Contact
  1. 5717-Vaccinaties voor mensen met hiv
Punt Coronavirus (COVID-19) Bent u patiënt, begeleider of bezoeker? Hier vindt u belangrijke informatie over uw bezoek aan Isala.

Onderzoek toont aan dat sommige ziekten vaker en eerder voorkomen bij mensen met hiv dan bij mensen zonder hiv. Daarom adviseren wij mensen die met hiv geïnfecteerd zijn soms om bepaalde vaccinaties te halen. Deze vaccinaties zijn in deze folder op een rij gezet. Bespreek met uw arts of verpleegkundig specialist welke vaccinaties voor u belangrijk zijn.

Longontsteking (pneumokokkenbacterie)

Een longontsteking met een pneumokokkenbacterie komt vaak voor bij mensen met hiv. Vooral bij een laag CD4-aantal is de kans op een longontsteking groter. Daarom wordt soms bij een CD4-aantal hoger dan 200/mm3 een vaccinatie geadviseerd. Ook wordt dan geadviseerd om deze vaccinatie na 5 jaar nog een keer te halen.

Griep (influenza)

Griep kan ernstiger verlopen bij mensen met hiv. Daarom adviseren wij om elk jaar de griepprik te halen. U ontvang hiervoor een oproep van uw huisarts. Het is wel belangrijk om elk jaar te beoordelen of een griepprik in uw situatie zinvol is. Het aantal CD4-cellen moet boven de 100/mm3 zijn, liever nog boven de 200/mm3.

Hepatitis

Hepatitis is een ontsteking van de lever. Deze ontsteking wordt veroorzaakt door een virus. De meest voorkomende vormen zijn Hepatitis A, Hepatitis B en Hepatitis C. Medewerkers van Isala Hiv-behandelcentrum kunnen u vertellen of een vaccinatie zinvol is.

Hepatitis A

U kunt besmet raken met Hepatitis A door eten of drinken dat vervuild is met ontlasting waar het virus in zit. Ook kan dit virus zich verspreiden door seksueel contact, vooral via anale seks. U kunt zich laten vaccineren tegen Hepatitis A bij onder andere de GGD en uw huisarts.

Hepatitis B

Het virus Hepatitis B komt voor in bloed, sperma, voorvocht en vaginaal vocht. Het virus verspreidt zich via bloedcontact en door seksueel contact.

Als u nog nooit Hepatitis B heeft gehad, kunt u zich laten vaccineren tegen dit virus bij onder andere de GGD of uw huisarts. Bij de GGD is deze vaccinatie meestal gratis.

Hepatitis C

Hepatitis C wordt verspreid door bloed op bloed contact en door seksueel contact waarbij waarschijnlijk bloed vrijkomt. Tegen Hepatitis C bestaat geen vaccin.

Op reis of op vakantie?

Heeft u hiv en gaat u op reis of op vakantie? Laat u dan adviseren over vaccinaties die nodig zijn voor het land waar u naartoe gaat. Hier zijn speciale organisaties voor, zoals de GGD.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met de locatie waar u onder behandeling bent:

Zwolle

Interne geneeskunde
T 088 624 33 50 (bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)

Met medisch inhoudelijke vragen kunt u terecht bij de verpleegkundig specialist van het Hiv-behandelcentrum:
T 088 624 44 79 (bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur).

Kunt u niet komen? Laat het ons snel weten, dan maken wij een nieuwe afspraak.

Laatst gewijzigd 4 maart 2022 / 5717

Gerelateerde folders