Contact
 1. 5955-Onderzoek zwangerschapsdiabetes

Met een glucosemeting kan zwangerschapsdiabetes worden vastgesteld. Het onderzoek wordt uitgevoerd bij het Diagnosepunt. Hier leest u hoe het onderzoek verloopt.

Zwangerschapsdiabetes komt voor bij een op de twintig zwangerschappen. Het is een vorm van diabetes (suikerziekte) tijdens de zwangerschap. Zwangerschapsdiabetes ontstaat meestal na de 24ste week van de zwangerschap en verdwijnt meestal na afloop van de zwangerschap.

Er is sprake van zwangerschapsdiabetes als de hoeveelheid glucose in uw bloed (bloedglucosewaarde) te hoog is. De hoeveelheid glucose in het bloed wordt geregeld door het hormoon insuline. Dit hormoon zorgt ervoor dat lichaamscellen glucose kunnen opnemen. Tijdens een zwangerschap is het belangrijk dat de bloedglucosewaarde zo veel mogelijk binnen de normale waarden blijft.

Glucosemeting

Om vast te stellen of u zwangerschapsdiabetes heeft, wordt er een glucosemeting of glucosetolerantietest uitgevoerd. Dit onderzoek vindt plaats bij het Diagnosepunt, of Isala Meppel.

 • Diagnosepunt Spanjaardweg 29 Zwolle, 
  Gebouw A
 • Isala Meppel Hoogeveenseweg 38 Meppel
  Bloedafname, route 50

Voorbereiding

Zo kunt u zich voorbereiden op de test:

 • Maak een afspraak voor de test via het Isala contactcentrum 088 624 23 77. Zij zijn bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 08.30 – 17.00, of maak een afspraak via MijnIsala.
 • Neem het aanvraagformulier dat u van uw huisarts, verloskundige of gynaecoloog heeft gekregen mee naar uw afspraak.
 • Volg vanaf drie dagen voor de test het eetpatroon dat u normaal gesproken ook doet.
 • Op de dag van de test moet u nuchter komen. Dat betekent dat u vanaf acht uur vóór de test niets meer mag eten. U mag wel water en thee zonder suiker drinken.

Verloop van het onderzoek

De test duurt maximaal twee en een half uur. Hieronder staat het onderzoek stap voor stap beschreven. 

 • Een medewerker van de bloedafname neemt een buisje bloed af uit uw arm.
 • Tijdens het onderzoek/de wachttijd mag u niet eten, drinken en roken. Alleen een beetje water (maximaal 1 glas) is toegestaan. Blijf tijdens het wachten in de wachtruimte van het laboratorium, voor het geval u onwel wordt.
 • Voorafgaand aan de tweede test krijgt u een glas water waarin 113 ml Nutrical (75 gram glucose) is opgelost, te drinken. Twee uur nadat u de glucoseoplossing heeft ingenomen, wordt opnieuw bloed afgenomen.

Uitslag van het onderzoek

De uitslag van het onderzoek is dezelfde dag nog bekend en wordt naar uw huisarts, verloskundige of gynaecoloog (afhankelijk van wie het onderzoek heeft aangevraagd) verzonden. Mocht de uitslag afwijkend zijn, dan wordt u gebeld door een medewerker van het Diabetescentrum. Zij bespreekt het vervolgtraject met u.

Contact

Heeft u nog vragen over de test, dan kunt u bellen met het Contactcentrum van Isala 088 624 23 77. Bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 08.30-17.00 uur. Of neem contact op met uw verwijzer; huisarts, verloskundige of gynaecoloog (afhankelijk van wie u doorverwezen heeft).

Kunt u niet komen? Laat het ons snel weten, dan maken wij een nieuwe afspraak.

Laatst gewijzigd 20 januari 2023 / 5955 / 324784