Contact
 1. 5815-Myocardscan tijdens dagopname

Onderzoek naar (dreigend) zuurstoftekort in het hart

Uw cardioloog heeft een myocardscan voor u aangevraagd. Bij een myocardscan wordt bekeken of er een (dreigend) zuurstoftekort in het hart is. Dit gebeurt met de zogeheten SPECT-camera. In deze folder leest u meer over dit onderzoek.

Voorbereiding thuis

U hoeft voor dit onderzoek niet nuchter te zijn. Het is wel belangrijk dat u vanaf 24 uur vóór het onderzoek geen koffie, thee, ijsthee, cola, energiedrankjes, drinkt en chocolade of bananen eet. Daarnaast gelden er andere belangrijke voorbereidingen.

U heeft een vragenlijst gekregen en – in sommige gevallen – ook een labformulier. Houdt u rekening met het volgende:

 • De doktersassistent(e) benadert u één à twee werkdagen voor het onderzoek telefonisch. Wij bellen u met een anoniem nummer. Zij/hij stelt u nog enkele vragen. Ook is er dan gelegenheid zelf vragen te stellen.
  Als u overdag moeilijk bereikbaar bent, wilt u dan alstublieft zelf contact opnemen met onze afdeling en vragen naar de doktersassistent(e)? Bij voorkeur tussen 13.30 en 16.00 uur.
 • Het is mogelijk dat u na het onderzoek niet aan het verkeer mag deelnemen. Zorgt u ervoor dat er op de dag van het onderzoek een begeleider beschikbaar is voor de terugreis.
 • Als u een labformulier gekregen heeft, moet u voorafgaand aan het onderzoek uw bloed laten prikken bij het laboratorium. Dit is ook mogelijk op de ochtend van de dagopname, voordat u zich bij de polikliniek meldt. Vergeet u niet het labformulier mee te nemen naar het laboratorium?

Let op
Het onderzoek kan niet doorgaan als:

 • u in de 48 uur voorafgaand aan het onderzoek de medicijnen Persantin (dipyridamol) of Asasantin gebruikt;
 • u in de 24 uur voorafgaand aan het onderzoek koffie, thee, ijsthee, cola (ook geen cafeïnevrije koffie, thee of cola), cafeïnehoudende energiedrankjes drinkt en chocolade of bananen eet;
 • u in de 24 uur voor het onderzoek coffeïnehoudende pijnstillers gebruikt. Verder mag u uw medicijnen gewoon innemen, tenzij wij u hierover telefonisch informeren.

Neem contact op

Wilt u in de volgende gevallen tijdig contact met ons opnemen:

 • als u niet kunt komen (minstens 24 uur van tevoren doorgeven);
 • als u moeilijk te prikken bent;
 • als u verzorging nodig heeft;
 • als u (mogelijk) zwanger bent of borstvoeding geeft.

Dag van het onderzoek

Voor het onderzoek (en in verband met het infuus) is het prettig als u ruimzittende kleding draagt (bijvoorbeeld met losse boorden en zonder strakke mouwen) die u gemakkelijk kunt aan- en uittrekken. Verder is het verstandig om warme kleding (zoals een vestje of jasje) aan te trekken in verband met de airco in het dagverblijf.

Op de dag van het onderzoek mag u ’s ochtends een licht ontbijt gebruiken, bijvoorbeeld één of twee sneetjes brood of een beschuit met een glas melk, water of vruchtensap. Diabeten adviseren wij daarnaast de dosis insuline aan te passen aan de voedselinname. Overleg dit eventueel met uw arts.

Wij verzoeken u het volgende mee te nemen:

 • het ingevulde formulier dagopname myocard;
 • als u een medicatielijst heeft en deze meeneemt, dan hoeft u de medicatie niet op het formulier in te vullen.

Melden

Locatie Isala Diaconessenhuis Meppel

Het onderzoek vindt plaats op locatie Isala Diaconessenhuis in Meppel. Volg vanaf de hoofdingang routenummer 45a naar de afdeling op de eerste verdieping. U kunt hier plaatsnemen in wachtkamer 2. De doktersassistent(e) haalt u daar op. Vanaf dat moment kan uw begeleider niet meer mee.

Na een eerste gesprek (intakegesprek) brengt de doktersassistent(e) u naar het dagverblijf. Dit is een ruimte (zonder bedden) waar u aan een tafel kunt plaatsnemen. Gedurende de dag op de afdeling Nucleaire geneeskunde is de doktersassistent(e) uw aanspreekpunt bij wie u terecht kunt met uw vragen. Overigens verzoeken we u de afdeling niet te verlaten voordat de onderzoeken zijn afgerond.

Verloop van het onderzoek

 • U krijgt een infuus in uw arm. Via dit infuus krijgt u de vaatverwijdende stof Adenosine toegediend. Deze stof zorgt ervoor dat uw hart zich moet inspannen. Dit noemen we de myocard na inspanning. De stof kan ook lichte bijwerkingen veroorzaken, zoals een warm gevoel en/of lichte benauwdheid.
 • Terwijl u op het onderzoeksbed ligt, vragen wij u gedurende zes minuten in zachte balletjes te knijpen. Tijdens deze inspanning wordt via het infuus een radioactieve vloeistof toegediend.
 • Vervolgens krijgt u een reep chocolade waarvan u de helft direct moet opeten met een kop koffie of thee.
 • Een kwartier voor de foto’s drinkt u drie bekers water. 
 • Een uur na toediening worden de foto’s gemaakt. Het maken van de foto’s duurt 15 minuten.
 • Na het onderzoek krijgt u koffie of thee en kunt u een lunch gebruiken. De doktersassistent(e) verzorgt dit. Daarna moet u nuchter blijven vanwege eventuele vervolgonderzoeken in de middag.
 • Heeft u een bijzonder dieet, breng dan uw eigen lunch mee. 
 • Als u na 10.30 uur voor het onderzoek komt, krijgt u in plaats van de chocolade een broodje kaas. Vervolgens kunt u uw lunch gebruiken.
 • Tijdens het onderzoek mag u niet roken.

Vervolg van de dag

 • Rond de middag (tussen 11.00 en 14.00 uur) vindt er een artsenoverleg plaats. Hier wordt besloten of u naar huis kunt of dat het middaggedeelte voor u van toepassing is. Dit is per persoon verschillend. Wij willen benadrukken dat het al dan niet volgen van het middaggedeelte niets wil zeggen over de uitslag van de myocardscan.
 • Na het artsenoverleg krijgt u gelegenheid om te bellen met uw begeleiding, zodat zij weten hoe laat u opgehaald kunt worden.
 • ’s Middags kunt u worden ingepland voor hooguit drie onderzoeken, eveneens op onze afdeling. Bijvoorbeeld een myocardscan in rust, een calciumscore of een aanvullend onderzoek van de bloedvaten (CTA). Bij een CTA wordt gebruik gemaakt van röntgenstraling en een contrastmiddel.
 • De doktersassistent(e) zal u van tevoren informeren over de onderzoeken.
 • Na het laatste onderzoek kunt u naar huis.

Risico’s en bijwerkingen jodiumhoudende contrastvloeistof

Als er bij het onderzoek gebruik wordt gemaakt van contrastvloeistof via het infuus, dan kan een allergische reactie optreden. De kans hierop is klein en is de afgelopen jaren sterk afgenomen door verbetering van de jodiumhoudende contrastvloeistoffen.

Allergische reacties

Soms kunnen contrastvloeistoffen bij toediening via het infuus een overgevoeligheidsreactie veroorzaken. Dit betreft meestal een milde reactie (niezen, jeuk of galbulten) die optreedt binnen een uur na het onderzoek. In zeldzame gevallen kan een ernstige reactie (shock) ontstaan. Het is daarom belangrijk te weten of u overgevoelig bent voor contrast. Reacties op contrastvloeistof treden in de regel binnen één uur na de injectie op. U wordt daarom altijd goed geobserveerd bij de injectie, zodat wanneer nodig een eventuele reactie meteen kan worden behandeld.

Heeft u eerder last gehad van een allergische reactie toen röntgencontrastvloeistof bij u gebruikt werd? Of bent u overgevoelig voor jodiumhoudende stoffen? Neem dan vooraf contact op met uw behandelend arts, zodat eventuele voorzorgsmaatregelen genomen kunnen worden of gekozen kan worden voor een alternatief onderzoek.

Verstoring nierfunctie

Bij onderzoek met een jodiumhoudend contrastmiddel is het van belang dat uw nieren goed werken. Door de toediening van de contrastvloeistof bestaat de kans dat de nierfunctie achteruitgaat. Om de nierfunctie te bepalen is bloedonderzoek nodig. In sommige gevallen moeten, op basis van het bloedonderzoek, voorzorgsmaatregelen genomen worden om het risico op nierfunctievermindering te verkleinen. Bekijk voor meer informatie over het voorkomen van nierfunctieverslechtering als gevolg van jodiumhoudende contrastvloeistof de folder 'Contrastpoli'.

Radioactieve stof

De radioactieve stof die u toegediend heeft gekregen, levert geen gevaar op voor uw gezondheid en verlaat op natuurlijke wijze uw lichaam.

Risico’s bij toedienen radioactieve stof

Als u een onderzoek op de afdeling Nucleaire geneeskunde moet ondergaan, krijgt u meestal door een naald of een infuus een radioactieve stof toegediend in een bloedvat. Hierbij kunnen enkele complicaties optreden.

Mogelijke complicaties:

 • Regelmatig: een blauwe plek (hetanoom) op de plaats van de toediening.
 • Zelden: de naald of het infuus zit niet goed en de radioactieve stof komt niet in de de bloedbaan. Dit kan soms kortdurend pijnlijk zijn.

Uitslag

Alle foto’s die van uw hart zijn gemaakt (’s ochtends en eventueel ’s middags), worden door een nucleair geneeskundige en een cardioloog beoordeeld. De uitslag wordt doorgestuurd naar uw behandelend specialist, die de uitslag met u bespreekt.

Let op
Als u binnen 3 dagen na het onderzoek gaat vliegen, is het belangrijk dat u dit aan ons doorgeeft. De radioactieve vloeistof kan het alarm van een detectiepoortje op het vliegveld activeren. U krijgt daarom een vliegbrief mee. Voor de brief hebben we de datum van de heen- en terugreis nodig en de vliegduur.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met de afdeling Nucleaire geneeskunde.
U belt met de afdeling in Zwolle, óók als u op een andere locatie onder behandeling bent.

 

Zwolle

Nucleaire geneeskunde
088 624 52 38 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur)

Kunt u niet komen? Laat het ons snel weten, dan maken wij een nieuwe afspraak.

Bijlage: Formulier dagopname myocard

Wilt u het formulier dagopname myocard uitprinten en meenemen naar uw afspraak.

Laatst gewijzigd 30 november 2021 / 5815 / L

Myocardscan

In overleg met uw cardioloog krijgt u een myocardscan. Hierbij wordt bekeken of er een (dreigend) zuurstoftekort in het hart is. Door middel van een SPECT-camera worden er beelden gemaakt van de doorbloeding van de hartspier (myocard). Ook helpt de scan bij het vaststellen of u vernauwde kransslagaders heeft.

Hoe kunt u zich voorbereiden op het onderzoek en wat kunt u verwachten tijdens uw verblijf in het ziekenhuis? Met deze fotoreportage krijgt u een beeld van de voorbereidingen, de ingreep, onze afdeling en de dagelijkse handelingen.

Scan

Voorbereiding

De doktersassistent(e) benadert u één à twee werkdagen voor het geplande onderzoek telefonisch. Zij/hij stelt u nog enkele vragen. Ook is er dan gelegenheid zelf vragen te stellen.

Telefonisch contact

Aanmelden

 

U meldt zich aan met uw identiteitsbewijs bij de aanmeldzuil in de Centrale hal. Op het scherm en uw ticket verschijnt hoe laat wij u op de afdeling verwachten. Vervolgens gaat u naar de afdeling Nucleaire geneeskunde (V4.5).

 

Aanmeldzuil

Balie

 

Daar aangekomen meldt u zich bij de balie en kunt u in de wachtruimte plaatsnemen. Het is verstandig een bekende mee te nemen, omdat u na het onderzoek niet zelf mag autorijden.

 

Aanmelden bij de balie

Wachtruimte

De doktersassistent(e) haalt u op uit de wachtruimte.

Verpleegkundige loopt met de patiënt naar de kamer

Verloop onderzoek

De doktersassistent(e) informeert u over het verloop van het onderzoek. Uw bloeddruk wordt gemeten en u overhandigt een actueel medicatieoverzicht van uw apotheek en de ingevulde vragenformulieren.

Gesprek met verpleegkundige

Laborant

De doktersassistent(e) brengt u naar de wachtruimte voor het onderzoek. Het is niet mogelijk iemand mee te nemen naar de wachtruimte. U wordt opgehaald door de laborant.

Wachtruimte

Inspanningsonderzoek

U krijgt een inspanningsonderzoek. U wordt aangesloten op ECG-apparatuur. De laborant spuit een medicijn (voor nabootsen inspanning) en radioactieve vloeistof in via een infuus. Gedurende 6 minuten knijpt u in balletjes, voor verminderen van bijwerkingen.

Onderzoek

45-60 minuten wachten

Het infuus blijft altijd zitten. U wacht nu 45 tot 60 minuten. U krijgt een halve reep chocolade of een boterham met kaas (minder last van lever/ galblaas bij het maken van de foto's).

Chocolade eten

Foto's

Na de wachttijd worden foto's gemaakt. De SPECT-CT camera vangt de straling van de toegediende radioactieve stof op. Zo ontstaat een beeld van uw hart en bloedvoorziening van het hart.

Scan

Beoordelen foto's

De opnames duren ongeveer 15 minuten. Na het onderzoek neemt u weer plaats in de wachtruimte. De nucleaire geneeskundige en cardioloog beoordelen de foto’s en bekijken of eventuele vervolgonderzoeken nodig zijn.

Beelden bekijken

CT onderzoek

Er kan ook een CT onderzoek van de kransslagaders nodig zijn om te beoordelen of er vernauwingen zitten in de kransslagaders. Hiervoor wordt de hartslag gemeten omdat deze tijdens het onderzoek rustig moet zijn. Bij de foto's wordt dan ook een contrastvloeistof ingespoten.

Hartslag voelen

Weer naar huis

Als het onderzoek klaar is, kan uw partner of een familielid u ophalen. Daarna mag u naar huis. Een nucleair geneeskundige en een cardioloog beoordelen alle foto’s die van uw hart zijn gemaakt. De uitslag krijgt u van uw behandelend specialist.

 

In de lift
Scan
Telefonisch contact
Aanmeldzuil
Aanmelden bij de balie
Verpleegkundige loopt met de patiënt naar de kamer
Gesprek met verpleegkundige
Wachtruimte
Onderzoek
Chocolade eten
Scan
Beelden bekijken
Hartslag voelen
In de lift

Gerelateerde folders