Contact
  1. 5717-Vaccinaties voor mensen met hiv

Onderzoek toont aan dat sommige ziekten vaker en eerder voorkomen bij mensen met hiv dan bij mensen zonder hiv. Daarom adviseren wij mensen die met hiv geïnfecteerd zijn soms om bepaalde vaccinaties te halen. Deze vaccinaties zijn in deze folder op een rij gezet. Bespreek met uw arts of verpleegkundig specialist van het Hiv-behandelcentrum welke vaccinaties voor u belangrijk zijn.

Pneumokokken (streptococcus pneumonia)

Een longontsteking met een pneumokokkenbacterie komt vaker voor bij mensen met hiv. We adviseren alle mensen met hiv een vaccinatie tegen de pneumokokkenbacterie. Vooral als u eerder een longontsteking had, COPD heeft of als u drugs gebruikt met een injectienaald. Een volledige vaccinatie tegen de pneumokokkenbacterie bestaat uit twee prikken. De tweede prik krijgt u na twee maanden. Iedere vijf jaar moet u de vaccinatie herhalen. Een vaccinatie is zinvol als de waarden van uw CD4-cellen boven de 200 zijn.  Vraag bij het Hiv-behandelcentrum hoe u deze vaccinatie kunt regelen.

Griep (influenza)

Een griepinfectie (influenzavirus) kan ernstiger verlopen bij mensen met hiv. Daarom adviseren wij om elk jaar de griepprik te halen. U ontvangt hiervoor een oproep van uw huisarts. Het is wel belangrijk om elk jaar te beoordelen of een griepprik in uw situatie zinvol is. De waarden van uw CD4-cellen moet boven de 100 en liefst boven de 200 zijn.

Hepatitis

Hepatitis is een ontsteking van de lever. Deze ontsteking wordt veroorzaakt door een virus. De meest voorkomende vormen zijn hepatitis A, hepatitis B en hepatitis C. Medewerkers van het Hiv-behandelcentrum kunnen u vertellen of een vaccinatie voor u zinvol is.

Hepatitis A

U kunt besmet raken met het hepatitis A-virus door eten of drinken dat vervuild  is met ontlasting waar het virus in zit.  Ook kan het virus zich verspreiden door seksueel contact, met name door anale seks . Besmetting kan ziekteverschijnselen veroorzaken die enkele maanden aanhouden, zoals onder andere geelzucht, moeheid, misselijkheid, koorts.

U kunt zich laten vaccineren tegen hepatitis A bij de GGD of uw huisarts. Een volledige vaccinatie tegen hepatitis A bestaat uit twee prikken. De eerste prik tegen hepatitis A geeft één jaar bescherming. De tweede prik krijgt u na minimaal zes maanden en geeft u een bescherming van zeker dertig jaar.

Hepatitis B

Het hepatitis B-virus komt voor in bloed, sperma, voorvocht en vaginaal vocht. Het virus wordt door bloed-bloed contact en door seksueel contact overgedragen. Als u nog nooit Hepatitis B heeft gehad of nog niet gevaccineerd bent, kunt u zich laten vaccineren tegen dit virus bij onder andere de GGD of uw huisarts. Een volledige vaccinatie tegen hepatitis B bestaat uit drie prikken, verdeeld over een half jaar. Laat een maand na de laatste prik controleren of de vaccinatie goed zijn werk heeft gedaan omdat u een verminderde afweer hebt. Er wordt dan onderzocht in het bloed hoeveel antistoffen uw lichaam heeft aangemaakt. De vaccinatie is voor u zinvol als de waarde van uw CD4-cellen boven de 350 zijn en de virale lading niet vindbaar.

Hepatitis C

Het hepatitis C-virus wordt overgedragen door bloed-bloed contact en door seksueel contact waarbij waarschijnlijk bloed vrijkomt. Tegen hepatitis C bestaat geen vaccin. Het virus is wel goed te behandelen.

Waterpokken (varicella zoster)

Bij mensen met hiv die nog nooit waterpokken hebben gehad kan een eerste infectie met het waterpokkenvirus ernstiger verlopen. Komt u uit een gebied waar waterpokken niet veel voorkomt, bijvoorbeeld Afrika? Dan kan een vaccinatie tegen waterpokken zinvol zijn. De waarden van uw CD4-cellen moet boven de 200 zijn en de virale lading niet vindbaar. De vaccinatie bestaat uit twee prikken. De tweede prik krijgt u na vier tot acht weken.
Overleg met het hiv-behandelcentrum of een vaccinatie voor u zinvol is.

Gordelroos (varicella zoster)

Gordelroos wordt veroorzaakt door hetzelfde virus als de waterpokken. Het virus wordt opnieuw actief in uw lichaam omdat uw afweersysteem minder goed werkt.  Mensen met hiv hebben een hoger risico op gordelroos. Vooral mensen ouder dan 50 jaar en mensen die eerder gordelroos hebben gehad. We adviseren u daarom zich te vaccineren tegen gordelroos. Het geldt ook voor mensen die een laag aantal CD4-cellen (onder 200) of  vaak een aantoonbare hiv virale lading hebben. Daarom wordt bij mensen met hiv een vaccinatie tegen gordelroos aanbevolen. Een volledige vaccinatie bestaat uit twee prikken. De tweede prik krijgt u na twee maanden.  U kunt de medewerkers van het Hiv-behandelcentrum om meer informatie vragen.

Kosten

Een vaccinatie is meestal gratis. Soms zijn er wel kosten aan verbonden. Neem contact op met uw zorgverzekeraar met vragen over uw situatie.  

Op reis of op vakantie?

Heeft u hiv en gaat u op reis of op vakantie? Laat u dan adviseren over vaccinaties die nodig zijn voor het land waar u naartoe gaat. Hier zijn speciale organisaties voor, zoals de GGD.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met afdeling waar u onder behandeling bent.

Zwolle

Interne geneeskunde  
(088) 624 3350 (bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur).

Laatst gewijzigd 24 februari 2023 / 5717

Gerelateerde folders