichtsprothese heeft het eeuwige leven. Mocht de prothese (die zelf niet slijt) echter gaan loszitten of mocht uw pols alsnog verstijven, dan kan in de toekomst een nieuwe prothese uitkomst brengen.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met de afdeling waar u onder behandeling bent:

Zwolle

Plastische chirurgie
088 624 56 36. (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 en 17.00 uur)

Kunt u niet komen? Laat het ons snel weten, dan maken we een nieuwe afspraak.

Laatst gewijzigd 30 november 2021 / 5503