Contact
  1. 8244-Myocardscan in rust

Uw cardioloog heeft een myocardscan voor u aangevraagd. Met een myocardscan wordt bekeken of er een (dreigend) zuurstoftekort in het hart is. Dit gebeurt met de zogeheten SPECT-camera. De SPECT-camera maakt foto’s van de doorbloeding van de hartspier (myocard). In deze folder leest u meer over dit onderzoek.

Voorbereiding

  • Bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Geef dit dan voorafgaand aan uw onderzoek aan ons door.
  • U kunt op de dag van het onderzoek gewoon uw medicijnen innemen.
  • Als het onderzoek in de ochtend plaatsvindt, mag u licht ontbijten, bijvoorbeeld één of twee sneetjes brood of beschuit.
  • Als het onderzoek in de middag plaatsvindt, kunt u normaal ontbijten en licht lunchen.

Melden

Voor uw afspraak meldt u zich bij binnenkomst aan bij de aanmeldzuil. Dit doet u met uw identiteitsbewijs (ID, paspoort of rijbewijs). Als u de stappen heeft doorlopen, ontvangt u een afsprakenticket. Hierop staat de tijd van uw afspraak, de wachttijd en de route. Heeft u een afspraak in het Hoofdgebouw (V) in Zwolle? Dan komt u opnieuw een aanmeldzuil tegen op de verdieping waar u de afspraak heeft. U kunt in de aangegeven wachtruimte plaatsnemen.

Het onderzoek

  • U krijgt een injectie met een radioactieve stof. Na de injectie krijgt u een reep chocolade waarvan u de helft direct op moet eten.
  • Op het met u afgesproken tijdstip komt u terug voor het maken van de foto’s. Een kwartier voordat we de foto’s maken, moet u drie bekers water drinken.
  • Het maken van de foto’s duurt ongeveer 15 minuten.

Radioactieve vloeistof

De radioactieve vloeistof die u krijgt toegediend, levert geen gevaar op voor uw gezondheid en verlaat op natuurlijke wijze uw lichaam.

Risico’s toedienen radioactieve vloeistof

Als u een onderzoek op de afdeling Nucleaire geneeskunde ondergaat, krijgt u meestal via een naald of een infuus een radioactieve vloeistof toegediend in een bloedvat. Hierbij kunnen enkele complicaties optreden.

Mogelijke complicaties:

  • Regelmatig: blauwe plek (hematoom) op de plaats van de toediening.
  • Zelden: de naald of het infuus zit niet goed en de radioactieve vloeistof komt niet in de bloedbaan. Dit kan soms kortdurend pijnlijk zijn.

Uitslag

De uitslag van het onderzoek is niet meteen bekend. De afdeling Nucleaire geneeskunde stuurt de uitslag van het onderzoek naar uw behandelend arts, die u erover informeert.

Let op
Als u binnen 3 dagen na het onderzoek gaat vliegen, is het belangrijk dat u dit aan ons doorgeeft. De radioactieve vloeistof kan het alarm van een detectiepoortje op het vliegveld activeren. U krijgt daarom een vliegbrief mee. Voor de brief hebben we de datum van de heen- en terugreis nodig en de vliegduur.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met de afdeling Nucleaire geneeskunde.
U belt met de afdeling in Zwolle, óók als u op een andere locatie onder behandeling bent.

Zwolle

Nucleaire geneeskunde
088 624 52 38 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur)

Kunt u niet komen? Laat het ons snel weten, dan maken wij een nieuwe afspraak.

Laatst gewijzigd 5 augustus 2022 / 8244

Myocardscan

In overleg met uw cardioloog krijgt u een myocardscan. Hierbij wordt bekeken of er een (dreigend) zuurstoftekort in het hart is. Door middel van een SPECT-camera worden er beelden gemaakt van de doorbloeding van de hartspier (myocard). Ook helpt de scan bij het vaststellen of u vernauwde kransslagaders heeft.

Hoe kunt u zich voorbereiden op het onderzoek en wat kunt u verwachten tijdens uw verblijf in het ziekenhuis? Met deze fotoreportage krijgt u een beeld van de voorbereidingen, de ingreep, onze afdeling en de dagelijkse handelingen.

Scan

Voorbereiding

De doktersassistent(e) benadert u één à twee werkdagen voor het geplande onderzoek telefonisch. Zij/hij stelt u nog enkele vragen. Ook is er dan gelegenheid zelf vragen te stellen.

Telefonisch contact

Aanmelden

 

U meldt zich aan met uw identiteitsbewijs bij de aanmeldzuil in de Centrale hal. Op het scherm en uw ticket verschijnt hoe laat wij u op de afdeling verwachten. Vervolgens gaat u naar de afdeling Nucleaire geneeskunde (V4.5).

 

Aanmeldzuil

Balie

 

Daar aangekomen meldt u zich bij de balie en kunt u in de wachtruimte plaatsnemen. Het is verstandig een bekende mee te nemen, omdat u na het onderzoek niet zelf mag autorijden.

 

Aanmelden bij de balie

Wachtruimte

De doktersassistent(e) haalt u op uit de wachtruimte.

Verpleegkundige loopt met de patiënt naar de kamer

Verloop onderzoek

De doktersassistent(e) informeert u over het verloop van het onderzoek. Uw bloeddruk wordt gemeten en u overhandigt een actueel medicatieoverzicht van uw apotheek en de ingevulde vragenformulieren.

Gesprek met verpleegkundige

Laborant

De doktersassistent(e) brengt u naar de wachtruimte voor het onderzoek. Het is niet mogelijk iemand mee te nemen naar de wachtruimte. U wordt opgehaald door de laborant.

Wachtruimte

Inspanningsonderzoek

U krijgt een inspanningsonderzoek. U wordt aangesloten op ECG-apparatuur. De laborant spuit een medicijn (voor nabootsen inspanning) en radioactieve vloeistof in via een infuus. Gedurende 6 minuten knijpt u in balletjes, voor verminderen van bijwerkingen.

Onderzoek

45-60 minuten wachten

Het infuus blijft altijd zitten. U wacht nu 45 tot 60 minuten. U krijgt een halve reep chocolade of een boterham met kaas (minder last van lever/ galblaas bij het maken van de foto's).

Chocolade eten

Foto's

Na de wachttijd worden foto's gemaakt. De SPECT-CT camera vangt de straling van de toegediende radioactieve stof op. Zo ontstaat een beeld van uw hart en bloedvoorziening van het hart.

Scan

Beoordelen foto's

De opnames duren ongeveer 15 minuten. Na het onderzoek neemt u weer plaats in de wachtruimte. De nucleaire geneeskundige en cardioloog beoordelen de foto’s en bekijken of eventuele vervolgonderzoeken nodig zijn.

Beelden bekijken

CT onderzoek

Er kan ook een CT onderzoek van de kransslagaders nodig zijn om te beoordelen of er vernauwingen zitten in de kransslagaders. Hiervoor wordt de hartslag gemeten omdat deze tijdens het onderzoek rustig moet zijn. Bij de foto's wordt dan ook een contrastvloeistof ingespoten.

Hartslag voelen

Weer naar huis

Als het onderzoek klaar is, kan uw partner of een familielid u ophalen. Daarna mag u naar huis. Een nucleair geneeskundige en een cardioloog beoordelen alle foto’s die van uw hart zijn gemaakt. De uitslag krijgt u van uw behandelend specialist.

 

In de lift
Scan
Telefonisch contact
Aanmeldzuil
Aanmelden bij de balie
Verpleegkundige loopt met de patiënt naar de kamer
Gesprek met verpleegkundige
Wachtruimte
Onderzoek
Chocolade eten
Scan
Beelden bekijken
Hartslag voelen
In de lift

Gerelateerde folders