Contact
 1. 6000-Ergotherapie mensen dementie en mantelzorger

​Dementie heeft verstrekkende gevolgen voor u en uw direct betrokkenen. Het geheugen gaat achteruit en het besef van tijd en oriëntatie kan verloren gaan. Het denken gaat soms trager en het inschatten van situaties verloopt moeizamer. Ook het gedrag kan veranderen.

In toenemende mate kunt u beperkingen in het dagelijks leven ervaren. U verliest uw onafhankelijkheid en de deelname aan sociale activiteiten vermindert. Daarmee vermindert ook de kwaliteit van leven. De mantelzorgers (partner, kind, familielid, vriend/vriendin) voelen zich vaak hulpeloos met de situatie, terwijl er steeds meer beroep op hen wordt gedaan.

Voorbeelden

Misschien herkent u deze voorbeelden:

 • ‘Mijn man heeft het hele huis opgeknapt, alles, alles, je kunt het zo gek niet bedenken. Nu zit hij daar maar, er komt niets uit zijn handen. Hij zegt dat hij moe is of het straks gaat doen, maar straks komt nooit.’
 • ‘Mijn vrouw was altijd bezig in huis, nu kan ze de tafel nog niet dekken. Ze kan de spullen niet vinden en loopt maar wat rond in de keuken. Als ik het haar aangeef, zet ze het zomaar ergens neer, midden op tafel, het bestek niet eens bij het bord, terwijl we dit al tijdens ons trouwen hetzelfde doen. Gewoon, heel makkelijk.’
 • ‘Mijn man deed altijd de financiën en de belastingen, maar dat lukt hem helemaal niet meer. Ik snap daar niets van, heb het ook nooit gedaan. Maar ik zal het wel moeten leren, want zo kan het niet. Hij begint ergens aan en gaat zo weer wat anders doen.’

Ergotherapie, wat is dat?

Ergotherapie houdt zich bezig met mensen die problemen ondervinden in hun dagelijks functioneren. Het kan gaan om dagelijkse activiteiten zoals koffie zetten, koken, tuinieren, een boodschap doen, aankleden en hobby's uitoefenen. Ergotherapie richt zich op de problemen die u ervaart, maar ook op de problemen die de mantelzorger ervaart. Tijdens de therapie worden de problemen zo praktisch mogelijk aangepakt en samen met u en de mantelzorger gezocht naar mogelijke oplossingen. 

Ergotherapie en dementie
Dementie is van grote invloed op het dagelijks handelen. Als ergotherapeuten houden we ons bezig met de vraag: ‘Op welke manier is het mogelijk dat u met dementie zo lang mogelijk voor u betekenisvolle activiteiten kan blijven uitvoeren en de mantelzorger zoveel mogelijk wordt ontlast en beter leert omgaan met de beperkingen.’

Hoe werken wij?

De behandeling vindt thuis plaats. Om zo goed mogelijk aan te kunnen sluiten bij wat voor u en uw mantelzorger belangrijk is, zijn de volgende stappen nodig:

 • Een gesprek met u en uw mantelzorger over dingen die beiden belangrijk vinden om te doen;
  Dit zal vaak gaan over welke taken en rollen men beiden had, wat er veranderd is, waar loopt men tegen aan, wat betekent dat voor hen;
 • Een gesprek met alleen de mantelzorger over hoe het gaat, wat veranderd is, wat de mantelzorger belangrijk vindt;
 • Eén of meerdere observaties van handelingen die u gewend bent te doen, om na te gaan wat goed gaat, wat lastig is of niet lukt en om een indruk te krijgen waardoor dit veroorzaakt wordt en waar mogelijk aangrijpingspunten liggen voor behandeling;
 • In kaart brengen van de context waarin de activiteiten plaatsvinden;
 • Gezamenlijk bepalen aan welke doelen gewerkt wordt, wat de knelpunten zijn en waar de prioriteiten liggen;
 • De aandacht kan liggen op het aanpassen van de omgeving, het aanleren van strategieën of het coachen van de mantelzorger. Er wordt gewerkt aan het verbeteren van uw vaardigheden en die van de mantelzorger. Mogelijke oplossingen worden daarom praktisch uitgeprobeerd.

Verwijzing en vergoeding

Ergotherapie werkt op verwijzing van de huisarts, specialist ouderengeneeskunde (geriater) of medisch specialist. De kosten voor de ergotherapeutische behandeling worden vergoed vanuit de basisverzekering voor maximaal 10 uur per kalenderjaar. Het is mogelijk om zowel voor u als de mantelzorger ergotherapie aan te vragen. 

Door wie?

De ergotherapeuten zijn geschoold in de richtlijn 'ergotherapie aan huis bij ouderen met dementie en hun mantelzorgers' (EDOMAH-programma) en gebruiken deze als basis voor behandeling. De ergotherapeuten zijn ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici en aangesloten bij de Kwaliteitskring Ergotherapie bij Dementie regio Overijssel.

Werkgebied

Ergotherapeuten van Isala werken in Zwolle en in naburige gemeenten. 

Wetenschappelijke onderbouwing

Vanuit het Radboudziekenhuis Nijmegen heeft onder meer Dr Maud Graff, ergotherapeut en onderzoeker, onderzoek gedaan naar een methode om mensen met dementie en hun mantelzorger met ergotherapie thuis te ondersteunen. De beschreven werkwijze is hierop gebaseerd.

Uit onderzoek blijkt dat de behandeling volgens de richtlijn 'ergotherapie aan huis bij ouderen met dementie en hun mantelzorgers (EDOMAH-programma)' veelbelovende resultaten laat zien. Het blijkt dat ergotherapie aan huis het dagelijks functioneren van dementerenden kan verbeteren evenals de draaglast van de mantelzorger kan vergroten. Hierdoor  voelt de mantelzorger  zich competenter in de zorg. Zowel bij u met dementie als bij de mantelzorger verbeterde de stemming, gezondheidstoestand en de kwaliteit van leven na afloop van de ergotherapie behandeling.

Links 

Voor meer informatie over dementie kunt u op internet terecht op:

Voor meer informatie over mantelzorg de startpagina Mantelzorg.

Contact

Het kan handig zijn om uw vragen van tevoren op papier te zetten. Als u een verwijzing van een arts heeft, kunt u een afspraak maken met een ergotherapeut.

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met de locatie waar u onder behandeling bent:

Zwolle

Ergotherapie
088 624 26 07 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)

Meppel

Ergotherapie
088 624 26 07 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur) 

Kunt u niet komen? Laat het ons snel weten, dan maken wij een nieuwe afspraak.

Laatst gewijzigd 14 maart 2022 / 6000